Create Invoice

Brainvest investičná - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Brainvest investičná
PIN 17325668
TIN 2020900189
Date create 27 November 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Brainvest investičná
Rašu 37
Bratislava
Financial information
Profit -484 €
Capital 4 339 €
Own capital 4 339 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 14 3,319
A.II.1. Land and buildings (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 3,319
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,015
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,015
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 4,334
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,854
A.I. Capital r. 27 + r. 28 66,720
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 66,720
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 56
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) -62,438
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -484
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 480
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 4
C. Services (účtová group of 51) 4
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) -4
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) -4
P. Income tax expense (591, 595) 480
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -484
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4180910.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17325668 TIN: 2020900189
 • Registered seat: Brainvest investičná, Rašu 37, Bratislava
 • Date create: 27 November 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  MUDr. Jana Gáliková člen Vodná 9 Nitra 949 01 02.06.1993
  Ing. Mária Hečková predseda Rašu 37 Bratislava 02.06.1993
  Ing. Július Rozložník člen Bakošova 40 Bratislava 841 03 02.06.1993
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   02.06.1993Nové obchodné meno:
   Brainvest investičná spoločnosť, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   Zhromažďovanie peňažných prostriedkov práv- nických a fyzických osôb za účelom ich pou- žitia na účasti na podnikaní podľa zákona č. 248/82 Zb. /kolektívne investovanie/ S týmto cieľom spoločnosti:
   zhromažďuje peňažné prostriedky predajom podielových listov a vytvára z nich podielové fondy
   nakladá s prostriedkami investičných fondov na základe zmluvy v mene investičného fondu a na jeho účet
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   MUDr. Jana Gáliková - člen Vodná 9 Nitra 949 01
   Ing. Mária Hečková - predseda Rašu 37 Bratislava
   Ing. Július Rozložník - člen Bakošova 40 Bratislava 841 03
   01.06.1993Zrušené obchodné meno:
   Brainvest a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. Vnútorný a zahraničný obchod so všetkými druhmi tovarov, k prevádzkovaniu ktorého sa nevyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov.
   2. Poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských, expertíznych, koordinačných zastupiteľských a sprostredkovateľských služieb pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a iné čs. fyzické a právnické osoby pri obchodnej činnosti, najmä v oblasti marketingu, racionalizácie, investícií, cien a úverov a využívania hnuteľnéh a nehnuteľného majetku, vrátane investorskej a investičnej činnosti.
   3. Všetky činnosti spojené s predmetom podnikania, ak nie je ich výkon viazaný na povolenie podľa osobitných predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Evžen Hečko - predseda Rašu 37 Bratislava
   Ing. Mária Hečková - zástupca Rašu 37 Bratislava
   Ing. arch. Natália Horváthová ČA 49 Bratislava
   27.11.1991Nové obchodné meno:
   Brainvest a.s.
   Nové sidlo:
   Rašu 37 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   1. Vnútorný a zahraničný obchod so všetkými druhmi tovarov, k prevádzkovaniu ktorého sa nevyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov.
   2. Poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských, expertíznych, koordinačných zastupiteľských a sprostredkovateľských služieb pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a iné čs. fyzické a právnické osoby pri obchodnej činnosti, najmä v oblasti marketingu, racionalizácie, investícií, cien a úverov a využívania hnuteľnéh a nehnuteľného majetku, vrátane investorskej a investičnej činnosti.
   3. Všetky činnosti spojené s predmetom podnikania, ak nie je ich výkon viazaný na povolenie podľa osobitných predpisov.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Evžen Hečko - predseda Rašu 37 Bratislava
   Ing. Mária Hečková - zástupca Rašu 37 Bratislava
   Ing. arch. Natália Horváthová ČA 49 Bratislava