Create Invoice

TEMA TRADING - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TEMA TRADING
Status Destroyed
PIN 17327393
Date create 22 August 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat TEMA TRADING
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17327393
 • Registered seat: TEMA TRADING, Bratislava
 • Date create: 22 August 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.10.1994Zrušené obchodné meno:
   TEMA TRADING spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť vo všeobecnosti týkajúca sa vyvozu a dovozu rôzneho druhu tovaru, výrobkov a zariadení vrátane ich nákupu a predaja v ČSFR a v zahraničí
   zabezpečovanie výroby prostriedkov malej mechanizácie, ich jednotlivých komponentov, iných vybraných výrobkov strojárskeho, hutníckeho, textilného, chemického a papierenského priemyslu a ostatných výrobkov spotrebného charakteru
   zabezpečovanie a sprostredkovanie prepravy dovážaného a vyvážaného tovaru
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre československé osoby v styku so zahraničnými osobami
   poskytovanie prekladateľských tlmočníckych a sprievodcovských služieb zahraničným a tuzemským osobám
   poradensko-konzultačná činnosť v oblasti zahranično-obchodnej spolupráce vrátane zastupovania zahraničných osôb na základe ich poverenia, resp. dohody
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Adame Dunajská 33 Bratislava
   Bo Anders Nilsson Spares väg 45 Dalby 240 10 Švédske kráľovstvo
   ats Erik Stefan Svenshög Torna-Hällestad 240 12 Švédske kráľovstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   27.05.1993Nové obchodné meno:
   TEMA TRADING spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   26.05.1993Zrušené obchodné meno:
   TEMA TRADING Bratislava, spol. s r.o. česko-slovensko-švedská spoločnosť export-import
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.08.1991Nové obchodné meno:
   TEMA TRADING Bratislava, spol. s r.o. česko-slovensko-švedská spoločnosť export-import
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť vo všeobecnosti týkajúca sa vyvozu a dovozu rôzneho druhu tovaru, výrobkov a zariadení vrátane ich nákupu a predaja v ČSFR a v zahraničí
   zabezpečovanie výroby prostriedkov malej mechanizácie, ich jednotlivých komponentov, iných vybraných výrobkov strojárskeho, hutníckeho, textilného, chemického a papierenského priemyslu a ostatných výrobkov spotrebného charakteru
   zabezpečovanie a sprostredkovanie prepravy dovážaného a vyvážaného tovaru
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre československé osoby v styku so zahraničnými osobami
   poskytovanie prekladateľských tlmočníckych a sprievodcovských služieb zahraničným a tuzemským osobám
   poradensko-konzultačná činnosť v oblasti zahranično-obchodnej spolupráce vrátane zastupovania zahraničných osôb na základe ich poverenia, resp. dohody
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Adame Dunajská 33 Bratislava
   Bo Anders Nilsson Spares väg 45 Dalby 240 10 Švédske kráľovstvo
   ats Erik Stefan Svenshög Torna-Hällestad 240 12 Švédske kráľovstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia