Create Invoice

DREHSCHEIBE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DREHSCHEIBE
Status Destroyed
PIN 17328489
Date create 10 September 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat DREHSCHEIBE
Miletičova 40
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17328489
 • Registered seat: DREHSCHEIBE, Miletičova 40, Bratislava
 • Date create: 10 September 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.01.2008Zrušené obchodné meno:
   DREHSCHEIBE spol. s r.o ( v slovenskom jazyku )
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 40 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a reklamy
   nákup a predaj nehnuteľností
   prieskum trhu a verejnej mienky
   Zrušeny spoločníci:
   Mag. Walter Tributsch LandstraBerhauptsztraBe 5 Wien 1030 Rakúsko
   Günter Schuster 18 Neudorf 2135 Rakúsko
   Peter Düll Joh. StrauBgasse 30 Wien 1040 Rakúsko
   Andrea Doleschel Schönbrunner Allee 39, A/4/2 Wien 1120 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Günter Schuster 18 Neudorf 2135 Rakúsko prechodný pobyt na území SR : Miletičova 573/40 Bratislava
   21.06.1995Noví spoločníci:
   Andrea Doleschel Schönbrunner Allee 39, A/4/2 Wien 1120 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Günter Schuster 18 Neudorf 2135 Rakúsko prechodný pobyt na území SR : Miletičova 573/40 Bratislava
   20.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Wolfgang Cejda Bochfliessweg 19/32 Gänsendorf 2230 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Wolfgang Cejda
   03.05.1993Nové obchodné meno:
   DREHSCHEIBE spol. s r.o ( v slovenskom jazyku )
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a reklamy
   nákup a predaj nehnuteľností
   prieskum trhu a verejnej mienky
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Wolfgang Cejda
   02.05.1993Zrušené obchodné meno:
   DREHSCHEIBE spol. s. r. o. /v slovenskom jazyku/
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ Sprostredkovanie reklamy v rôznych médiách, predovšetkým v rádiu, televízii a tlači.
   b/ Realizácia a predaj reklamných vysielaní pre domáce a zahraničné masovokomunikačné prostriedky, predovšetkým pre rádio, televíziu a tlač.
   c/ Nákup a predaj tovaru všetkého druhu s výnimkou komodít vyžadujúcich osobitné povolenie príslušných predpisov.
   d/ Koncepčná činnosť, plánovanie a prevedenie reklamných činností, prevádzanie marketingu.
   e/ Produkcia reklamných kampaní, reklamných filmov a získavanie klientov v tomto sektore.
   f/ Zastupovanie zákazníka na obchodných rokovaniach, prevzatie obchodných rokovaní.
   g/ Podielanie sa na podnikaní a obchode /investičná činnosť/.
   h/ Vedľajšie úkony spojené neoddeliteľne s činnosťou uvedenou pod bodmi a/-g/ s výnimkou bankových obchodov.
   i/ Vydávanie novín a časopisov, ako i rôznych
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.11.1991Nové obchodné meno:
   DREHSCHEIBE spol. s. r. o. /v slovenskom jazyku/
   Nové sidlo:
   Miletičova 40 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ Sprostredkovanie reklamy v rôznych médiách, predovšetkým v rádiu, televízii a tlači.
   b/ Realizácia a predaj reklamných vysielaní pre domáce a zahraničné masovokomunikačné prostriedky, predovšetkým pre rádio, televíziu a tlač.
   c/ Nákup a predaj tovaru všetkého druhu s výnimkou komodít vyžadujúcich osobitné povolenie príslušných predpisov.
   d/ Koncepčná činnosť, plánovanie a prevedenie reklamných činností, prevádzanie marketingu.
   e/ Produkcia reklamných kampaní, reklamných filmov a získavanie klientov v tomto sektore.
   f/ Zastupovanie zákazníka na obchodných rokovaniach, prevzatie obchodných rokovaní.
   g/ Podielanie sa na podnikaní a obchode /investičná činnosť/.
   h/ Vedľajšie úkony spojené neoddeliteľne s činnosťou uvedenou pod bodmi a/-g/ s výnimkou bankových obchodov.
   i/ Vydávanie novín a časopisov, ako i rôznych
   Noví spoločníci:
   Wolfgang Cejda Bochfliessweg 19/32 Gänsendorf 2230 Rakúsko
   Mag. Walter Tributsch LandstraBerhauptsztraBe 5 Wien 1030 Rakúsko
   Günter Schuster 18 Neudorf 2135 Rakúsko
   Peter Düll Joh. StrauBgasse 30 Wien 1040 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia