Create Invoice

Autosalon Blic - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Autosalon Blic
Status Destroyed
PIN 17325846
Date create 18 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Autosalon Blic
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17325846
 • Registered seat: Autosalon Blic, Bratislava
 • Date create: 18 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.03.1997Zrušené obchodné meno:
   Autosalon Blic spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vnútorný a zahraničný obchod so všetkými druhmi tovarov k prevádzkovaniu ktorého sa nevyžaduje oprávnenie podľa osobitných pre- dpisov
   poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských, expertíznych, koordinačných a sprostredkovateľských služieb pre podnika- teľov, obchodné spoločnosti a iné čs. fy- zické a právnické osoby v ČSSR pri obchod- nej činnosti, najmä v oblasti marketingu, racionalizácie, investícií, cien, úverov a využívania hnuteľného a nehnuteľného majet- ku
   poskytovanie sekretárskych služieb vrátane priestorového, počítačového, administratív- neho vybavenia, výcvik a zaškolenie praco- vníkov, organizovanie kurzvo a školení
   predaj značkových automobilov, príslušen- stva a doplnkov, poskytovanie servisných a poradenských služieb pri predaji automobi- lov pre klientov a výrobkov, prevádzka za- riadenia motelového typu
   všetky činnosti spojené s predmetom podni- kania vrátane zahraničnoobchodnej činnosti, pokiaľ nie je ich výkon viazaný na oprávne- nie podľa osobitných predpisov
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Filo Tupolevova 8 Bratislava
   Thomas Lerenitschnig Weitling Haupt Str. 49/8 Klosterneuburg Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Filo - likvidátor Tupolevova 8 Bratislava
   16.02.1995Nové obchodné meno:
   Autosalon Blic spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Filo - likvidátor Tupolevova 8 Bratislava
   15.02.1995Zrušené obchodné meno:
   Autosalon Blic spol. s r. o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.12.1991Nové obchodné meno:
   Autosalon Blic spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vnútorný a zahraničný obchod so všetkými druhmi tovarov k prevádzkovaniu ktorého sa nevyžaduje oprávnenie podľa osobitných pre- dpisov
   poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských, expertíznych, koordinačných a sprostredkovateľských služieb pre podnika- teľov, obchodné spoločnosti a iné čs. fy- zické a právnické osoby v ČSSR pri obchod- nej činnosti, najmä v oblasti marketingu, racionalizácie, investícií, cien, úverov a využívania hnuteľného a nehnuteľného majet- ku
   poskytovanie sekretárskych služieb vrátane priestorového, počítačového, administratív- neho vybavenia, výcvik a zaškolenie praco- vníkov, organizovanie kurzvo a školení
   predaj značkových automobilov, príslušen- stva a doplnkov, poskytovanie servisných a poradenských služieb pri predaji automobi- lov pre klientov a výrobkov, prevádzka za- riadenia motelového typu
   všetky činnosti spojené s predmetom podni- kania vrátane zahraničnoobchodnej činnosti, pokiaľ nie je ich výkon viazaný na oprávne- nie podľa osobitných predpisov
   Noví spoločníci:
   Peter Filo Tupolevova 8 Bratislava
   Thomas Lerenitschnig Weitling Haupt Str. 49/8 Klosterneuburg Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia