Create Invoice

B a r e t t - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name B a r e t t
Status Destroyed
PIN 17325978
Date create 26 November 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat B a r e t t
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17325978
 • Registered seat: B a r e t t, Bratislava
 • Date create: 26 November 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.09.2006Zrušené obchodné meno:
   B a r e t t spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vnútorný a zahraničný obchod so všetkými druhmi tovarov k prevádzkovaniu ktorého sa nevyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov
   poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských, expertíznych, koordinačných a sprostredkovateľských služieb pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a iné čs. fyzické a právnické osoby v ČSFR pri obchodnej činnosti, najmä v oblasti marketingu, racionalizácie, investícií, cien, úverov a využívania hnuteľného a nehnuteľného majetku
   poskytovanie sekretárskych služieb vrátane priestorového, počítačového, administratívneho vybavenia, výcvik a zaškolenie pracovníkov, organizovanie kurzov a školení
   všetky činnosti spojené s predmetom podnikania vrátane zahraničnoobchodnej činnosti, pokiaľ nie je ich výkon viazaný na oprávnenie podľa osobitných predpisov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Filo Tupolevova 8 Bratislava
   Thomas Levenitschnig Weidling Haupt Str. 49/8 Klosterneuburg Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.11.1991Nové obchodné meno:
   B a r e t t spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vnútorný a zahraničný obchod so všetkými druhmi tovarov k prevádzkovaniu ktorého sa nevyžaduje oprávnenie podľa osobitných predpisov
   poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských, expertíznych, koordinačných a sprostredkovateľských služieb pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a iné čs. fyzické a právnické osoby v ČSFR pri obchodnej činnosti, najmä v oblasti marketingu, racionalizácie, investícií, cien, úverov a využívania hnuteľného a nehnuteľného majetku
   poskytovanie sekretárskych služieb vrátane priestorového, počítačového, administratívneho vybavenia, výcvik a zaškolenie pracovníkov, organizovanie kurzov a školení
   všetky činnosti spojené s predmetom podnikania vrátane zahraničnoobchodnej činnosti, pokiaľ nie je ich výkon viazaný na oprávnenie podľa osobitných predpisov
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Filo Tupolevova 8 Bratislava
   Thomas Levenitschnig Weidling Haupt Str. 49/8 Klosterneuburg Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia