Create Invoice

COMMERCOOP - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name COMMERCOOP
PIN 17328098
TIN 2020316760
VAT number SK2020316760
Date create 03 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat COMMERCOOP
Bosákova 5
85104
Bratislava
Financial information
Sales and income 50 €
Profit -1 237 €
Capital 19 566 €
Own capital -5 843 €
Contact Information
Email chlebini@vnet.sk
Phone(s) 0903440500
Mobile phone(s) +421903440500, +421903534981, +421903701254
Fax(es) 0262410679
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 11,805
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,805
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 7,949
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,949
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 3,710
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,205
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,205
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 417
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,088
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 146
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 146
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 11,805
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,081
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 16,683
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 4,869
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 4,869
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -34,035
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -34,035
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,237
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,886
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 962
9. Liabilities from social fund (472) 962
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 17,924
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 4,204
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,204
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,760
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 50
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 50
III. Revenues from sale of services (602, 606) 50
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 209
D. Services (účtová group of 51) -92
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 301
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -159
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 142
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 118
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 118
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -118
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -277
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,237
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17328098 TIN: 2020316760 VAT number: SK2020316760
 • Registered seat: COMMERCOOP, Bosákova 5, 85104, Bratislava
 • Date create: 03 October 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ivan Marček Janotova 8 Bratislava 841 04 04.05.1992
  Ján Chlebo Robotnícka 8 Bratislava 831 03 04.05.1992
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Ivan Marček 3 319 € (50%) Janotova 8 Bratislava 841 04
  Ján Chlebo 3 319 € (50%) Robotnícka 8 Bratislava 831 03
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.12.2005Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Marček Janotova 8 Bratislava 841 04
   Ján Chlebo Robotnícka 8 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Marček Janotova 8 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 04.05.1992
   Ján Chlebo Robotnícka 8 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 04.05.1992
   23.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ján Chlebo Robotnícka 8 Bratislava
   Ing. Ivan Marček Janotova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Chlebo
   Ing. Ivan Marček
   14.02.2002Noví spoločníci:
   Ján Chlebo Robotnícka 8 Bratislava
   Ing. Ivan Marček Janotova 8 Bratislava
   13.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Ján Chlebo Robotnícka č. 8 Bratislava
   Ing. Ivan Marček Gurovova 8 Bratislava
   12.05.1994Nové sidlo:
   Bosákova 5 Bratislava 851 04
   11.05.1994Zrušené sidlo:
   Miletičova 42 Bratislava 820 06
   04.05.1992Nové obchodné meno:
   COMMERCOOP, spol. s r. o.
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup a predaj stavebného materiálu, dreva, strojov a strojných zariadení, priemyselného tovaru, motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva k ním, trvanlivých potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov v spotrebiteľskom originálnom balení, tabaku a tabakových výrobkov
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
   stavebníctvo - výstavba bytových a občianských stavieb, HSV a PSV
   export - import, okrem komodít, na ktoré je potrebné zvláštne povolenie
   zastupovanie fyzických a právnických osôb československých a zahraničných
   Noví spoločníci:
   Ján Chlebo Robotnícka č. 8 Bratislava
   Ing. Ivan Marček Gurovova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Chlebo
   Ing. Ivan Marček
   03.05.1992Zrušené obchodné meno:
   KOMERCOOP, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obstarávateľstvo, sprostredkovateľstvo, veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, okrem komodít, na ktoré je zvlášte povolenie
   zastupovanie čekoslovenských a zahraničných právnických a fyzických osôb
   spracovanie a finalizovanie výrobkov z tuzemských materiálov
   získanie nových technológií a ich zavádzanie do výroby
   doplnková výroba pre stavebníctvo, získavanie nehnuteľností, stavebné údržby a opravy, stavebné práce a obchodná činnosť s tým súvisiaca
   výrobná a obchodná činnosť /nákup a predaj/ v oblasti spotrebného tovaru, potravín, zdravotníckeho zariadenia včítane sanity
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré je treba zvlášte povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Chlebo Robotnícka č. 8 Bratislava
   Ing. Ivan Marček Gurovova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.02.1992Nové sidlo:
   Miletičova 42 Bratislava 820 06
   Noví spoločníci:
   Ján Chlebo Robotnícka č. 8 Bratislava
   Ing. Ivan Marček Gurovova 8 Bratislava
   19.02.1992Zrušené sidlo:
   Gurovova 8 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Chlebo Robotnícka č. 8 Bratislava
   Ing. Ivan Marček Gurovova 8 Bratislava
   Ivan Setvák Púpavova 22 Bratislava
   03.10.1991Nové obchodné meno:
   KOMERCOOP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gurovova 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obstarávateľstvo, sprostredkovateľstvo, veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, okrem komodít, na ktoré je zvlášte povolenie
   zastupovanie čekoslovenských a zahraničných právnických a fyzických osôb
   spracovanie a finalizovanie výrobkov z tuzemských materiálov
   získanie nových technológií a ich zavádzanie do výroby
   doplnková výroba pre stavebníctvo, získavanie nehnuteľností, stavebné údržby a opravy, stavebné práce a obchodná činnosť s tým súvisiaca
   výrobná a obchodná činnosť /nákup a predaj/ v oblasti spotrebného tovaru, potravín, zdravotníckeho zariadenia včítane sanity
   zahranično-obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré je treba zvlášte povolenie
   Noví spoločníci:
   Ján Chlebo Robotnícka č. 8 Bratislava
   Ing. Ivan Marček Gurovova 8 Bratislava
   Ivan Setvák Púpavova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia