Create Invoice

Post Fotoservice - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Post Fotoservice
PIN 17328551
TIN 2020301173
VAT number SK2020301173
Date create 19 September 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Post Fotoservice
Krškanská 21
94901
Bratislava
Financial information
Sales and income 101 968 €
Profit 1 709 €
Capital 61 243 €
Own capital 15 302 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 54,769
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 0
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 0
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 51,396
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,461
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 31
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,430
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 9,937
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 9,937
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 12,694
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 12,694
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,694
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 27,304
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 27,304
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 3,373
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,746
4. Accrued income short-term (385A) 1,627
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 54,769
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,011
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.III. Other capital funds (413) 15,746
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -7,748
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 62
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -7,810
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,709
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,703
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 0
9. Liabilities from social fund (472) 0
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 27,043
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 8,208
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,208
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 2,194
7. Liabilities from social insurance (336) 1,292
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,049
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,300
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,615
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 2,615
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,045
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 55
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 55
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 101,928
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 101,968
III. Revenues from sale of services (602, 606) 101,928
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 40
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 98,534
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 3,518
D. Services (účtová group of 51) 42,150
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 45,905
E.1. Wages and salaries (521, 522) 31,403
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 11,036
4. Social expenses (527, 528) 3,466
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 241
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 5,063
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 5,063
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,657
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,434
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 56,300
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 765
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 433
2. Other expense (562A) 433
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 332
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -765
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,669
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,709
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17328551 TIN: 2020301173 VAT number: SK2020301173
 • Registered seat: Post Fotoservice, Krškanská 21, 94901, Bratislava
 • Date create: 19 September 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.11.2005Nové sidlo:
   Krškanská 21 Nitra 949 01
   Noví spoločníci:
   PANARA, s.r.o. Krškanská 21 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Sáraz Bernolákova 10 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 31.10.2005
   14.11.2005Zrušené sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Poštová obchodná novinová spoločnosť, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Košinárová Súmračná 16 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 29.04.2004
   08.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Anna Košinárová Súmračná 16 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 29.04.2004
   07.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Kendra Úžiny 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 30.09.2002
   23.04.2004Noví spoločníci:
   Poštová obchodná novinová spoločnosť, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   22.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Poštová obchodná novinová spoločnosť a.s. IČO: 35 804 670 Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   16.10.2002Noví spoločníci:
   Poštová obchodná novinová spoločnosť a.s. IČO: 35 804 670 Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Kendra Úžiny 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 30.09.2002
   15.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Kodak Ges.m.b.H. Albert Schweitzer-Gasse 4 Wien 1148 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alžbeta Miháliková Wolkrova 5 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 30.09.2002
   06.06.2002Nové obchodné meno:
   Post Fotoservice, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Kodak Ges.m.b.H. Albert Schweitzer-Gasse 4 Wien 1148 Rakúsko
   05.06.2002Zrušené obchodné meno:
   KODAK FOTOSERVICE BRATISLAVA spol. s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   KODAK FOTOSERVICE Gesellschaft m.b.H. Albert-Schweitzer-Gasse 4 Wien Rakúska republika
   12.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alžbeta Miháliková Wolkrova 5 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 30.09.2002
   11.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Hans Peter Gantar dlhodobý pobyt na území SR : Holubyho 1 Bratislava
   Rudolf Möstl dlhodobý pobyt na území SR : Holubyho 1 Bratislava
   05.08.1998Noví spoločníci:
   KODAK FOTOSERVICE Gesellschaft m.b.H. Albert-Schweitzer-Gasse 4 Wien Rakúska republika
   04.08.1998Zrušeny spoločníci:
   KODAK FOTOSERVICE Gesellschaft m.b.H. Albert-Schweitzer-Gasse 4 Wien Rakúska republika
   16.06.1995Nové sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   Nové predmety činnosti:
   predaj spracovaných a vyvolaných filmov, farebných fotografií a fotografických kompaktných diskov, fotografického materiálu, fotokamier a batérií
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   KODAK FOTOSERVICE Gesellschaft m.b.H. Albert-Schweitzer-Gasse 4 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Hans Peter Gantar dlhodobý pobyt na území SR : Holubyho 1 Bratislava
   Rudolf Möstl dlhodobý pobyt na území SR : Holubyho 1 Bratislava
   15.06.1995Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Dovoz a predaj spracovaných a vyvolaných filmov, farebných fotografií a fotografických kompaktných diskov, ako aj fotografického filmového materiálu, fotokamier a batérií.
   Zrušeny spoločníci:
   KODAK FOTOSERVICE Gesellschaft m.b.H. Heizwerkstrasse 8 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.09.1991Nové obchodné meno:
   KODAK FOTOSERVICE BRATISLAVA spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Dovoz a predaj spracovaných a vyvolaných filmov, farebných fotografií a fotografických kompaktných diskov, ako aj fotografického filmového materiálu, fotokamier a batérií.
   Noví spoločníci:
   KODAK FOTOSERVICE Gesellschaft m.b.H. Heizwerkstrasse 8 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia