Create Invoice

ISTRODEST - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ISTRODEST
PIN 17329949
TIN 2020344656
VAT number SK2020344656
Date create 07 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ISTRODEST
Opletalova 63
84107
Bratislava
Financial information
Sales and income 23 630 €
Profit -40 552 €
Capital 124 602 €
Own capital 112 712 €
Contact Information
Mobile phone(s) +421905703509
Fax(es) 0248208646
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 14 27,055
A. Non-current assets r. 03 + r. 04 + r. 09 12,055
A.I. Long-term intangible assets (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,055
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 54,799
A.III. Non-current financial assets total (r. 10-r. 13) 12,850
A.III.1. Equity securities (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,231
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,710
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 81,854
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 72,160
A.I. Capital r. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 13,278
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 11,387
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) 88,047
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -40,552
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,694
B.I. Long-term liabilities excluding provisions and loans (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,647
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 7,047
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 746
2. Liabilities to employees and social insurance (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,220
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 460
4. Other short-term liabilities (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,621
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 23,630
II. Revenues from sales of own products and services (601, 602, 606) 14,126
V. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 7,000
VI. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,504
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 61,323
B. Consumption of material, energy and other inventory out of supply (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,892
C. Services (účtová group of 51) 18,752
D. Personal expenses (účtová group of 52) 20,820
E. Taxes and fees (účtová group of 53) 139
F. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (551, (+/-) 553) 10,322
I. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,398
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) -37,693
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -8,518
* Revenues from financial activities total sum (r. 21 to r. 26) 48
X. Interest income (662) 48
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 1,947
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,947
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,899
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) -39,592
P. Income tax expense (591, 595) 960
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -40,552
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17329949 TIN: 2020344656 VAT number: SK2020344656
 • Registered seat: ISTRODEST, Opletalova 63, 84107, Bratislava
 • Date create: 07 October 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Pavel Pavlík Opletalova 63 Bratislava 26.08.1998
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Pavel Pavlík 6 108 € (46%) Opletalova 63 Bratislava
  Ing. arch. Rudolf Kraščenič 5 776 € (43.5%) 32 Kvetoslavov 930 41
  Ing. Jozef Zboja 1 394 € (10.5%) Bratislava 841 07
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.12.2003Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Pavlík Opletalova 63 Bratislava 841 07
   Ing. arch. Rudolf Kraščenič 32 Kvetoslavov 930 41
   Ing. Jozef Zboja Opletalova 61 Bratislava 841 07
   18.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Pavlík Opletalova 63 Bratislava
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Pavlík Opletalova 63 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pavlík Opletalova 63 Bratislava
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Pavlík Opletalova 63 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Pavlík Opletalova 63 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
   17.03.1993Nové sidlo:
   Opletalova 63 Bratislava 841 07
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie trhacích a ohňostrojných prác
   uvádzanie výbušnín do obehu
   zhodnocovanie a predaj druhotných surovín (železný šrot)
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   demontáž technologických zariadení a oceľových konštrukcií
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie mmožno len s týmto povolením)
   ťažba kameňa a štrkopiesku a banská činnosť s tým súvisiaca
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Pavlík Opletalova 63 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
   16.03.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, polotovarov
   sprostredkovateľská činnosť
   vykonávanie trhacích práci pri: povrchovom dobývaní vrátane komorových odstrelom, stavebných deštrukciách
   ťažba kameňa štrkopiesku
   meračské a geodetické práce
   zemné a stavebné práce
   sadové a parkové úpravy, pestovanie a predaj rastlinného materiálu
   demontáž technologických zariadení a oceľových konštrukcií
   zhodnocovanie a predaj druhotných surovín
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímanie a poskytovanie služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR zo 4.5.1990, ktorým sa stanoví vývoz a dovoz vecí a ďalšie činnosti k ich vykonávaniu sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv v bode 1 rozsahu povolenie
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničnej forme:
   obchodného zastupovanie, konzultačné a poradenské činnosti včítane uskutočňovania odborných sympózií, konferencií a školení, propagácia výrobkov a služieb, včítane účasti na veľtrhoch a výstavách, technicko-poradenské činnosti, servisné činnosti, prevádzkovanie konsigančných skladov včítane školiacej činnosti, sprostredkovanie reklamy, inzercie, kapacitami organizácie
   dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečovanie ich hospodárskej činnosti
   kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   vývoz vecí a produkcie súkromných podnikateľov a dovoz vecí pre potreby súkromných podnikateľov s výnimkou vecí na ktoré k ich prevádzkovaniu sa vyžaduje povolenie k zahraničnej obchodnej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   ISTRODEST spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, polotovarov
   sprostredkovateľská činnosť
   vykonávanie trhacích práci pri: povrchovom dobývaní vrátane komorových odstrelom, stavebných deštrukciách
   ťažba kameňa štrkopiesku
   meračské a geodetické práce
   zemné a stavebné práce
   sadové a parkové úpravy, pestovanie a predaj rastlinného materiálu
   demontáž technologických zariadení a oceľových konštrukcií
   zhodnocovanie a predaj druhotných surovín
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímanie a poskytovanie služieb na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb
   vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR zo 4.5.1990, ktorým sa stanoví vývoz a dovoz vecí a ďalšie činnosti k ich vykonávaniu sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv v bode 1 rozsahu povolenie
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničnej forme:
   obchodného zastupovanie, konzultačné a poradenské činnosti včítane uskutočňovania odborných sympózií, konferencií a školení, propagácia výrobkov a služieb, včítane účasti na veľtrhoch a výstavách, technicko-poradenské činnosti, servisné činnosti, prevádzkovanie konsigančných skladov včítane školiacej činnosti, sprostredkovanie reklamy, inzercie, kapacitami organizácie
   dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečovanie ich hospodárskej činnosti
   kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
   prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie
   vývoz vecí a produkcie súkromných podnikateľov a dovoz vecí pre potreby súkromných podnikateľov s výnimkou vecí na ktoré k ich prevádzkovaniu sa vyžaduje povolenie k zahraničnej obchodnej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Pavlík Opletalova 63 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia