Create Invoice

HUMAPLAST - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name HUMAPLAST
Status Destroyed
PIN 17325358
Date create 28 November 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat HUMAPLAST
Teplická 11
83101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17325358
 • Registered seat: HUMAPLAST, Teplická 11, 83101, Bratislava
 • Date create: 28 November 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.10.1994Zrušené obchodné meno:
   HUMAPLAST, spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Teplická 11 Bratislava 831 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rámci ČSFR a zahraničnoobchodná činnosť s tovarom, na ktorý nie je potrebné rozhodnutie štátnych orgánov podľa osobitných predpisov
   výrobná činnosť v oblasti spracovania plastov, kovov, dreva a iných prírodných materiálov, vrátane spracovania a úpravy polotovarov
   manažérske, prieskumové, sprostredkovateľské a obstarávateľské činnosti a poskytova- nie administratívno-technických služieb podnikateľským subjektom
   konzultačná, poradenská, odborná a inžinierska činnosť v oblasti výroby a obchodu
   organizovanie spoločenských podujatí, zabezpečovanie pobytových a putovných rekreácií, sprostredkovanie ubytovacích, stravo- vacích a sprievodcovských služieb, tlmočnícke a prekladateľské služby
   požičiavanie motorových vozidiel a iných dopravných prostriedkov, výkon opráv a údržby strojov a zariadení, ako aj iných slu- žieb spojených s uvedenou činnosťou
   prevádzkovanie zariadení rýchleho občerstvenia, reštauračných a kultúrno-spoločenských zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Hudec Teplická 11 Bratislava 831 01
   Eva Hudecová Teplická 11 Bratislava 831 01
   Ing. Miroslav Mažgút Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.01.1994Nové obchodné meno:
   HUMAPLAST, spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.01.1994Zrušené obchodné meno:
   HUMAPLAST, spol. s r. o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.11.1991Nové obchodné meno:
   HUMAPLAST, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Teplická 11 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rámci ČSFR a zahraničnoobchodná činnosť s tovarom, na ktorý nie je potrebné rozhodnutie štátnych orgánov podľa osobitných predpisov
   výrobná činnosť v oblasti spracovania plastov, kovov, dreva a iných prírodných materiálov, vrátane spracovania a úpravy polotovarov
   manažérske, prieskumové, sprostredkovateľské a obstarávateľské činnosti a poskytova- nie administratívno-technických služieb podnikateľským subjektom
   konzultačná, poradenská, odborná a inžinierska činnosť v oblasti výroby a obchodu
   organizovanie spoločenských podujatí, zabezpečovanie pobytových a putovných rekreácií, sprostredkovanie ubytovacích, stravo- vacích a sprievodcovských služieb, tlmočnícke a prekladateľské služby
   požičiavanie motorových vozidiel a iných dopravných prostriedkov, výkon opráv a údržby strojov a zariadení, ako aj iných slu- žieb spojených s uvedenou činnosťou
   prevádzkovanie zariadení rýchleho občerstvenia, reštauračných a kultúrno-spoločenských zariadení
   Noví spoločníci:
   Miroslav Hudec Teplická 11 Bratislava 831 01
   Eva Hudecová Teplická 11 Bratislava 831 01
   Ing. Miroslav Mažgút Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia