Create Invoice

M & J - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name M & J
Status Destroyed
PIN 17325790
Date create 19 November 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat M & J
Jiráskova 10
85101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17325790
 • Registered seat: M & J, Jiráskova 10, 85101, Bratislava
 • Date create: 19 November 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   30.01.2009Zrušené obchodné meno:
   M & J spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jiráskova 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   zahranično-obchodná činnosť export.-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   zriaďovanie stredísk obchodu a služieb
   zriaďovanie obchodných zastúpení na území ČSFR
   poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňoví iných obchodných aktivít
   zavádzanie nových výrobných technológií, montážnej a inej výrobnej činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   MUDr. Mária Minariková Jiráskova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   MUDr. Mária Minariková Jiráskova 10 Bratislava
   19.11.1991Nové obchodné meno:
   M & J spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jiráskova 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   zahranično-obchodná činnosť export.-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie FMZO
   zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   zriaďovanie stredísk obchodu a služieb
   zriaďovanie obchodných zastúpení na území ČSFR
   poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňoví iných obchodných aktivít
   zavádzanie nových výrobných technológií, montážnej a inej výrobnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   MUDr. Mária Minariková Jiráskova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   MUDr. Mária Minariková Jiráskova 10 Bratislava