Create Invoice

KNÍHTLAČIAREŇ SVORNOSŤ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KNÍHTLAČIAREŇ SVORNOSŤ
Status Destroyed
PIN 17325951
Date create 20 November 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat KNÍHTLAČIAREŇ SVORNOSŤ
Račianska 20
83104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17325951
 • Registered seat: KNÍHTLAČIAREŇ SVORNOSŤ, Račianska 20, 83104, Bratislava
 • Date create: 20 November 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.08.2009Zrušené obchodné meno:
   KNÍHTLAČIAREŇ SVORNOSŤ, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Račianska 20 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba periodických a neperiodických publikácií
   výroba hospodárskych a adjustačných tlačív
   výroba špeciálnych polygrafických výrobkov
   výroba medziproduktov polygrafickej výroby
   servisná činnosť na fotosadzacie zariadenia
   obchodná, poradenská, obchodno-technická a sprostredkovateľská činnosť v oblasti polygrafie
   redakcia, vydávanie, inzercia a distribúcia periodických a neperiodických publikáci
   Zrušeny spoločníci:
   IMPRO, spol. s r.o. IČO: 31 425 119 Meštianska 8/5 Komárno
   Fortuna Print, s r.o. IČO: 00 679 542 Viktorínova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Biermann Líščie Nivy 12 Bratislava
   Martin Petrenko Trenčianska 27 Bratislava
   Ing. František Hanus Záhradnícka 36 Bratislava
   10.09.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Hanus Záhradnícka 36 Bratislava
   09.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Gyurcsis Lumumbova 22 Bratislava 851 05
   23.07.1997Nový štatutárny orgán:
   Martin Petrenko Trenčianska 27 Bratislava
   22.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Bednárik Sládkovičova 26 Leopoldov 920 41
   14.05.1997Noví spoločníci:
   IMPRO, spol. s r.o. IČO: 31 425 119 Meštianska 8/5 Komárno
   Fortuna Print, s r.o. IČO: 00 679 542 Viktorínova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Bednárik Sládkovičova 26 Leopoldov 920 41
   Ing. Imrich Gyurcsis Lumumbova 22 Bratislava 851 05
   Ing. Karol Biermann Líščie Nivy 12 Bratislava
   13.05.1997Zrušeny spoločníci:
   IMPRO, spol. s r.o. IČO: 31 425 119 Meštianska 8/5 Komárno
   Martin Petrenko Trenčianska 27 Bratislava 821 09
   Stanislav Straka Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Bednárik Sládkovičova 26 Leopoldov 920 41
   Ing. Imrich Gyurcsis Lumumbova 22 Bratislava 851 05
   Stanislav Straka Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   26.02.1997Noví spoločníci:
   IMPRO, spol. s r.o. IČO: 31 425 119 Meštianska 8/5 Komárno
   Martin Petrenko Trenčianska 27 Bratislava 821 09
   Stanislav Straka Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Straka Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   25.02.1997Zrušeny spoločníci:
   IMPRO, spol. s r.o. IČO: 31 425 119 Meštianska 8/5 Komárno
   Ján Mazúr Račianska 20 Bratislava 831 04
   Martin Petrenko Trenčianska 27 Bratislava 821 09
   Stanislav Straka Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Petrenko Trenčianska 27 Bratislava 821 09
   19.11.1996Noví spoločníci:
   IMPRO, spol. s r.o. IČO: 31 425 119 Meštianska 8/5 Komárno
   Ján Mazúr Račianska 20 Bratislava 831 04
   Martin Petrenko Trenčianska 27 Bratislava 821 09
   Stanislav Straka Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Gyurcsis Lumumbova 22 Bratislava 851 05
   Martin Petrenko Trenčianska 27 Bratislava 821 09
   18.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Robert Flassik Ostredská 13 Bratislava
   Ján Mazúr Račianska 20 Bratislava
   Martin Petrenko Trenčianska Bratislava
   Peter Rexa Bebelova 2 Bratislava
   Stanislav Straka Lotyšská 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Petrenko Trenčianska 27 Bratislava
   28.10.1996Noví spoločníci:
   Robert Flassik Ostredská 13 Bratislava
   Ján Mazúr Račianska 20 Bratislava
   Martin Petrenko Trenčianska Bratislava
   Peter Rexa Bebelova 2 Bratislava
   Stanislav Straka Lotyšská 18 Bratislava
   27.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Robert Flassik Ostredská 13 Bratislava
   Ján Mazúr Račianska 20 Bratislava
   Martin Petrenko Trenčianska Bratislava
   Peter Rexa Bebelova 2 Bratislava
   Stanislav Straka Lotyšská 18 Bratislava
   07.11.1995Noví spoločníci:
   Robert Flassik Ostredská 13 Bratislava
   Ján Mazúr Račianska 20 Bratislava
   Martin Petrenko Trenčianska Bratislava
   Peter Rexa Bebelova 2 Bratislava
   Stanislav Straka Lotyšská 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Bednárik Sládkovičova 26 Leopoldov 920 41
   06.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Jozef Danác nám. Hraničiarov 9 Bratislava
   Robert Flassik Ostredská 13 Bratislava
   Ján Mazúr Račianska 20 Bratislava
   Martin Petrenko Trenčianska Bratislava
   Peter Rexa Bebelova 2 Bratislava
   Rudolf Rosenberger Ľublanská 1 Bratislava
   Stanislav Straka Lotyšská 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Danác Nám. Hraničiarov 9 Bratislava
   Ing. Rudolf Rosenberger Ľubľanská 1 Bratislava
   21.07.1995Nový štatutárny orgán:
   Martin Petrenko Trenčianska 27 Bratislava
   20.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Flassik Ostredská 13 Bratislava
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   KNÍHTLAČIAREŇ SVORNOSŤ, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Jozef Danác nám. Hraničiarov 9 Bratislava
   Robert Flassik Ostredská 13 Bratislava
   Ján Mazúr Račianska 20 Bratislava
   Martin Petrenko Trenčianska Bratislava
   Peter Rexa Bebelova 2 Bratislava
   Rudolf Rosenberger Ľublanská 1 Bratislava
   Stanislav Straka Lotyšská 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Danác Nám. Hraničiarov 9 Bratislava
   Ing. Róbert Flassik Ostredská 13 Bratislava
   Ing. Rudolf Rosenberger Ľubľanská 1 Bratislava
   28.03.1993Zrušené obchodné meno:
   KNÍHLAČIAREŇ SVORNOSŤ, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Danác nám. Hraničiarov 9 Bratislava
   Robert Flassik Ostredská 13 Bratislava
   Ivan Klein Súhvezdná 8 Bratislava
   Ján Mazúr Račianska 20 Bratislava
   Martin Petrenko Trenčianska Bratislava
   Peter Rexa Bebelova 2 Bratislava
   Rudolf Rosenberger Ľublanská 1 Bratislava
   Stanislav Straka Lotyšská 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef D a n á c
   Ing. Róbert F l a s s i k
   Ing. Rudolf R o s e n b e r g e r
   08.09.1992Nové obchodné meno:
   KNÍHLAČIAREŇ SVORNOSŤ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 20 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef D a n á c
   Ing. Róbert F l a s s i k
   Ing. Rudolf R o s e n b e r g e r
   07.09.1992Zrušené obchodné meno:
   DIDOT spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   nám. Hraničiarov 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.11.1991Nové obchodné meno:
   DIDOT spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   nám. Hraničiarov 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba periodických a neperiodických publikácií
   výroba hospodárskych a adjustačných tlačív
   výroba špeciálnych polygrafických výrobkov
   výroba medziproduktov polygrafickej výroby
   servisná činnosť na fotosadzacie zariadenia
   obchodná, poradenská, obchodno-technická a sprostredkovateľská činnosť v oblasti polygrafie
   redakcia, vydávanie, inzercia a distribúcia periodických a neperiodických publikáci
   Noví spoločníci:
   Jozef Danác nám. Hraničiarov 9 Bratislava
   Robert Flassik Ostredská 13 Bratislava
   Ivan Klein Súhvezdná 8 Bratislava
   Ján Mazúr Račianska 20 Bratislava
   Martin Petrenko Trenčianska Bratislava
   Peter Rexa Bebelova 2 Bratislava
   Rudolf Rosenberger Ľublanská 1 Bratislava
   Stanislav Straka Lotyšská 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia