Create Invoice

B.O.V. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name B.O.V.
Status Destroyed
PIN 17327865
Date create 31 December 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat B.O.V.
Krížna 44
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17327865
 • Registered seat: B.O.V., Krížna 44, 82108, Bratislava
 • Date create: 31 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   31.03.2006Zrušené obchodné meno:
   B.O.V. spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť ekonomického, organizačného a účtoveného poradcu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   leasing kancelárskej a výpočtovej techniky, spotrebného tovaru a motorových vozidiel
   Zrušeny spoločníci:
   Elena Baťková Medveďovej 9 Bratislava 851 05
   Ing. Peter Orenič Búdkova 33 Bratislava 811 04
   Ľubomír Vagovič Hrobákova 22 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.02.1993Nové sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť ekonomického, organizačného a účtoveného poradcu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   leasing kancelárskej a výpočtovej techniky, spotrebného tovaru a motorových vozidiel
   15.02.1993Zrušené sidlo:
   Bajkalská 31 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie právnickým a fyzickým osobám
   zabezpečovať poradenskú činnosť v oblasti hospodárenia a daní
   zabezpečovať oceňovanie hospodárskych prostriedkov
   zabezpečovať školiteľskú a poradenskú činnosť v oblasti financovania a účtovníctva
   sprostredkovateľská, zásobovacia, odbytovacia a obchodná činnosť pre všetky druhy komodít, na ktoré sa nevyžaduje zvláštne povolenie
   poskytovanie leasingu
   zahraničná obchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   u tovaru, na ktorého dovoz a vývoz sa vyžaduje osobitné povolenie, je možné ho vyvážať a dovážať len na jeho základe
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   B.O.V. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 31 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie právnickým a fyzickým osobám
   zabezpečovať poradenskú činnosť v oblasti hospodárenia a daní
   zabezpečovať oceňovanie hospodárskych prostriedkov
   zabezpečovať školiteľskú a poradenskú činnosť v oblasti financovania a účtovníctva
   sprostredkovateľská, zásobovacia, odbytovacia a obchodná činnosť pre všetky druhy komodít, na ktoré sa nevyžaduje zvláštne povolenie
   poskytovanie leasingu
   zahraničná obchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   u tovaru, na ktorého dovoz a vývoz sa vyžaduje osobitné povolenie, je možné ho vyvážať a dovážať len na jeho základe
   Noví spoločníci:
   Elena Baťková Medveďovej 9 Bratislava 851 05
   Ing. Peter Orenič Búdkova 33 Bratislava 811 04
   Ľubomír Vagovič Hrobákova 22 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia