Create Invoice

PRO-DIVE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PRO-DIVE
PIN 17328934
TIN 2020294320
VAT number SK2020294320
Date create 07 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PRO-DIVE
Dulovo nám. 12
82108
Bratislava
Financial information
Sales and income 538 720 €
Profit 4 021 €
Capital 597 938 €
Own capital 439 794 €
Contact Information
Email info@pro-dive.sk
Phone(s) 0252931101, 0262411988, 0268202000, 0262411972, 0903755466, 0917582630
Mobile phone(s) 0903755466, 0917582630
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 620,124
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 141,621
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 141,621
A.II.1. Land (031) - /092A/ 3,078
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 99,077
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 39,466
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 476,803
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 391,350
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 177
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 390,447
6. Advance payments for inventory (314A) - /391A/ 726
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 42,391
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 42,391
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 4,609
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 4,609
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,609
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 38,453
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,220
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 36,233
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,700
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,700
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 620,124
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 443,815
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 265,600
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 265,600
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 10,143
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 10,143
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 164,051
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 164,051
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,021
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 176,309
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 20,643
9. Liabilities from social fund (472) 317
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 20,326
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 153,110
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 2,667
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,667
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 121,317
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 2,471
7. Liabilities from social insurance (336) 2,392
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,697
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,566
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,556
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,556
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 538,809
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 538,720
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 530,133
III. Revenues from sale of services (602, 606) 8,585
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 526,308
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 352,130
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 18,651
D. Services (účtová group of 51) 41,531
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 84,859
E.1. Wages and salaries (521, 522) 60,021
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 21,149
4. Social expenses (527, 528) 3,689
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,626
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 23,155
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 23,155
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,356
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,412
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 126,406
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 89
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 3
2. Other interest income (662A) 3
XII. Foreign exchange gains (663) 86
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,600
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,309
2. Other expense (562A) 1,309
O. Exchange rate losses (563) 825
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,466
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,511
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,901
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,021
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17328934 TIN: 2020294320 VAT number: SK2020294320
 • Registered seat: PRO-DIVE, Dulovo nám. 12, 82108, Bratislava
 • Date create: 07 October 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ladislav Hrušč Vajanského nábr. 17 Bratislava 811 02 10.02.1998
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ladislav Hrušč 265 600 € (100%) Vajanského nábr. 17 Bratislava 811 02
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Róbert Korim Pri starej prachárni 15 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Korim Pri starej prachárni 15 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 15.10.1994
   13.02.2010Nové sidlo:
   Dulovo nám. 12 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Róbert Korim Pri starej prachárni 15 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Korim Pri starej prachárni 15 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 15.10.1994
   12.02.2010Zrušené sidlo:
   Exnárova 10 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Horváth Röntgenova 4 Bratislava
   Róbert Korim Jurigovo námestie 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Horváth Röntgenova 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.10.1992
   Róbert Korim Jurigovo námestie 9 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 15.10.1994
   16.09.2003Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
   reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
   prieskum trhu a verejnej mienky
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie seminárov a školení
   faktoring a forfaiting
   vedenie učtovníctva
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Hrušč Vajanského nábr. 17 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 10.02.1998
   Ing. Peter Horváth Röntgenova 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.10.1992
   Róbert Korim Jurigovo námestie 9 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 15.10.1994
   15.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Horváth Röntgenova 4 Bratislava
   Ladislav Hrušč Michalovská 33 Košice
   Róbert Korim Jurigovo námestie 9 Bratislava 841 05
   25.04.2001Nové sidlo:
   Exnárova 10 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Ladislav Hrušč Vajanského nábr. 17 Bratislava 811 02
   Ing. Peter Horváth Röntgenova 4 Bratislava
   Róbert Korim Jurigovo námestie 9 Bratislava 841 05
   24.04.2001Zrušené sidlo:
   Rezedová 1 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Horváth Röntgenova 4 Bratislava
   Ladislav Hrušč Michalovská 33 Košice
   Róbert Korim Jurigovo námestie 9 Bratislava 841 05
   28.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Horváth Röntgenova 4 Bratislava
   Ladislav Hrušč Michalovská 33 Košice
   Róbert Korim Jurigovo námestie 9 Bratislava 841 05
   27.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Horváth Röntgenova 4 Bratislava
   Ladislav Hrušč Michalovská 33 Košice
   Róbert Korim Jurigovo námestie 9 Bratislava 841 05
   10.02.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Horváth Röntgenova 4 Bratislava
   Ladislav Hrušč Michalovská 33 Košice
   Róbert Korim Jurigovo námestie 9 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Horváth Röntgenova 4 Bratislava
   Ladislav Hrušč Michalovská 33 Košice
   Róbert Korim Jurigovo námestie 9 Bratislava 841 05
   09.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Horváth Kapicova 13 Bratislava
   Róbert Korim Jurigovo námestie 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Horváth Kapicova 13 Bratislava
   Róbert Korim Jurigovo námestie 9 Bratislava
   15.10.1994Nové obchodné meno:
   PRO-DIVE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rezedová 1 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   masérske služby
   prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl, organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov, organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov - športové potápanie
   vodná záchranná služba
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Korim Jurigovo námestie 9 Bratislava
   14.10.1994Noví spoločníci:
   Róbert Korim Jurigovo námestie 9 Bratislava 841 05
   Zrušené obchodné meno:
   PRO+FIT spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Záhumenná 306 Bratislava - mestská časť Čunovo 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Marián Kočner Pečianska 17 Bratislava
   13.10.1994Zrušeny spoločníci:
   Marián Kočner Pečianska 17 Bratislava
   30.10.1992Nové sidlo:
   Záhumenná 306 Bratislava - mestská časť Čunovo 851 10
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Horváth Kapicova 13 Bratislava
   Dr. Marián Kočner Pečianska 17 Bratislava
   29.10.1992Zrušené sidlo:
   Vajanského 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť s rôznymi druhmi tovarov osobnej spotreby, výrobu a služby podnikateľských subjektov
   zahranično-obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje osobitné povolenie alebo registrácia FMZO
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť pre tuzemské a zahraničné firmy v oblasti marketingu
   zastupovanie zahraničných firiem
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   PRO+FIT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajanského 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť s rôznymi druhmi tovarov osobnej spotreby, výrobu a služby podnikateľských subjektov
   zahranično-obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje osobitné povolenie alebo registrácia FMZO
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť pre tuzemské a zahraničné firmy v oblasti marketingu
   zastupovanie zahraničných firiem
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Horváth Kapicova 13 Bratislava
   Marián Kočner Pečianska 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia