Create Invoice

pre rozvoj Horného Tekova - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name pre rozvoj Horného Tekova
Status In liquidation
PIN 17326150
TIN 2020849842
Date create 28 August 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat pre rozvoj Horného Tekova
Hviezdoslavova 20
82106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17326150 TIN: 2020849842
 • Registered seat: pre rozvoj Horného Tekova, Hviezdoslavova 20, 82106, Bratislava
 • Date create: 28 August 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Juraj Hraško Romanova 33 Bratislava 23.10.1996
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Tekovská prepravná spoločnosť a.s. 6 640 € (100%) Magnetova 2 Bratislava 831 04
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.04.2006Nové obchodné meno:
   Spoločnosť pre rozvoj Horného Tekova, spol. s r.o. v likvidácii
   03.04.2006Zrušené obchodné meno:
   Spoločnosť pre rozvoj Horného Tekova, spol. s r.o.
   23.10.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Hraško Romanova 33 Bratislava
   22.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Zlatňanský Fazuľová 2 Bratislava
   18.01.1996Noví spoločníci:
   Tekovská prepravná spoločnosť a.s. IČO: 31 359 728 Magnetova 2 Bratislava 831 04
   17.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít Zlatňanský Fazuľová 2 Bratislava
   23.12.1994Nové sidlo:
   Hviezdoslavova 20 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť-nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľudovít Zlatňanský Fazuľová 2 Bratislava
   22.12.1994Zrušené sidlo:
   Fazuľova 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/vývoz, dovoz, veľkoobchod a malobchod s tovarmi všetkého druhu s výnimkou tých, ktoré vyžadujú osobitné povolenie
   b/nákup, predaj a obchod s tovarmi všetkého druhu v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   c/poskytovanie obchodných, ekonomických a poradenských služieb v zahraničí a v tuzemsku aj pre devízových cudzozemcov
   d/stavebná činnosť
   e/služby reklamného a propagečného charakteru zriadenie umeleckých agentúr a aukčných siení
   f/prenájom osobných áut aj pre devízových cudzozemcov, opravárenská činnosť
   g/poskytovanie finančných a nefinančnýh záruk a garancií všetkého druhu a to tak pre právnické ako aj fyzické osoby
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.08.1991Nové obchodné meno:
   Spoločnosť pre rozvoj Horného Tekova, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fazuľova 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/vývoz, dovoz, veľkoobchod a malobchod s tovarmi všetkého druhu s výnimkou tých, ktoré vyžadujú osobitné povolenie
   b/nákup, predaj a obchod s tovarmi všetkého druhu v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   c/poskytovanie obchodných, ekonomických a poradenských služieb v zahraničí a v tuzemsku aj pre devízových cudzozemcov
   d/stavebná činnosť
   e/služby reklamného a propagečného charakteru zriadenie umeleckých agentúr a aukčných siení
   f/prenájom osobných áut aj pre devízových cudzozemcov, opravárenská činnosť
   g/poskytovanie finančných a nefinančnýh záruk a garancií všetkého druhu a to tak pre právnické ako aj fyzické osoby
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Zlatňanský Fazuľová 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia