Create Invoice

AGROLET - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AGROLET
PIN 17325269
TIN 2020351762
VAT number SK2020351762
Date create 07 November 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat AGROLET
Hálova 10
85101
Bratislava
Financial information
Sales and income 956 235 €
Profit 6 868 €
Capital 1 259 228 €
Own capital 754 568 €
Contact Information
Phone(s) +421253417425
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,385,356
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 955,339
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 954,609
A.II.1. Land (031) - /092A/ 226,948
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 471,798
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 249,450
5. Basic herd and draft animals (026) - /086, 092A/ 2,669
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 3,744
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 730
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 730
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 427,282
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 247,293
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,700
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 178,755
3. Products (123) - /194/ 24,330
4. Animals (124) - /195/ 33,923
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,585
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 8,934
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 8,934
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,934
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 102,255
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 88,330
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,330
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,925
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 68,800
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 669
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 68,131
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,735
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 23
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,497
4. Accrued income short-term (385A) 215
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,385,356
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 772,404
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 21,709
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 21,709
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 2,191
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 2,191
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 741,636
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 883,249
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -141,613
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,868
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 611,030
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 57,471
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 1,359
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 1,359
9. Liabilities from social fund (472) 354
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 55,758
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 507,082
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 105,842
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 105,842
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 334,029
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 7,768
7. Liabilities from social insurance (336) 6,867
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,118
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 46,458
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 6,477
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 6,477
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 40,000
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 1,922
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 314
3. Deferred revenue long-term (384A) 1,424
4. Deferred income short-term (384A) 184
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 679,534
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 956,235
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 23,287
II. Revenues from sales of own products (601) 560,193
III. Revenues from sale of services (602, 606) 96,054
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 23,143
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 78,308
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 175,250
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 941,152
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 20,000
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 366,973
D. Services (účtová group of 51) 159,594
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 240,968
E.1. Wages and salaries (521, 522) 174,632
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 59,728
4. Social expenses (527, 528) 6,608
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 26,051
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 81,029
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 81,029
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 25,780
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,757
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,083
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 156,110
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 3
2. Other interest income (662A) 3
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,676
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 2,452
2. Other expense (562A) 2,452
O. Exchange rate losses (563) 64
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,160
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,673
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,410
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 4,542
R.1. Income tax expense current (591, 595) 4,542
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,868
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17325269 TIN: 2020351762 VAT number: SK2020351762
 • Registered seat: AGROLET, Hálova 10, 85101, Bratislava
 • Date create: 07 November 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Daniel Švrček, PhD. Hálova 1081/10 Bratislava 851 01 07.11.1991
  Eva Kantoráková Hálova 1081/10 Bratislava 851 01 05.08.2009
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Daniel Švrček, PhD. 18 323 € (84.4%) Hálova 1081/10 Bratislava 851 01
  Ing. Jozef Kantorák 1 693 € (7.8%) Bratislava 851 03
  Bc. Martin Švrček 1 693 € (7.8%) Podhorie 367 Prietrž 906 11
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.11.2009Nové predmety činnosti:
   hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
   14.08.2009Noví spoločníci:
   Bc. Martin Švrček Podhorie 367 Prietrž 906 11
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Kantoráková Hálova 1081/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.08.2009
   13.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Martin Švrček Podhorie 367 Prietrž 906 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Šimák Iľjušinova 1033/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.09.2003
   08.01.2008Noví spoločníci:
   Martin Švrček Podhorie 367 Prietrž 906 11
   07.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ján Iždinský Na hlinkách 6777/5 Trnava 917 01
   Vladimír Švorc Viktorínova 266/31 Zavar 919 26
   09.02.2007Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kantorák Lachova 1607/20 Bratislava 851 03
   08.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Hejný Rovniankova 1658/2 Bratislava 851 02
   Ing. Rastislav Tirscher Buková 69 Buková 919 10
   03.11.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   02.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.10.2004Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Švrček , PhD. Hálova 1081/10 Bratislava 851 01
   Ján Iždinský Na hlinkách 6777/5 Trnava 917 01
   Vladimír Švorc Viktorínova 266/31 Zavar 919 26
   Ing. Rastislav Tirscher Buková 69 Buková 919 10
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Daniel Švrček , PhD. Hálova 1081/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.11.1991
   04.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Mikuláš Ištokovič Sliváš I. 327 Horná Kráľová 951 32
   Ján Iždinský Na hlinkách 6777/5 Trnava 917 01
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava 917 01
   Vladimír Švorc Viktorínova 266/31 Zavar 919 26
   Ing. Daniel Švrček Hálova 1081/10 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Daniel Švrček Hálova 1081/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.03.1993
   19.12.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Šimák Iľjušinova 1033/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.09.2003
   18.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 01.03.1993 Skončenie funkcie: 13.08.2003
   02.04.2003Nové predmety činnosti:
   poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskou technikou a mechanizmami v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Hejný Rovniankova 1658/2 Bratislava 851 02
   Mikuláš Ištokovič Sliváš I. 327 Horná Kráľová 951 32
   Ján Iždinský Na hlinkách 6777/5 Trnava 917 01
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava 917 01
   Vladimír Švorc Viktorínova 266/31 Zavar 919 26
   Ing. Daniel Švrček Hálova 1081/10 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 01.03.1993 Skončenie funkcie: 13.08.2003
   Ing. Daniel Švrček Hálova 1081/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.03.1993
   01.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Július Hadár Podjavorinskej 26 Trnava
   Ing. Michal Hejný Rovniakova 2 Bratislava
   Mikuláš Ištokovič 1748 Horná Kráľová
   Ján Iždinský Okružná 17 Trnava
   Adrian Klement Železničiarska 1433/42 Galanta 924 00
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava
   Vladimír Švorc Štúrova 25 Báhoň
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   06.09.1999Noví spoločníci:
   Adrian Klement Železničiarska 1433/42 Galanta 924 00
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   05.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Štefan Klement Železničiarska 1433/42 Galanta
   Rudolf Lesay Zväzarmovská 15/61 Trnava
   Jozef Martinák Čajkovského 3 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Lesay Zväzarmovská 15/61 Trnava
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   12.05.1999Noví spoločníci:
   Július Hadár Podjavorinskej 26 Trnava
   Ing. Michal Hejný Rovniakova 2 Bratislava
   Mikuláš Ištokovič 1748 Horná Kráľová
   Ján Iždinský Okružná 17 Trnava
   Štefan Klement Železničiarska 1433/42 Galanta
   Rudolf Lesay Zväzarmovská 15/61 Trnava
   Vladimír Švorc Štúrova 25 Báhoň
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Július Hadár Podjavorinskej 26 Trnava
   Ing. Michal Hejný Rovniakova 2 Bratislava
   Mikuláš Ištokovič 1748 Horná Kráľová
   Ján Iždinský Okružná 17 Trnava
   Štefan Klement Železničiarska 1433/42 Galanta
   Rudolf Lesay Zväzarmovská 15/61 Trnava
   Vladimír Švorc Štúrova 25 Báhoň
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.02.1997Nové predmety činnosti:
   ochrana a výživa rastlín
   poľnohospodárska prvovýroba
   23.11.1993Nové obchodné meno:
   AGROLET, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   22.11.1993Zrušené obchodné meno:
   AGROLET - MCI spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   MARKET CENTRUM INTERSERVICE spol. s r.o. Sokolovská 70 Levice
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Babala Konopná 1 Levice
   07.04.1993Nové obchodné meno:
   AGROLET - MCI spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   prevádzkovanie leteckých prác za úplatu
   letecká doprava
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom lietadiel, motorových vozidiel, iných strojov a prístrojov
   sprostredkovanie kúpy a predaja poľnohospodárskych produktov
   reklama a propagácia
   Noví spoločníci:
   MARKET CENTRUM INTERSERVICE spol. s r.o. Sokolovská 70 Levice
   Július Hadár Podjavorinskej 26 Trnava
   Ing. Michal Hejný Rovniakova 2 Bratislava
   Mikuláš Ištokovič 1748 Horná Kráľová
   Ján Iždinský Okružná 17 Trnava
   Štefan Klement Železničiarska 1433/42 Galanta
   Rudolf Lesay Zväzarmovská 15/61 Trnava
   Jozef Martinák Čajkovského 3 Trnava
   Vladimír Švorc Štúrova 25 Báhoň
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubomír Babala Konopná 1 Levice
   Rudolf Lesay Zväzarmovská 15/61 Trnava
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   06.04.1993Zrušené obchodné meno:
   AGROLET, spol. s r.o., v jazyku anglickom AGROLET Ltd., v jazyku nemeckom AGROLET G.m.b.H.
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradensko konzultačná a sprostredkovateľská činnosť pre fyzické a právnické osoby v oblasti leteckých prác, leteckého snímkovania, revízie líniových stavieb, leteckej dopravy a výcviku
   zabezpečenie teoretickej prípravy leteckého výcviku
   marketing a prieskum trhu
   Zrušeny spoločníci:
   Július Hadár Podjavorinskej 26 Trnava
   Ing. Miroslav Stehlík Pod hájom 7 Skalica
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.11.1991Nové obchodné meno:
   AGROLET, spol. s r.o., v jazyku anglickom AGROLET Ltd., v jazyku nemeckom AGROLET G.m.b.H.
   Nové sidlo:
   Hálova 10 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradensko konzultačná a sprostredkovateľská činnosť pre fyzické a právnické osoby v oblasti leteckých prác, leteckého snímkovania, revízie líniových stavieb, leteckej dopravy a výcviku
   zabezpečenie teoretickej prípravy leteckého výcviku
   marketing a prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Július Hadár Podjavorinskej 26 Trnava
   Ing. Miroslav Stehlík Pod hájom 7 Skalica
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia