Create Invoice

e & d - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name e & d
Status Destroyed
PIN 17325650
Date create 25 November 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat e & d
Lipského 7
84101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17325650
 • Registered seat: e & d, Lipského 7, 84101, Bratislava
 • Date create: 25 November 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.09.2005Zrušené obchodné meno:
   e & d spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Lipského 7 Bratislava 841 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   nákup a predaj nehnuteľností
   činnosť v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   operačný a finančný leasing
   reklamné činnosti
   poskytovanie občerstvenia /bez ubytovacích zariadení, do 8 miest/
   technicko-organizačné zabezpečovanie kultúrnych, vzdelávacích, súťažných športových a zábavných podujatí
   factoring a forfaiting
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácii
   činnosť knižníc, dlhodobá úschova registratúry a služby s tým spojené
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Sládek Lipského 7 Bratislava
   Ing. Elena Sládková Lipského 7 Bratislava
   06.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   21.06.2000Nové obchodné meno:
   e & d spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   20.06.2000Zrušené obchodné meno:
   e & d spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Sládek - prezident spoločnosti
   Ing. Elena Sládková - výkonný riaditeľ spoločnosti
   25.09.1995Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   nákup a predaj nehnuteľností
   činnosť v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   operačný a finančný leasing
   reklamné činnosti
   poskytovanie občerstvenia /bez ubytovacích zariadení, do 8 miest/
   technicko-organizačné zabezpečovanie kultúrnych, vzdelávacích, súťažných športových a zábavných podujatí
   factoring a forfaiting
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácii
   činnosť knižníc, dlhodobá úschova registratúry a služby s tým spojené
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Sládek Lipského 7 Bratislava
   24.09.1995Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   ekonomické a finančné poradenstvo a management
   organizačné poradenstvo
   činnosť realitnej kancelárie
   sprostredkovnanie predaja a kúpy pre právnické a fyzické osoby
   sprostredkovanie pracovných príležitostí
   zámočnícka výroba
   výroba predmetov z papiera a plastických látok
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby
   zabezpečovanie a organizovanie kultúrnych, vzdelávacích, súťažných a zábavných podujatí
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu tovarov na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Pavol Kružliak Lipského 5 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Lipského 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Kružliak - výrobný riaditeľ
   25.01.1994Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   ekonomické a finančné poradenstvo a management
   organizačné poradenstvo
   činnosť realitnej kancelárie
   sprostredkovnanie predaja a kúpy pre právnické a fyzické osoby
   sprostredkovanie pracovných príležitostí
   zámočnícka výroba
   výroba predmetov z papiera a plastických látok
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby
   zabezpečovanie a organizovanie kultúrnych, vzdelávacích, súťažných a zábavných podujatí
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu tovarov na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie
   24.01.1994Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   ekonomické a finančné poradenstvo a management
   organizačné poradenstvo
   činnosť realitnej kancelárie
   sprostredkovanie kúpy a predaja pre právnické a fyzické osoby
   sprostredkovanie pracovných príležitostí
   zámočnícka výroba
   výroba predmetov z papiera a plastických materiálov
   21.12.1992Nové obchodné meno:
   e & d spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lipského 7 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   ekonomické a finančné poradenstvo a management
   organizačné poradenstvo
   činnosť realitnej kancelárie
   sprostredkovanie kúpy a predaja pre právnické a fyzické osoby
   sprostredkovanie pracovných príležitostí
   zámočnícka výroba
   výroba predmetov z papiera a plastických materiálov
   Noví spoločníci:
   Pavol Kružliak Lipského 5 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Lipského 7 Bratislava
   Ing. Elena Sládková Lipského 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Kružliak - výrobný riaditeľ
   Ing. Dušan Sládek - prezident spoločnosti
   Ing. Elena Sládková - výkonný riaditeľ spoločnosti
   20.12.1992Zrušené obchodné meno:
   E & D spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   zahranično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   zriaďovanie stredísk obchodu a služieb, zriaďovanie obchodných zastúpení na území ČSFR
   poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní iných obchodných aktivít
   zavádzanie nových výrobných technológií, montážnej a inej výrobnej činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Sládek Lipského 7 Bratislava
   Ing. Elena Sládková Lipského 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.11.1991Nové obchodné meno:
   E & D spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   zahranično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   zriaďovanie stredísk obchodu a služieb, zriaďovanie obchodných zastúpení na území ČSFR
   poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní iných obchodných aktivít
   zavádzanie nových výrobných technológií, montážnej a inej výrobnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Sládek Lipského 7 Bratislava
   Ing. Elena Sládková Lipského 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia