Create Invoice

PRVÁ SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PRVÁ SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ
Status Destroyed
PIN 17329345
TIN 2020868773
Date create 08 October 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat PRVÁ SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ
Prievozská 2/A
82109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17329345 TIN: 2020868773
 • Registered seat: PRVÁ SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ, Prievozská 2/A, 82109, Bratislava
 • Date create: 08 October 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.12.2011Zrušené obchodné meno:
   PRVÁ SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Prievozská 2/A Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie a správa investičných fondov
   nakladanie s majetkom podielových a investičných fondov, ktoré spravuje v súlade s právnymi predpismi
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom kolektívneho investovania v súlade so zák. č. 248/1992 Zb.
   investície do obchodovateľných cenných papierov
   operácie s cennými papiermi, okrem úschovy cenných papierov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Igor Ďurič - predseda M.Sch. Trnavského 20 Bratislava
   Ing. Viliam Maroš - člen Flöglova 2 Bratislava
   Ing. Eva Kačenková - členka Pod Brezinou 60 Trenčín
   10.02.2006Nové sidlo:
   Prievozská 2/A Bratislava 821 09
   09.02.2006Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   09.01.2002Nové obchodné meno:
   PRVÁ SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   08.01.2002Zrušené obchodné meno:
   PRVÁ SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   25.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Ďurič - predseda M.Sch. Trnavského 20 Bratislava
   Ing. Viliam Maroš - člen Flöglova 2 Bratislava
   Ing. Eva Kačenková - členka Pod Brezinou 60 Trenčín
   24.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Ďurič - predseda Cukrovarská 758/12 Sereď
   Ing. Eva Kačenková - členka Hodžova 25 Trenčín
   Ing. Viliam Maroš - člen Flöglova 2 Bratislava
   06.12.1994Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   05.12.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.03.1994Nové obchodné meno:
   PRVÁ SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
   09.03.1994Zrušené obchodné meno:
   SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
   15.01.1993Nové obchodné meno:
   SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
   Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie a správa investičných fondov
   nakladanie s majetkom podielových a investičných fondov, ktoré spravuje v súlade s právnymi predpismi
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom kolektívneho investovania v súlade so zák. č. 248/1992 Zb.
   investície do obchodovateľných cenných papierov
   operácie s cennými papiermi, okrem úschovy cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Igor Ďurič - predseda Cukrovarská 758/12 Sereď
   Ing. Eva Kačenková - členka Hodžova 25 Trenčín
   Ing. Viliam Maroš - člen Flöglova 2 Bratislava
   14.01.1993Zrušené obchodné meno:
   ECOINVEST, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Nevädzová 8 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   investičná činnosť v rámci privatizácie
   správa investičných, privatizačných a majetkových fondov
   združovanie finančných prostriedkov fyzických a právnických osôb
   obchodná a podnikateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Ardamica - predseda
   Ing. Igor Ďurič - člen predstavenstva
   Ing. Peter Huňor - člen predstavenstva
   Ing. Vojtech Schragge - riaditeľ akciovej spoločnosti
   08.10.1991Nové obchodné meno:
   ECOINVEST, a.s.
   Nové sidlo:
   Nevädzová 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   investičná činnosť v rámci privatizácie
   správa investičných, privatizačných a majetkových fondov
   združovanie finančných prostriedkov fyzických a právnických osôb
   obchodná a podnikateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje povolenie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miroslav Ardamica - predseda
   Ing. Igor Ďurič - člen predstavenstva
   Ing. Peter Huňor - člen predstavenstva
   Ing. Vojtech Schragge - riaditeľ akciovej spoločnosti