Create Invoice

F O D O R - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name F O D O R
Status Destroyed
PIN 17329108
TIN 2020868729
Date create 01 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat F O D O R
J. Stanislava 35
84205
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17329108 TIN: 2020868729
 • Registered seat: F O D O R, J. Stanislava 35, 84205, Bratislava
 • Date create: 01 October 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.10.2013Zrušené obchodné meno:
   F O D O R, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   J. Stanislava 35 Bratislava 842 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nar. vl. ČSFR čís. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie zahranično-obchodnej činnosti.
   predaj vecí
   výstavba, nákup nehnuteľností a ich rekonštrukcia pre vlastné potreby spoločnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Dragan Todorovič Podzáhradná 43 Bratislava
   Milan Belegišanin Ukrajinská 10 Bratislava
   Igor Sinobad Podzáhradná 43 Bratislava
   Dorde Grbič Mirjevski bulevar 40 A Beograd Juhoslávia
   Draško Jankovič Gandijeva 130/9 Novi Beograd Juhoslávia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Sinobad Podzáhradná 43 Bratislava
   Milan Belegišanin Ukrajinská 10 Bratislava
   Dragan Todorovič dlhodobý pobyt na území SR : Š. Králika 12 Bratislava
   25.04.1995Nový štatutárny orgán:
   Dragan Todorovič dlhodobý pobyt na území SR : Š. Králika 12 Bratislava
   20.12.1993Nové sidlo:
   J. Stanislava 35 Bratislava 842 05
   19.12.1993Zrušené sidlo:
   Podzáhradná 43 Bratislava
   16.11.1992Noví spoločníci:
   Dragan Todorovič Podzáhradná 43 Bratislava
   Milan Belegišanin Ukrajinská 10 Bratislava
   Igor Sinobad Podzáhradná 43 Bratislava
   Dorde Grbič Mirjevski bulevar 40 A Beograd Juhoslávia
   Draško Jankovič Gandijeva 130/9 Novi Beograd Juhoslávia
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Sinobad Podzáhradná 43 Bratislava
   Milan Belegišanin Ukrajinská 10 Bratislava
   15.11.1992Zrušeny spoločníci:
   Milan Belegišanin D. Konstantina 6 Novi Sad Juhoslávia
   Igor Sinobad Nehruova 55 Novi Beograd Juhoslávia
   Mirjana Sinobad Nehruova 55 Novi Beograd Juhoslávia
   Dragan Todorovič Nehruova 73 Novi Beograd Juhoslávia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.1991Nové obchodné meno:
   F O D O R, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Podzáhradná 43 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nar. vl. ČSFR čís. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie zahranično-obchodnej činnosti.
   predaj vecí
   výstavba, nákup nehnuteľností a ich rekonštrukcia pre vlastné potreby spoločnosti
   Noví spoločníci:
   Milan Belegišanin D. Konstantina 6 Novi Sad Juhoslávia
   Igor Sinobad Nehruova 55 Novi Beograd Juhoslávia
   Mirjana Sinobad Nehruova 55 Novi Beograd Juhoslávia
   Dragan Todorovič Nehruova 73 Novi Beograd Juhoslávia
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia