Create Invoice

VOX NOVA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name VOX NOVA
Status Destroyed
PIN 17328659
TIN 2020291570
Date create 12 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat VOX NOVA
Prokopa Veľkého 51
81104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17328659 TIN: 2020291570
 • Registered seat: VOX NOVA, Prokopa Veľkého 51, 81104, Bratislava
 • Date create: 12 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.08.2011Zrušené obchodné meno:
   VOX NOVA a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Prokopa Veľkého 51 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   reklamná a inzertná činnosť
   distribúcia tlače
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   reklamná a inzertná činnosť
   distribúcia tlače
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Edita Slezáková - predseda Vlárska 72 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.12.2006
   27.01.2007Nové sidlo:
   Prokopa Veľkého 51 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Edita Slezáková - predseda Vlárska 72 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.12.2006
   26.01.2007Zrušené sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Anna Niku - člen Straková 3 Bratislava Vznik funkcie: 20.08.1998
   Ing. Edita Slezáková - podpredseda Vlárska 72 Bratislava Vznik funkcie: 24.07.1996
   RNDr. Vladimír Junger , CSc. - predseda Levandulova 64 Plzeň Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Žarnovická 7608/1 Bratislava Vznik funkcie: 29.03.2000
   28.02.2003Nové sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Anna Niku - člen Straková 3 Bratislava Vznik funkcie: 20.08.1998
   Ing. Edita Slezáková - podpredseda Vlárska 72 Bratislava Vznik funkcie: 24.07.1996
   RNDr. Vladimír Junger , CSc. - predseda Levandulova 64 Plzeň Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Žarnovická 7608/1 Bratislava Vznik funkcie: 29.03.2000
   27.02.2003Zrušené sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 820 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Anna Niku - člen Straková 3 Bratislava
   Ing. Edita Slezáková - podpredseda Vlárska 72 Bratislava
   RNDr. Vladimír Junger , CSc. - predseda Levandulova 64 Plzeň Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Žarnovická 7608/1 Bratislava
   15.01.2002Nové obchodné meno:
   VOX NOVA a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   14.01.2002Zrušené obchodné meno:
   VOX NOVA a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   13.09.2001Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Vladimír Junger , CSc. - predseda Levandulova 64 Plzeň Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Žarnovická 7608/1 Bratislava
   12.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Tóth - predseda Gercenova 13 Bratislava
   13.10.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   12.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   05.11.1998Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Anna Niku - člen Straková 3 Bratislava
   Ing. Edita Slezáková - podpredseda Vlárska 72 Bratislava
   04.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Lančarič - podpredseda Bartókova 6 Bratislava
   Ing. Edita Slezáková - člen Vlárska 72 Bratislava
   23.01.1997Nové sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 820 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Lančarič - podpredseda Bartókova 6 Bratislava
   Ing. Edita Slezáková - člen Vlárska 72 Bratislava
   Ing. Ján Tóth - predseda Gercenova 13 Bratislava
   22.01.1997Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 15
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Görfölová - člen Latorická 8 Bratislava
   JUDr. Ladislav Hoffmann - člen Studenohorská 22 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kulcsár - člen Jantárova 107 Dunajská Streda
   JUDr. Anna Niku - člen Straková 3 Bratislava
   Jozef Szilvássy - člen Dunajská 25 Šamorín
   Ján Tóth - člen Gercenova 13 Bratislava
   Henry Morny - podpredseda Boulvard SUCHET 62 Paríž Francúzska republika
   Henry Morny - podpredseda Boulvard SUCHET 62 Paríž Francúzska republika
   Mirjana ROBIN - SEROVIC - člen Boulevard SAINT MICHEL 27 Paris Francúzska republika
   Mirjana ROBIN - SEROVIC - člen Boulevard SAINT MICHEL 27 Paris Francúzska republika
   12.10.1994Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 15
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Görfölová - člen Latorická 8 Bratislava
   JUDr. Ladislav Hoffmann - člen Studenohorská 22 Bratislava
   Ing. Ľudovít Kulcsár - člen Jantárova 107 Dunajská Streda
   JUDr. Anna Niku - člen Straková 3 Bratislava
   Ján Tóth - člen Gercenova 13 Bratislava
   11.10.1994Zrušené sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava 819 15
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Margita Jurkovičova - člen Baltská 7 Bratislava
   Edita Slezáková - predseda Vlárska 72 Bratislava
   15.09.1992Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   reklamná a inzertná činnosť
   distribúcia tlače
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   reklamná a inzertná činnosť
   distribúcia tlače
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Edita Slezáková - predseda Vlárska 72 Bratislava
   Henry Morny - podpredseda Boulvard SUCHET 62 Paríž Francúzska republika
   Henry Morny - podpredseda Boulvard SUCHET 62 Paríž Francúzska republika
   Mirjana ROBIN - SEROVIC - člen Boulevard SAINT MICHEL 27 Paris Francúzska republika
   Mirjana ROBIN - SEROVIC - člen Boulevard SAINT MICHEL 27 Paris Francúzska republika
   14.09.1992Zrušeny predmety činnosti:
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   reklamno-propagačná činnosť, vrátane výroby reklamných a propagačných materiálov všetkých druhov /video, audio, tlačoviny/
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti podnikania
   obchodná činnosť v tuzemsku i v zahraničí v oblastiach knižnej a hudobnej, videoprogramov a videokaziet, priemyselného tovaru, elektrotechnického tovaru, textilných výrobkov, potravinárskych výrobkov, drobného tovaru
   agentážna činnosť v oblastikultúry
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefan Dusza - člen Furdekova 12 Bratislava
   Zuzana Görfölová - člen Čiernovodská 11 Bratislava
   Edita Slezáková - podpredsedkyňa Vlárska 72 Bratislava
   Juraj Szenási - člen Švabinského 12 Bratislava
   František Szomolay - predseda Janického 8 Bratislava
   12.12.1991Nové obchodné meno:
   VOX NOVA a.s.
   Nové sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava 819 15
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   reklamno-propagačná činnosť, vrátane výroby reklamných a propagačných materiálov všetkých druhov /video, audio, tlačoviny/
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti podnikania
   obchodná činnosť v tuzemsku i v zahraničí v oblastiach knižnej a hudobnej, videoprogramov a videokaziet, priemyselného tovaru, elektrotechnického tovaru, textilných výrobkov, potravinárskych výrobkov, drobného tovaru
   agentážna činnosť v oblastikultúry
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefan Dusza - člen Furdekova 12 Bratislava
   Zuzana Görfölová - člen Čiernovodská 11 Bratislava
   Margita Jurkovičova - člen Baltská 7 Bratislava
   Edita Slezáková - podpredsedkyňa Vlárska 72 Bratislava
   Juraj Szenási - člen Švabinského 12 Bratislava
   Jozef Szilvássy - člen Dunajská 25 Šamorín
   František Szomolay - predseda Janického 8 Bratislava