Create Invoice

KNOTT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KNOTT
PIN 17327521
TIN 2020359572
VAT number SK2020359572
Date create 27 August 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat KNOTT
Dolná 142
90001
Modra
Financial information
Sales and income 22 095 589 €
Profit 25 136 €
Capital 13 080 244 €
Own capital 10 347 951 €
Contact Information
Email knott@knott.sk
Website http://www.knott.sk
Phone(s) +421336902511, +421336902555
Fax(es) 0336902555
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 13,863,680
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 7,128,108
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 53,061
2. Software (013) - /073, 091A/ 42,769
6. Acquired long-term intangible assets (041) - /093/ 10,292
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 7,075,047
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 3,478,304
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 3,462,021
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,298
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 131,757
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 1,667
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,703,824
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 4,672,560
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,170,435
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 917,004
3. Products (123) - /194/ 417,200
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 167,921
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,761,900
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,550,157
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,550,157
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 201,213
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,530
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 269,364
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 8,861
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 260,503
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 31,748
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 31,748
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 13,863,680
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,973,087
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 477,219
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 477,219
A.III. Other capital funds (413) 86,404
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 41,814
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 41,814
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 9,342,514
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 9,342,514
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,136
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,890,593
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 182,938
9. Liabilities from social fund (472) 8,075
12. Deferred tax liability (481A) 174,863
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 2,065,657
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,480,029
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,480,029
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 221,908
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 183,847
7. Liabilities from social insurance (336) 140,436
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,434
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 45,837
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 45,837
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,596,161
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 21,055,114
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 22,095,589
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 1,839,848
II. Revenues from sales of own products (601) 19,074,796
III. Revenues from sale of services (602, 606) 128,249
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -6,543
V. Activation (účtová a group of 62) 4,561
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 974,753
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 79,925
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,034,733
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 1,722,472
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 12,791,544
D. Services (účtová group of 51) 1,651,467
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 4,294,678
E.1. Wages and salaries (521, 522) 3,108,364
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 1,048,584
4. Social expenses (527, 528) 137,730
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 21,135
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 714,867
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 714,867
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 743,108
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 95,462
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 60,856
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,875,428
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,098
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 12,221
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 12,219
2. Other interest income (662A) 2
XII. Foreign exchange gains (663) 20
XIV. Other income from financial activities (668) 1,857
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 31,615
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 26,107
2. Other expense (562A) 26,107
O. Exchange rate losses (563) 385
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 5,123
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,517
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 43,339
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 18,203
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 15,323
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,136
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17327521 TIN: 2020359572 VAT number: SK2020359572
 • Registered seat: KNOTT, Dolná 142, 90001, Modra
 • Date create: 27 August 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Dušan Špánik Vajanského 60 Modra 900 01 12.03.1993
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Dušan Špánik 95 444 € (20%) Vajanského 60 Modra 900 01
  Ing. Miroslav Špánik, PhD. 23 861 € (5%) Jesenského 6 Modra
  MVDr. Mária Špániková 23 861 € (5%) Vajanského 60 Modra
  Knott Holding GmbH 334 053 € (70%) Nemecko
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.11.2013Nové predmety činnosti:
   Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
   Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   22.01.2004Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Špánik , PhD. Jesenského 6 Modra
   Knott Holding GmbH Eggstät Nemecko
   21.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Špánik , CSc. Jesenského 6 Modra
   Dipl.Ing. Valentin Knott Königstrasse 66 8211 Breitbrunn SRN
   30.11.1993Nové sidlo:
   Dolná 142 Modra 900 01
   29.11.1993Zrušené sidlo:
   Horná 36 Modra 900 01
   12.03.1993Nové sidlo:
   Horná 36 Modra 900 01
   Nové predmety činnosti:
   strojárska výroba - výroba prívesových náprav a bŕzd
   obchodná činnoť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Špánik Vajanského 60 Modra
   MVDr. Mária Špániková Vajanského 60 Modra
   Ing. Miroslav Špánik , CSc. Jesenského 6 Modra
   Dipl.Ing. Valentin Knott Königstrasse 66 8211 Breitbrunn SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Špánik Vajanského 60 Modra 900 01
   11.03.1993Zrušené sidlo:
   Jesenského 6 Modra
   Zrušeny predmety činnosti:
   a) vývoj, skúšanie, vzorové konštrukcie, výroba a predaj náprav a dielcov náprav a bŕzd včítane náhradných dielov, ako aj podnikanie v iných oblastiach metalurgického priemyslu, b) účasť na podnikoch s tým istým alebo podobným predmetom činnosti, zastupovanie a preberanie podielov v týchto podnikoch, ako aj zakladanie pobočiek, c) obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie FMZO, včítane exportu a importu
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Špánik Komenského 10 Modra
   Valentin Knott Königstrasse 66 8211 Breitbrunn SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.08.1991Nové obchodné meno:
   KNOTT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jesenského 6 Modra
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a) vývoj, skúšanie, vzorové konštrukcie, výroba a predaj náprav a dielcov náprav a bŕzd včítane náhradných dielov, ako aj podnikanie v iných oblastiach metalurgického priemyslu, b) účasť na podnikoch s tým istým alebo podobným predmetom činnosti, zastupovanie a preberanie podielov v týchto podnikoch, ako aj zakladanie pobočiek, c) obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie FMZO, včítane exportu a importu
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Špánik Komenského 10 Modra
   Valentin Knott Königstrasse 66 8211 Breitbrunn SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia