Create Invoice

Entropia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Entropia
PIN 17326699
TIN 2020902092
Date create 02 August 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Entropia
Jégého 7
82108
Bratislava
Financial information
Sales and income 36 145 €
Profit 7 286 €
Capital 2 595 €
Own capital 1 392 €
Contact Information
Phone(s) 0905399367
Mobile phone(s) 0905399367
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,797
A.III. Non-current financial assets total (r. 10-r. 13) 6,892
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,905
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 21,797
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,678
A.I. Capital r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 6,639
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) -5,247
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,286
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,119
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 11,821
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,215
2. Liabilities to employees and social insurance (331, 333, 336, 33X, 479A) 543
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,063
B.V. Short-term provisions (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,298
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 36,145
II. Revenues from sales of own products and services (601, 602, 606) 36,145
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 26,697
B. Consumption of material, energy and other inventory out of supply (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,018
C. Services (účtová group of 51) 10,618
D. Personal expenses (účtová group of 52) 12,061
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,448
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,509
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 99
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 99
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -99
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,349
P. Income tax expense (591, 595) 2,063
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,286
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17326699 TIN: 2020902092
 • Registered seat: Entropia, Jégého 7, 82108, Bratislava
 • Date create: 02 August 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Vojtech Kubek Jégého 7 Bratislava 821 08 27.01.2010
  Ing. Peter Kajan Prokopa Veľkého 24 Bratislava 811 04 14.01.2014
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Vojtech Kubek 3 319 € (50%) Jégého 7 Bratislava 821 08
  Ing. Peter Kajan 3 320 € (50%) Prokopa Veľkého 24 Bratislava 811 04
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.02.2014Nové obchodné meno:
   Entropia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jégého 7 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   fotografické služby
   prenájom hnuteľných vecí
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kajan Prokopa Veľkého 24 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kajan Prokopa Veľkého 24 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 14.01.2014
   07.02.2014Zrušené obchodné meno:
   FORTRADE, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Na barine 7 Bratislava 841 03
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Karliková Na barine 7 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Zuzana Karliková Na barine 7 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 27.01.2010
   18.03.2010Nové obchodné meno:
   FORTRADE, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Na barine 7 Bratislava 841 03
   Noví spoločníci:
   Vojtech Kubek Jégého 7 Bratislava 821 08
   Zuzana Karliková Na barine 7 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Vojtech Kubek Jégého 7 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 27.01.2010
   Zuzana Karliková Na barine 7 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 27.01.2010
   17.03.2010Zrušené obchodné meno:
   F O R T R A D E, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Júnová 9 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   nájom a prenájom nehnuteľností, vrátane iných než základných služieb s tým spojených
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   18.08.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   13.02.1995Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Anna Šestáková Júnova 9 Bratislava 831 01
   12.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Šesták , CSc. Júnová 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Šesták , CSc.
   02.11.1992Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením)
   sprostredkovanie výkonu služieb
   sprostredkovanie, nákup a predaj výpočtovej, elektronickej a elektrotechnickej techniky a systémov a sprostredkovanie výkonu inštalácie a servisu v uvedenej oblasti
   leasing v oblasti elektroniky a elektrotechniky
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja výpočtovej techniky a systémov, elektroniky a elektrotechniky
   reklamná, propagačná, akvizičná činnosť a prieskum trhu
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   nájom a prenájom nehnuteľností, vrátane iných než základných služieb s tým spojených
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Šesták , CSc.
   01.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie, výroba, kompletizácia, inštalácia, dodávky a servis informačných, analytických, diagnostických, terapeutických, technologických a výpočtových systémov a ich komponentov
   poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky
   sprostredkovanie, zastupovanie, dovoz a vývoz tovaru a služieb svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   leasing
   poskytovanie služieb v oblasti styku so zákazníkmi, reklamy a propagácie, vrátane organizovania výstav, prezentácie tovaru a služieb, školení
   obstarávateľstvo, sprostredkovanie, poradenstvo a zastupovanie v oblasti obchodu, služieb a podnikania
   nákup, odbyt, nájom a prenájom vecí hnuteľných a nehnuteľných svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb
   zabezpečovanie služieb marketingu, akvizície, výskumu a manažérstva pre právnické a fyzické osoby
   výstavba a rekonštrukcia stavieb určených pre bývanie, prevádzkovanie služieb alebo výrobu
   zriaďovanie, vybavovanie a prevádzkovanie predajní a podnikov verejného stravovania a cestovného ruchu
   poskytovanie služieb zdravotníckym zariadeniam
   prevádzkovanie maloobchodnej činnosti
   zabezpečovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb pre právnické a fyzické osoby
   organizovanie bartrových operácií
   financovanie vzájomne viazaných dodávok
   predaj tovaru na vnútornom trhu, úprava alebo iné spracovanie predávaného tovaru
   spoločnosť je oprávnená ku všetkým obchodom a úkonom v tuzemsku i v zahraničí, ktoré sa javia nutnými alebo užitočnými k dosiahnutiu cieľu spoločnosti, zriaďovaniu pobočiek alebo dcérskych spoločností a k účasti na inom podnikaní
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.08.1991Nové obchodné meno:
   F O R T R A D E, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Júnová 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie, výroba, kompletizácia, inštalácia, dodávky a servis informačných, analytických, diagnostických, terapeutických, technologických a výpočtových systémov a ich komponentov
   poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky
   sprostredkovanie, zastupovanie, dovoz a vývoz tovaru a služieb svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
   leasing
   poskytovanie služieb v oblasti styku so zákazníkmi, reklamy a propagácie, vrátane organizovania výstav, prezentácie tovaru a služieb, školení
   obstarávateľstvo, sprostredkovanie, poradenstvo a zastupovanie v oblasti obchodu, služieb a podnikania
   nákup, odbyt, nájom a prenájom vecí hnuteľných a nehnuteľných svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb
   zabezpečovanie služieb marketingu, akvizície, výskumu a manažérstva pre právnické a fyzické osoby
   výstavba a rekonštrukcia stavieb určených pre bývanie, prevádzkovanie služieb alebo výrobu
   zriaďovanie, vybavovanie a prevádzkovanie predajní a podnikov verejného stravovania a cestovného ruchu
   poskytovanie služieb zdravotníckym zariadeniam
   prevádzkovanie maloobchodnej činnosti
   zabezpečovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb pre právnické a fyzické osoby
   organizovanie bartrových operácií
   financovanie vzájomne viazaných dodávok
   predaj tovaru na vnútornom trhu, úprava alebo iné spracovanie predávaného tovaru
   spoločnosť je oprávnená ku všetkým obchodom a úkonom v tuzemsku i v zahraničí, ktoré sa javia nutnými alebo užitočnými k dosiahnutiu cieľu spoločnosti, zriaďovaniu pobočiek alebo dcérskych spoločností a k účasti na inom podnikaní
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Šesták , CSc. Júnová 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia