Create Invoice

GEMINI - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name GEMINI
Status Destroyed
PIN 17327890
Date create 21 August 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat GEMINI
Martanovičova 25
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17327890
 • Registered seat: GEMINI, Martanovičova 25, Bratislava
 • Date create: 21 August 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.02.2006Zrušené obchodné meno:
   GEMINI spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a oprava elektrotechnických a elektronických zariadení
   montáž a oprava dopravných prostriedkov
   montáž a oprava strojov a strojných zariadení
   poskytovanie služieb verejného stravovania
   poskytovanie ubytovacích služieb
   poskytovanie služieb v oblasti, garážovania, parkovania a ochrany vozidiel
   obchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, motorovými vozidlami, pozemnými, stavebnými a poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami, elektrotechnickými a elektronickými zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   odborno-poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vnútorného obchodu
   prenájom základných prostriedkov - leasing
   návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu - reklamná činnosť
   poskytovanie služieb v oblasti vedy a techniky
   organizovanie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   obstarávanie vecí a obchodné zastupovanie iných podnikateľskych subjektov
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu vyššie uvedeného predmetu podnikania, okrem vývozu a dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   Oto Bajánek Československej armády 990/35 Galanta
   Robert Czibor Zvolenská 27 Bratislava
   Juraj Slimák Košická 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Oto Bajánek Československej armády 990/35 Galanta
   Robert Czibor Zvolenská 27 Bratislava
   Juraj Slimák Košická 43 Bratislava
   21.08.1991Nové obchodné meno:
   GEMINI spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a oprava elektrotechnických a elektronických zariadení
   montáž a oprava dopravných prostriedkov
   montáž a oprava strojov a strojných zariadení
   poskytovanie služieb verejného stravovania
   poskytovanie ubytovacích služieb
   poskytovanie služieb v oblasti, garážovania, parkovania a ochrany vozidiel
   obchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, motorovými vozidlami, pozemnými, stavebnými a poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami, elektrotechnickými a elektronickými zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   odborno-poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vnútorného obchodu
   prenájom základných prostriedkov - leasing
   návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu - reklamná činnosť
   poskytovanie služieb v oblasti vedy a techniky
   organizovanie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   obstarávanie vecí a obchodné zastupovanie iných podnikateľskych subjektov
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu vyššie uvedeného predmetu podnikania, okrem vývozu a dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Oto Bajánek Československej armády 990/35 Galanta
   Robert Czibor Zvolenská 27 Bratislava
   Juraj Slimák Košická 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Oto Bajánek Československej armády 990/35 Galanta
   Robert Czibor Zvolenská 27 Bratislava
   Juraj Slimák Košická 43 Bratislava