Create Invoice

Salón M É D E A - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Salón M É D E A
PIN 17327598
TIN 2020342885
VAT number SK2020342885
Date create 05 September 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Salón M É D E A
, ul. Schneidera Trnavského 4
Bratislava
Financial information
Sales and income 89 800 €
Profit -41 278 €
Capital 45 492 €
Own capital -109 937 €
Contact Information
Email posta@salonmedea.sk
Phone(s) 0220909702, 0905526540, 0264364345, 0264533127
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 41,000
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 2,948
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 2,948
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 2,948
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,880
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 40,702
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,392
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 27,310
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,454
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 2,404
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,404
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 50
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 -5,276
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 310
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) -5,586
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 172
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 172
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 41,000
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -151,215
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,308
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 1,308
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -117,884
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -117,884
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -41,278
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 186,221
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 76,293
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 70,062
9. Liabilities from social fund (472) 6,231
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 103,928
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 15,628
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,628
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 2,685
7. Liabilities from social insurance (336) 33,765
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,850
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,439
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 1,439
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,561
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 5,994
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 5,994
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 89,378
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 89,800
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 17,328
III. Revenues from sale of services (602, 606) 72,049
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 423
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 129,008
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 14,430
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 11,300
D. Services (účtová group of 51) 23,810
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 66,564
E.1. Wages and salaries (521, 522) 50,518
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 15,832
4. Social expenses (527, 528) 214
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 514
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 984
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 984
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,406
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -39,208
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 39,837
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,590
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 908
2. Other expense (562A) 908
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 682
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,590
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -40,798
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Income tax expense current (591, 595) 480
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -41,278
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17327598 TIN: 2020342885 VAT number: SK2020342885
 • Registered seat: Salón M É D E A, , ul. Schneidera Trnavského 4, Bratislava
 • Date create: 05 September 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Eva Boskovičová Bazovského 13 Bratislava 18.03.1993
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Eva Boskovičová, rod. Gallschneiderová 6 639 € (100%) Bazovského 13 Bratislava 841 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Anežka Šteffeková, rod. Halinárová Lozorno 717 Lozorno 900 55
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anežka Štefeková Lozorno 717 Lozorno
   24.11.1999Nové predmety činnosti:
   akreditované rekvalifikáčné kurzy - permanentný make up
   poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo
   Noví spoločníci:
   Eva Boskovičová, rod. Gallschneiderová Bazovského 13 Bratislava 841 01
   Anežka Šteffeková, rod. Halinárová Lozorno 717 Lozorno 900 55
   23.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Eva Boskovičová, rod. Gallschneiderová Bazovského 13 Bratislava 841 01
   Anežka Šteffeková, rod. Halinárová Lozorno 717 Lozorno 900 55
   05.12.1996Nové predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v oblasti dermatovenerológia
   vykonávanie rekvalifikačných aktivít v oblasti pánsky a dámsky kaderník
   17.07.1996Noví spoločníci:
   Eva Boskovičová, rod. Gallschneiderová Bazovského 13 Bratislava 841 01
   Anežka Šteffeková, rod. Halinárová Lozorno 717 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.07.1996Zrušeny spoločníci:
   Eva Boskovičová Bazovského 13 Bratislava
   Oľga Kresse Gercenova 29 Bratislava
   Anežka Štefeková Lozorno 717 Lozorno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.03.1994Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   18.03.1993Nové predmety činnosti:
   kaderníctvo
   holičstvo
   kozmetické služby
   manikúra a pedikúra
   masérske služby
   nákup a predaj kozmetických výrobkov a umelých kvetov
   zabezpečenie rekvalifikácie pre odbory kozmetička, manikúra a pedikúra
   zahraničnoobchodná činnosť s tovarom mimo komodít, pre ktoré je potrebné osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Eva Boskovičová Bazovského 13 Bratislava
   Anežka Štefeková Lozorno 717 Lozorno
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Boskovičová Bazovského 13 Bratislava
   Anežka Štefeková Lozorno 717 Lozorno
   17.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1. Odborné služby, ako sú: a/ kaderníctvo a holičstvo b/ kozmetika lekárska a laická c/ pedikúra d/ manikúra e/ špeciálne masáže
   2. Školská činnosť s: a/ odborný výcvik učňov pre činnosti uvedené v bode 1 a-e b/ rekvafikácii dospelých pre činnosti uvedené v bode 1 a-e c/ krátkodobé inštruktáže a kurzy súvisiace so službami uvedenými v bode 1 a-e v spolupráci s fy LADY OK, spol. s r.o.
   3. Obchodná činnosť s: a/ drogistickým tovarom a umelými kvetmi b/ priemyselným tovarom c/ textilným tovarom a textilnou galantériou d/ obuvou a koženou galantériou
   4. Zahranično-obchodná činnosť s tovarom vymedzeným v bode 3 a-d /v rozsahu nákup, predaj, maloobchod, veľkoobchod/, okrem komodít, pre ktoré je potrebné osobitné povolenie Federálneho ministerstva zahraničného obchodu
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Boskovičová Bazovského 13 Bratislava
   Ing. Oľga Rehušová Gurovova 4 Bratislava
   Anežka Štefeková Lozorno 717 Lozorno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   05.09.1991Nové obchodné meno:
   Salón M É D E A, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   , ul. Schneidera Trnavského 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. Odborné služby, ako sú: a/ kaderníctvo a holičstvo b/ kozmetika lekárska a laická c/ pedikúra d/ manikúra e/ špeciálne masáže
   2. Školská činnosť s: a/ odborný výcvik učňov pre činnosti uvedené v bode 1 a-e b/ rekvafikácii dospelých pre činnosti uvedené v bode 1 a-e c/ krátkodobé inštruktáže a kurzy súvisiace so službami uvedenými v bode 1 a-e v spolupráci s fy LADY OK, spol. s r.o.
   3. Obchodná činnosť s: a/ drogistickým tovarom a umelými kvetmi b/ priemyselným tovarom c/ textilným tovarom a textilnou galantériou d/ obuvou a koženou galantériou
   4. Zahranično-obchodná činnosť s tovarom vymedzeným v bode 3 a-d /v rozsahu nákup, predaj, maloobchod, veľkoobchod/, okrem komodít, pre ktoré je potrebné osobitné povolenie Federálneho ministerstva zahraničného obchodu
   Noví spoločníci:
   Eva Boskovičová Bazovského 13 Bratislava
   Oľga Kresse Gercenova 29 Bratislava
   Ing. Oľga Rehušová Gurovova 4 Bratislava
   Anežka Štefeková Lozorno 717 Lozorno
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ