Create Invoice

UR - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name UR
PIN 17326486
TIN 2020931616
Date create 24 July 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat UR
Stachanovská 8
Bratislava
Financial information
Sales and income 21 956 €
Profit 1 578 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 4,139
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,100
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,326
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,326
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,326
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 2,774
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 784
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,990
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 39
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 39
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 4,139
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -28,283
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 698
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 698
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -37,198
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -37,198
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,578
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,276
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 441
9. Liabilities from social fund (472) 441
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 31,835
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 921
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 921
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 29,904
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 343
7. Liabilities from social insurance (336) 196
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 471
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 146
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 146
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 21,956
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 21,956
III. Revenues from sale of services (602, 606) 21,956
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,787
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 4,386
D. Services (účtová group of 51) 8,386
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 6,438
E.1. Wages and salaries (521, 522) 4,743
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 1,669
4. Social expenses (527, 528) 26
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 510
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 67
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,169
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,184
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 126
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 126
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -126
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,043
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 465
R.1. Income tax expense current (591, 595) 465
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,578
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17326486 TIN: 2020931616
 • Registered seat: UR, Stachanovská 8, Bratislava
 • Date create: 24 July 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Saadi Sadek Stachanovská 8 Bratislava 11.03.2002
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Saadi Sadek 5 312 € (40%) Stachanovská 8 Bratislava
  Ing. Fadel H. Fadl Altai 7 968 € (60%) Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.03.2002Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Fadel H. Fadl Altai Stachanovská 8 Bratislava
   Ing. Saadi Sadek Stachanovská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Fadel H. Fadl Altai Stachanovská 8 Bratislava
   Ing. Saadi Sadek Stachanovská 8 Bratislava
   10.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Fadhil H. Fadhil Stachanovská 8 Bratislava
   Ing. Saadi Sadek El Kahima 15 Bagdad Irak
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Fadhil H. Fadhil Stachanovská 8 Bratislava
   Ing. Saadi Sadek El Kahima 15 Bagdad Irak prechodný pobyt na území SR : Stachanovská 8 Bratislava
   19.04.1993Nové predmety činnosti:
   Maloobchod a veľkoobchod s priemyselným a spotrebným tovarom.
   Tlmočnícke služby.
   Vybavovanie pasových a colných formalít.
   Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb.
   Propagačná a reklamná činnosť.
   Noví spoločníci:
   Ing. Fadhil H. Fadhil Stachanovská 8 Bratislava
   Ing. Saadi Sadek El Kahima 15 Bagdad Irak
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Fadhil H. Fadhil Stachanovská 8 Bratislava
   Ing. Saadi Sadek El Kahima 15 Bagdad Irak prechodný pobyt na území SR : Stachanovská 8 Bratislava
   18.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť s priemysleným a spotrebným tovarom
   veľkoobchodná činnosť s priemyselným a spotrebným tovarom
   verejné stravovanie a služby cestovnej kancelárie vrátane organizovania privítania hostí na letisku, poskytovania tlmočníckych služieb a vybavovania pasových a colných formalít hostí
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť
   propagácia a reklama pre cudzie firmy a podnikateľov na základe osobitných dohôd
   zahranično-obchodná činnosť s vylúčením položiek, na ktoré podľa platnej právnej úpravy je potrebné osobitné povolenie od Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ibrahim Daaj Bratislavská 10 Piešťany
   Ing. Misaed Hameed Komenského 10 Dunajská Streda
   Ing. Sabahi-Y- Salman Prievozská 11 Bratislava
   Ing. Saadi Sadek El Kahima 15 Bagdad Irak
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.07.1991Nové obchodné meno:
   UR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stachanovská 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť s priemysleným a spotrebným tovarom
   veľkoobchodná činnosť s priemyselným a spotrebným tovarom
   verejné stravovanie a služby cestovnej kancelárie vrátane organizovania privítania hostí na letisku, poskytovania tlmočníckych služieb a vybavovania pasových a colných formalít hostí
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť
   propagácia a reklama pre cudzie firmy a podnikateľov na základe osobitných dohôd
   zahranično-obchodná činnosť s vylúčením položiek, na ktoré podľa platnej právnej úpravy je potrebné osobitné povolenie od Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ibrahim Daaj Bratislavská 10 Piešťany
   Ing. Misaed Hameed Komenského 10 Dunajská Streda
   Ing. Sabahi-Y- Salman Prievozská 11 Bratislava
   Ing. Saadi Sadek El Kahima 15 Bagdad Irak
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia