Create Invoice

V. O. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name V. O.
PIN 17329728
TIN 2020294188
VAT number SK2020294188
Date create 04 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat V. O.
Dunajská 25
81108
Bratislava
Financial information
Sales and income 11 087 €
Profit 9 823 €
Capital 647 €
Own capital -22 752 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 13,967
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,967
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 8,504
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 8,504
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,504
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 5,463
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 4,800
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 663
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 13,967
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,929
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 29,875
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 29,875
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 2,113
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 2,113
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -54,740
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -54,740
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,823
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,896
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 26,696
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23,519
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,177
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 200
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 11,087
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 11,087
III. Revenues from sale of services (602, 606) 11,087
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 231
D. Services (účtová group of 51) 200
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 31
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,856
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,887
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 73
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 73
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -73
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,783
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,823
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17329728 TIN: 2020294188 VAT number: SK2020294188
 • Registered seat: V. O., Dunajská 25, 81108, Bratislava
 • Date create: 04 October 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Veronika Ostrihoňová Laurinská 9 Bratislava 811 01 01.04.2014
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Veronika Ostrihoňová 29 875 € (100%) Laurinská 9 Bratislava 811 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.06.2015Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.06.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.05.2014Nové obchodné meno:
   V. O. spol. s r. o.
   Nové predmety činnosti:
   výroba fotochemického materiálu a nenahraných nosičov záznamov
   reklamné a marketingové služby
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   vydavateľská činnosť
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Veronika Ostrihoňová Laurinská 9 9 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Veronika Ostrihoňová Laurinská 9 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.04.2014
   16.05.2014Zrušené obchodné meno:
   TRG SPIN OFF, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom a leasing priemyselného tovaru, automobilov, strojov a zariadení, technologických celkov
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu
   nákup, predaj a sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   organizačné zabezpečenie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   prenájom nehnuteľností
   administratívne práce
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   kúpa periodickej a neperiodickej tlače za účelom distribúcie a priameho predaja, veľkoobchod, maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   vydavateľská a distribučná činnosť
   sprostredkovanie dopravy
   reklamná agentúra
   zásielkový predaj
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   výroba a úprava prístrojov v oblasti fyzikálnej elektroniky, fyziky tuhých látok a optiky
   výskum a vývoj v oblasti počítačových sietí informačných a laboratórnych systémov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   poradenská a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, optiky, fyzikálnej elektroniky a jemnej mechaniky vrátane organizovania školení a výstav
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľných živností
   Zrušeny spoločníci:
   Tatra Real TTR, a.s. IČO: 35 756 535 Dunajská 25 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavol Malich Palisády 28 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 31.05.2006
   Ing. Ivan Ostrihoň Brusnicová 2293/27 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 02.02.1998
   27.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Brusnicová 2293/27 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 02.02.1998
   26.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   27.06.2006Nové obchodné meno:
   TRG SPIN OFF, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Tatra Real TTR, a.s. IČO: 35 756 535 Dunajská 25 Bratislava 811 08
   26.06.2006Zrušené obchodné meno:
   TGR SPIN OFF, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Tatra Real TTR, a.s. IČO: 35 756 535 Dunajská 22 Bratislava 811 08
   13.06.2006Nové obchodné meno:
   TGR SPIN OFF, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   výroba a úprava prístrojov v oblasti fyzikálnej elektroniky, fyziky tuhých látok a optiky
   výskum a vývoj v oblasti počítačových sietí informačných a laboratórnych systémov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   poradenská a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, optiky, fyzikálnej elektroniky a jemnej mechaniky vrátane organizovania školení a výstav
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľných živností
   Noví spoločníci:
   Tatra Real TTR, a.s. IČO: 35 756 535 Dunajská 22 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Pavol Malich Palisády 28 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 31.05.2006
   12.06.2006Zrušené obchodné meno:
   TATRA REAL GROUP, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   TTR, a.s. IČO: 35 756 535 Kukučínova 22 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   09.02.2006Nové sidlo:
   Dunajská 25 Bratislava 811 08
   08.02.2006Zrušené sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   11.12.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa periodickej a neperiodickej tlače za účelom distribúcie a priameho predaja, veľkoobchod, maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   vydavateľská a distribučná činnosť
   sprostredkovanie dopravy
   reklamná agentúra
   zásielkový predaj
   30.07.1999Noví spoločníci:
   TTR, a.s. IČO: 35 756 535 Kukučínova 22 Bratislava 831 03
   29.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava 821 01
   Ing. Ivan Ostrihoň Jašíkova 13 Bratislava 821 03
   02.02.1998Nové obchodné meno:
   TATRA REAL GROUP, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava 821 01
   Ing. Ivan Ostrihoň Jašíkova 13 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   01.02.1998Zrušené obchodné meno:
   PONS spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   Ing. Ivan Ostrihoň Pribišova 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Pribišova 19 Bratislava
   07.08.1995Nové predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   Ing. Ivan Ostrihoň Pribišova 19 Bratislava
   06.08.1995Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   Ing. Ivan Ostrihoň Pribišova 19 Bratislava
   10.01.1995Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   organizačné zabezpečenie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   prenájom nehnuteľností
   administratívne práce
   12.02.1993Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom a leasing priemyselného tovaru, automobilov, strojov a zariadení, technologických celkov
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Ostrihoň Pribišova 19 Bratislava
   11.02.1993Zrušené sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v oblasti garážovania, parkovania a ochrany vozidiel
   obchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, motorovými vozidlami, pozemnými, stavebnými a poľnoho- spodárskymi strojmi a zariadeniami, elek- trotechnickými a elektronickými zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   odborno-poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vnútorného obchodu
   prenájom základných prostriedkov-leasing
   návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu - reklamná činnosť
   poskytovanie služieb v oblasti vedy a techniky
   organizovanie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   obstarávanie vecí a obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu vyššie uvedeného predmetu podnikania, okrem vývozu a dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností, správa nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.10.1991Nové obchodné meno:
   PONS spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v oblasti garážovania, parkovania a ochrany vozidiel
   obchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, motorovými vozidlami, pozemnými, stavebnými a poľnoho- spodárskymi strojmi a zariadeniami, elek- trotechnickými a elektronickými zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   odborno-poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vnútorného obchodu
   prenájom základných prostriedkov-leasing
   návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu - reklamná činnosť
   poskytovanie služieb v oblasti vedy a techniky
   organizovanie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   obstarávanie vecí a obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu vyššie uvedeného predmetu podnikania, okrem vývozu a dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností, správa nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   Ing. Ivan Ostrihoň Pribišova 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia