Create Invoice

MANTOMA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MANTOMA
Status Destroyed
PIN 17329094
Date create 31 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MANTOMA
Víglašská 5
85107
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17329094
 • Registered seat: MANTOMA, Víglašská 5, 85107, Bratislava
 • Date create: 31 October 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.06.1999Zrušené obchodné meno:
   MANTOMA spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Víglašská 5 Bratislava 851 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť, import, export, reexport
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
   kúpa a predaj nehnuteľností
   ekonomické a organizačné poradenstv
   obchodná činnosť, import, export, reexport
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
   kúpa a predaj nehnuteľností
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Ágošton Vígľašská 5 Bratislava
   Helena Čierniková Jungmannova 2 Bratislava
   Veronika Štefunková Šancová 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Antálek - likvidátor Čiližská 34 Bratislava 821 07
   06.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Antálek - likvidátor Čiližská 34 Bratislava 821 07
   05.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Sutoris - likvidátor Lenardova 4 Bratislava 851 01
   25.06.1997Nové obchodné meno:
   MANTOMA spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Sutoris - likvidátor Lenardova 4 Bratislava 851 01
   24.06.1997Zrušené obchodné meno:
   M A N T O M A, spol. s r. o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Ágošton Vígľašská 5 Bratislava
   Helena Čierniková Jungmannova 2 Bratislava
   Veronika Štefunková Šancová 15 Bratislava
   02.10.1995Nové sidlo:
   Víglašská 5 Bratislava 851 07
   01.10.1995Zrušené sidlo:
   Budatínska 30 Bratislava 851 05
   19.05.1993Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Ágošton Vígľašská 5 Bratislava
   Helena Čierniková Jungmannova 2 Bratislava
   Veronika Štefunková Šancová 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Helena Čierniková Jungmannova 2 Bratislava
   18.05.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Ágošton Vígľašská 5 Bratislava
   Veronika Štefunková Malinovského 15 Bratislava
   10.11.1992Nové sidlo:
   Budatínska 30 Bratislava 851 05
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, import, export, reexport
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
   kúpa a predaj nehnuteľností
   ekonomické a organizačné poradenstv
   obchodná činnosť, import, export, reexport
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
   kúpa a predaj nehnuteľností
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Ágošton Vígľašská 5 Bratislava
   Veronika Štefunková Šancová 15 Bratislava
   09.11.1992Zrušené sidlo:
   Vígľašská 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, export, import, reexport surovín, polotovarov a tovarov priemyselnej, poľnohospodárskej, potravinárskej, chemickej, drevárskej, stavebnej, strojárskej, elektrotechnickej a inej produkcie
   sprostredkovanie predaja a nákupu prác, služieb a výrobkov odborov priemyselnej, poľnohospodárskej, potravinárskej, chemickej, drevospracujúcej, stavebnej, strojárskej, elektrotechnickej, ľudovoumeleckej výroby
   sprostredkovanie reštauračných, ubytovacích, reprografických a tlačiarenských služieb
   poskytovanie sprostredkovateľských a obstarávateľských služieb
   poskytovanie a sprostredkovanie komerčných a vedecko-technických informácií
   zastupovanie čsl. a zahraničných osôb
   vykonávanie leasingových operácií a s tým súvisiaci vývoz a spätný dovoz.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.10.1992Nové obchodné meno:
   M A N T O M A, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Vígľašská 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, export, import, reexport surovín, polotovarov a tovarov priemyselnej, poľnohospodárskej, potravinárskej, chemickej, drevárskej, stavebnej, strojárskej, elektrotechnickej a inej produkcie
   sprostredkovanie predaja a nákupu prác, služieb a výrobkov odborov priemyselnej, poľnohospodárskej, potravinárskej, chemickej, drevospracujúcej, stavebnej, strojárskej, elektrotechnickej, ľudovoumeleckej výroby
   sprostredkovanie reštauračných, ubytovacích, reprografických a tlačiarenských služieb
   poskytovanie sprostredkovateľských a obstarávateľských služieb
   poskytovanie a sprostredkovanie komerčných a vedecko-technických informácií
   zastupovanie čsl. a zahraničných osôb
   vykonávanie leasingových operácií a s tým súvisiaci vývoz a spätný dovoz.
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Ágošton Vígľašská 5 Bratislava
   Veronika Štefunková Malinovského 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia