Create Invoice

INDRA Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 31.05.2016
Basic information
Business name INDRA Slovakia
PIN 17328209
TIN 2020312382
VAT number SK2020312382
Date create 20 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat INDRA Slovakia
Prievozská 4
82109
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 882 658 €
Profit 1 328 €
Capital 1 061 574 €
Own capital 662 277 €
Contact Information
Email skinfo@indracompany.com
Website http://www.indracompany.com
Phone(s) +421258229111
Fax(es) 0258229112
Date of updating data: 31.05.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 980,662
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 222,309
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 177,254
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,441
5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Acquired long-term intangible assets (041) - /093/ 172,813
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 45,055
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 1,646
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 41,203
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,206
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 653,265
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 47,425
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 42,999
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,999
8. Deferred tax asset (481A) 4,426
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 407,826
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 379,845
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 379,845
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27,925
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 56
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 198,014
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 4,809
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 193,205
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 105,088
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 61,136
4. Accrued income short-term (385A) 43,952
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 980,662
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 660,605
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 199,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 199,200
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 39,833
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 39,833
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 420,244
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 420,244
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,328
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 316,863
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 39,058
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 17,637
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 17,637
9. Liabilities from social fund (472) 701
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 20,720
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 240,944
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 126,657
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126,657
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 55,746
7. Liabilities from social insurance (336) 36,489
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,803
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,249
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 36,861
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 36,861
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 3,194
4. Deferred income short-term (384A) 3,194
Date of updating data: 31.05.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,882,701
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,882,658
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,641,808
V. Activation (účtová a group of 62) 172,813
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 68,037
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,867,958
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 34,113
D. Services (účtová group of 51) 639,016
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,176,222
E.1. Wages and salaries (521, 522) 862,717
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 293,099
4. Social expenses (527, 528) 20,406
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,292
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 15,353
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 15,353
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 962
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,700
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,141,492
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 11
2. Other interest income (662A) 11
XII. Foreign exchange gains (663) 32
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,816
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 112
2. Other expense (562A) 112
O. Exchange rate losses (563) 274
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 6,430
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,773
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,927
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 6,599
R.1. Income tax expense current (591, 595) 6,599
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,328
Date of updating data: 31.05.2016
Date of updating data: 31.05.2016
 • PIN :17328209 TIN: 2020312382 VAT number: SK2020312382
 • Registered seat: INDRA Slovakia, Prievozská 4, 82109, Bratislava
 • Date create: 20 December 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ivan Baľa predseda Suché Mýto 515/6 Bratislava- Staré Mesto 811 03 26.06.2013
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.05.2016Nový štatutárny orgán:
   Maria Elena Linaje Gomez - člen predstavenstva Avda. Chopos 17 San Sebastian de los Reyes Španielske kráľovstvo Vznik funkcie: 01.06.2016
   05.12.2015Nový štatutárny orgán:
   Luis Alberto Calvo Campos - člen predstavenstva C. Coslada 4 Alcalá de Henares, Madrid 288 06 Španielske kráľovstvo Vznik funkcie: 05.11.2015
   21.09.2013Nový štatutárny orgán:
   Ivan Baľa - predseda predstavenstva Suché Mýto 515/6 Bratislava- Staré Mesto 811 03 Vznik funkcie: 26.06.2013
   06.06.2013Nové sidlo:
   Prievozská 4 Bratislava-Ružinov 821 09
   15.06.2010Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   15.09.2007Nové obchodné meno:
   INDRA Slovakia, a.s.
   23.10.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   03.08.2000Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti informatiky
   poradenstvo v oblasti životného prostredia
   činnosť organizačných a účtovných poradcov / v oblasti stratégie /
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky /poradenstvo multimédií a grafických programov /
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   20.12.1991Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť