Create Invoice

SEMED - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SEMED
Status Destroyed
PIN 17328586
Date create 11 September 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SEMED
Matúškova 6
83101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17328586
 • Registered seat: SEMED, Matúškova 6, 83101, Bratislava
 • Date create: 11 September 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.08.2005Zrušené obchodné meno:
   SEMED spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Matúškova 6 Bratislava 831 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   veľkoobchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť so semenami, sadivami, škôlkárskym materiálom, poľnohospodárskymi potrebami, balenie a adjustácia
   sprostredkovanie výkonu služieb
   prenájom motorových a nemotorových vozidiel a priemyselného tovaru
   komisionálny predaj tovarov
   kopírovacia služba
   poradenská činnosť vo výške uvedených oblastiach
   poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   zahraničnoobchodná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Ďurech Matúškova 6 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Ďurech Matúškova 6 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 15.02.2001
   09.12.2003Noví spoločníci:
   Miroslav Ďurech Matúškova 6 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Ďurech Matúškova 6 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 15.02.2001
   08.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Ďurech Matúškova 6 Bratislava 831 01
   Dagmar Galbová Štefunkova 3 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Ďurech Matúškova 6 Bratislava 831 01
   Dagmar Galbová Skončenie funkcie: 20.11.2003
   20.03.2001Noví spoločníci:
   Miroslav Ďurech Matúškova 6 Bratislava 831 01
   Dagmar Galbová Štefunkova 3 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Ďurech Matúškova 6 Bratislava 831 01
   19.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Dagmar Galbová Štefunkova 3 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   24.05.1999Noví spoločníci:
   Dagmar Galbová Štefunkova 3 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Ďurech Matúškova 6 Bratislava 831 01
   Dagmar Galbová Štefunkova 3 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Ďurech - riaditeľ
   05.10.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Ďurech Matúškova 6 Bratislava 831 01
   Dagmar Galbová Štefunkova 3 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Ďurech - riaditeľ
   Dagmar Galbová Skončenie funkcie: 20.11.2003
   04.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Ďurech Matúškova 6 Bratislava 831 01
   Dagmar Galbová Štefunkova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Ďurech - riaditeľ
   Dagmar Galbová
   17.12.1992Nové obchodné meno:
   SEMED spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   veľkoobchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť so semenami, sadivami, škôlkárskym materiálom, poľnohospodárskymi potrebami, balenie a adjustácia
   sprostredkovanie výkonu služieb
   prenájom motorových a nemotorových vozidiel a priemyselného tovaru
   komisionálny predaj tovarov
   kopírovacia služba
   poradenská činnosť vo výške uvedených oblastiach
   poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   zahraničnoobchodná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
   Noví spoločníci:
   Miroslav Ďurech Matúškova 6 Bratislava 831 01
   Dagmar Galbová Štefunkova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Ďurech - riaditeľ
   Dagmar Galbová
   16.12.1992Zrušené obchodné meno:
   SLOVSEED, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť so semenami, sadivami, školkárskym materiálom, ovocnými a okrasnými drevinami, biologickým materiálom, poľnohospodárskymi a záhradkárskymi potrebami, balenie a adjustácia
   nákup a predaj lesných plodov, produktov lesa, živých slimákov, vrátane zabezpečenia výroby obalov
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so surovinami, polovýrobkami a produktami odborov: poľnohospodárskej, lesnej a potravinárskej výroby
   veľkoobchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojárenského, spo trebného, textilného, elektrontechnického, drevospracujúceho, stavebného, chemického, kožiarenského a keramikárskeho priemyslu
   výroba priemyselných, textilných, elektrotechnických, kožiarenských a potravinárenských výrobkov, ďalej výrobkov drevospracujúceho, stavebného, strojárského, chemického priemyslu a výrobkov úžitkovej keramiky vrátane adjustácie
   obchodná činnosť a sprostredkovateľská činnosť v oblasti pekárenských strojov a zariadení, strojov na spracovanie mlieka
   predaj, kúpa a sprostredkovanie osobných a nákladných automobilov a s tým súvisiaca činnosť ako predaj, kúpa a sprostredkovanie náhradných súčiastok, opravárenská činnosť, zriadenie autoservisu
   marketing, prieskumu trhu, propagácia a reklama, vrátane zabezpečenia tlačiarenských a polygrafických prác
   komisionálny predaj súvisiaci s predmetom činnosti
   obchodná činnosť spojená s prevádzkovaním reštauračných zariadení
   zabezpečovanie a poskytovanie ubytovacích služieb
   zahraničnoobchoná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti, mimo komodít na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Ďurech Matúškova 6 Bratislava 831 01
   Jozef Rác Trstinská 39 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.09.1991Nové obchodné meno:
   SLOVSEED, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Matúškova 6 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť so semenami, sadivami, školkárskym materiálom, ovocnými a okrasnými drevinami, biologickým materiálom, poľnohospodárskymi a záhradkárskymi potrebami, balenie a adjustácia
   nákup a predaj lesných plodov, produktov lesa, živých slimákov, vrátane zabezpečenia výroby obalov
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so surovinami, polovýrobkami a produktami odborov: poľnohospodárskej, lesnej a potravinárskej výroby
   veľkoobchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojárenského, spo trebného, textilného, elektrontechnického, drevospracujúceho, stavebného, chemického, kožiarenského a keramikárskeho priemyslu
   výroba priemyselných, textilných, elektrotechnických, kožiarenských a potravinárenských výrobkov, ďalej výrobkov drevospracujúceho, stavebného, strojárského, chemického priemyslu a výrobkov úžitkovej keramiky vrátane adjustácie
   obchodná činnosť a sprostredkovateľská činnosť v oblasti pekárenských strojov a zariadení, strojov na spracovanie mlieka
   predaj, kúpa a sprostredkovanie osobných a nákladných automobilov a s tým súvisiaca činnosť ako predaj, kúpa a sprostredkovanie náhradných súčiastok, opravárenská činnosť, zriadenie autoservisu
   marketing, prieskumu trhu, propagácia a reklama, vrátane zabezpečenia tlačiarenských a polygrafických prác
   komisionálny predaj súvisiaci s predmetom činnosti
   obchodná činnosť spojená s prevádzkovaním reštauračných zariadení
   zabezpečovanie a poskytovanie ubytovacích služieb
   zahraničnoobchoná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti, mimo komodít na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Miroslav Ďurech Matúškova 6 Bratislava 831 01
   Jozef Rác Trstinská 39 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia