Create Invoice

T & M - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name T & M
PIN 17325803
TIN 2020350068
VAT number SK2020350068
Date create 18 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat T & M
Romanova 11
85102
Bratislava
Financial information
Sales and income 55 437 €
Profit -297 €
Capital 106 589 €
Own capital 20 302 €
Contact Information
Email tam_min@netax.sk
Phone(s) 0263812054, 0263812055, 0254654991
Mobile phone(s) +421904619916
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 100,449
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 100,174
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 100,174
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 100,174
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -2,927
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 223
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 223
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) -11,160
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) -14,962
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -14,962
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,802
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) -2,349
4. Acquisition total short-term financial assets (259, 314A) - /291A/ -2,349
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 10,359
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 719
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 9,640
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 3,202
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 3,202
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 100,449
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,005
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 12,999
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 26,852
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -13,853
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -297
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,475
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 286
9. Liabilities from social fund (472) 286
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 81,189
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) -33,753
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -33,753
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,566
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 33,846
7. Liabilities from social insurance (336) 18,725
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,690
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,115
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) -1,031
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) -1,031
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 49,437
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 55,437
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 2,805
III. Revenues from sale of services (602, 606) 46,632
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 6,000
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 54,593
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 3,240
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 6,512
D. Services (účtová group of 51) 14,502
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 20,440
E.1. Wages and salaries (521, 522) 15,023
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 5,327
4. Social expenses (527, 528) 90
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 125
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 7,912
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 7,912
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,862
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 844
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,183
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 181
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 181
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -181
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 663
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -297
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17325803 TIN: 2020350068 VAT number: SK2020350068
 • Registered seat: T & M, Romanova 11, 85102, Bratislava
 • Date create: 18 December 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Jozef Minarik Romanova 11 Bratislava 851 02 18.12.1991
  RNDr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava 821 09 18.12.1991
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Jozef Minarik 4 980 € (75%) Romanova 11 Bratislava 851 02
  RNDr. Mária Tatranská 1 660 € (25%) Turčianska 1 Bratislava 821 09
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.04.2004Nové sidlo:
   Romanova 11 Bratislava 851 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Minarik Romanova 11 Bratislava 851 02
   RNDr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Minarik Romanova 11 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 18.12.1991
   RNDr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 18.12.1991
   15.04.2004Zrušené sidlo:
   Jiráskova 10 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   Dr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava 851 01
   Dr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava
   05.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   Dr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava
   04.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   Dr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava
   06.04.1993Nové sidlo:
   Jiráskova 10 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov a služieb.
   Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností.
   Sprostredkovanie a realizácia reklamnej činnosti.
   Automatizované spracovanie údajov.
   Poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku/ umiestňovaní iných obchodných aktivít.
   Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky.
   Obchodná činnosť - kúpa tovarov za účelom ďalšieho predaja mimo tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava 851 01
   Dr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava
   05.04.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   Zahrnaično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povo- lenie FMZO
   Zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   Zriaďovanie stredísk obchodu a služieb, zriaďovanie obchodných zastúpení na území ČSFR
   Poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní iných obchodných aktivít
   Zavádzanie nových výrobných technológií, montážnej a inej výrobnej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.12.1991Nové obchodné meno:
   T & M spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Realizácia obchodnej činnosti vo vzťahu k tuzemským a zahraničným právnickým a fyzickým osobám
   Zahrnaično-obchodná činnosť export-import okrem tovarov vyžadujúcich osobitné povo- lenie FMZO
   Zastupovanie a sprostredkovanie obchodných činností a služieb vrátane propagačnej činnosti
   Zriaďovanie stredísk obchodu a služieb, zriaďovanie obchodných zastúpení na území ČSFR
   Poskytovanie poradenskej, konzultačnej a odbornej pomoci pri umiestňovaní iných obchodných aktivít
   Zavádzanie nových výrobných technológií, montážnej a inej výrobnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Minarik Jiráskova 10 Bratislava
   Dr. Mária Tatranská Turčianska 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia