Create Invoice

BK - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BK
PIN 17330017
TIN 2020646650
Date create 07 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat BK
Čulenova 12
90101
Malacky
Financial information
Sales and income 11 176 €
Profit 1 445 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,127
A.III. Non-current financial assets total (r. 10-r. 13) 590
A.III.1. Equity securities (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 265
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,272
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 11,127
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,503
A.I. Capital r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 6,639
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 2,348
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) 71
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,445
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 624
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 624
2. Liabilities to employees and social insurance (331, 333, 336, 33X, 479A) 122
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 502
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 11,176
II. Revenues from sales of own products and services (601, 602, 606) 11,176
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 9,070
B. Consumption of material, energy and other inventory out of supply (501, 502, 503, (+/-) 505A) 250
C. Services (účtová group of 51) 1,057
D. Personal expenses (účtová group of 52) 7,763
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,106
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,869
* Revenues from financial activities total sum (r. 21 to r. 26) 1
X. Interest income (662) 1
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 182
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 182
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -181
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,925
P. Income tax expense (591, 595) 480
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,445
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17330017 TIN: 2020646650
 • Registered seat: BK, Čulenova 12, 90101, Malacky
 • Date create: 07 October 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  -Prof.Ing .Miloš Ballo, CSc. Šulekova 56 Bratislava 811 03 01.07.1998
  -Ing. Stanislav Osuský, CSc. Čulenova 12 Malacky 01.07.1998
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Prog.Ing. Miloš Ballo, CSc. 6 640 € (50%) Bratislava 811 03
  Ing. Stanislav Osuský, CSc. 6 640 € (50%) Malacky
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.07.2003Nové predmety činnosti:
   3/ vedenie účtovníctva vrátane mzdovej agendy
   4/ činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   01.07.1998Noví spoločníci:
   Prog.Ing. Miloš Ballo , CSc. Šulekova 56 Bratislava 811 03
   Ing. Stanislav Osuský , CSc. Čulenova 12 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   -Prof.Ing .Miloš Ballo , CSc. Šulekova 56 Bratislava 811 03
   -Ing. Stanislav Osuský , CSc. Čulenova 12 Malacky
   30.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Prog.Ing. Miloš Ballo , CSc. Šulekova 56 Bratislava 811 03
   Ing. Stanislav Osuský , CSc. Čulenova 12 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   -Prof.Ing .Miloš Ballo Šulekova 56 Bratislava 811 03
   -Ing. Stanislav Osuský Čulenova 12 Malacky
   08.10.1992Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   -Prof.Ing .Miloš Ballo Šulekova 56 Bratislava 811 03
   -Ing. Stanislav Osuský Čulenova 12 Malacky
   07.10.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.10.1991Nové obchodné meno:
   BK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Čulenova 12 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/tvorba programov, predaj programov, expertízna a posudková činnosť, sprostredkova- teľská činnosť, odborné školenia
   2/vývoz a dovoz programov, počítačov a s nimi súvisiacich komponentov a náhradných dielov
   Noví spoločníci:
   Prog.Ing. Miloš Ballo , CSc. Šulekova 56 Bratislava 811 03
   Ing. Stanislav Osuský , CSc. Čulenova 12 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia