Create Invoice

TANTALOS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TANTALOS
Status Destroyed
PIN 17326583
Date create 30 July 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat TANTALOS
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17326583
 • Registered seat: TANTALOS, Bratislava
 • Date create: 30 July 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.11.1993Zrušené obchodné meno:
   TANTALOS s r. o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   export a import, sprostredkovanie exportu a importu výrobkov všetkého druhu, s výnimkou výrobkov na ktoré sa vyžaduje registrácia alebo povolenie podľa všeobecne záväzných predpisov
   export a import, sprostredkovanie exportu a importu výrobkov všetkého druhu, na ktoré sa vyžaduje registrácia a povolenie podľa všobecne záväzných predpisov v súlade s povolenín alebo registárciou, ktorá bude v budúcnosti udelená
   konzultačno-poradenské služby v oblasti obchodu a ekonomiky
   nákup a predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja výrobkov všetkého druhu v tuzemsku
   propagácia vlastných činností a výrobkov, ktoré sú obchodované spoločnostou
   spoločnosťou zabezpečuje pre vlastné potreby nákup DKP a základných prostriedkolv, stravivanie a ubytovanie svojich pracovníkov a členov, rekreačné služby pre svojich pracovníkov a členov
   obchodné zastupovanie tuzemských a zahraničných subjektov
   výroba a príprava nealkoholických nápojov a komponentov pre ich výrobu a prípravu
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Hliva Babuškova 5 Bratislava
   Ing. Igor Pieš Babuškova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   17.12.1992Nové obchodné meno:
   TANTALOS s r. o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   16.12.1992Zrušené obchodné meno:
   T A N T A L O S, spol.s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.07.1991Nové obchodné meno:
   T A N T A L O S, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   export a import, sprostredkovanie exportu a importu výrobkov všetkého druhu, s výnimkou výrobkov na ktoré sa vyžaduje registrácia alebo povolenie podľa všeobecne záväzných predpisov
   export a import, sprostredkovanie exportu a importu výrobkov všetkého druhu, na ktoré sa vyžaduje registrácia a povolenie podľa všobecne záväzných predpisov v súlade s povolenín alebo registárciou, ktorá bude v budúcnosti udelená
   konzultačno-poradenské služby v oblasti obchodu a ekonomiky
   nákup a predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja výrobkov všetkého druhu v tuzemsku
   propagácia vlastných činností a výrobkov, ktoré sú obchodované spoločnostou
   spoločnosťou zabezpečuje pre vlastné potreby nákup DKP a základných prostriedkolv, stravivanie a ubytovanie svojich pracovníkov a členov, rekreačné služby pre svojich pracovníkov a členov
   obchodné zastupovanie tuzemských a zahraničných subjektov
   výroba a príprava nealkoholických nápojov a komponentov pre ich výrobu a prípravu
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hliva Babuškova 5 Bratislava
   Ing. Igor Pieš Babuškova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia