Create Invoice

SANOSA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SANOSA
PIN 17330599
TIN 2020342918
VAT number SK2020342918
Date create 15 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SANOSA
Sekurisova 5/1925
84102
Bratislava
Financial information
Sales and income 187 149 €
Profit -32 300 €
Capital 786 154 €
Own capital 370 301 €
Contact Information
Phone(s) 0336476203, 0903262454, 0903605155
Mobile phone(s) 0903605155
Fax(es) 0336476203
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 730,418
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 696,178
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 696,178
A.II.1. Land (031) - /092A/ 3,559
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 629,626
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 57,617
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 5,376
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,126
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 11,778
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,204
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 7,797
4. Animals (124) - /195/ 777
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 14,634
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 13,208
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,208
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 98
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,328
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 7,714
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 5,733
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,981
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 114
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 114
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 730,418
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 338,001
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 14,984
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 2,091
2. Other funds (427, 42X) 2,091
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 346,587
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 390,328
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -43,741
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,300
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 392,417
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 89,923
9. Liabilities from social fund (472) -477
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 90,400
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 221,603
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 80,891
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 12,868
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,868
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 63,239
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 4,689
7. Liabilities from social insurance (336) 1,122
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -722
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -305
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 187,149
III. Revenues from sale of services (602, 606) 187,387
V. Activation (účtová a group of 62) 596
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) -834
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 210,547
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 55,809
D. Services (účtová group of 51) 51,559
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 35,554
E.1. Wages and salaries (521, 522) 26,602
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 8,241
4. Social expenses (527, 528) 711
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,930
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 60,824
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 60,824
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,871
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -23,398
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 80,615
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,942
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 5,087
2. Other expense (562A) 5,087
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,855
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,942
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -31,340
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -32,300
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17330599 TIN: 2020342918 VAT number: SK2020342918
 • Registered seat: SANOSA, Sekurisova 5/1925, 84102, Bratislava
 • Date create: 15 October 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Jozefína Sabolová Záhradná 597/20 Viničné 900 23 02.12.1992
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Jozefína Sabolová 6 639 € (100%) Záhradná 597/20 Viničné 900 23
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.12.2011Nové sidlo:
   Sekurisova 5/1925 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Jozefína Sabolová Záhradná 597/20 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 02.12.1992
   13.12.2011Zrušené sidlo:
   Valachovej 10 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozefína Sabolová Valachovej 10 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.12.1992
   28.01.2003Nové predmety činnosti:
   zmenárne
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   masérske služby
   výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozefína Sabolová Valachovej 10 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.12.1992
   27.01.2003Zrušeny predmety činnosti:
   staviteľ
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozefína Sabolová Valachovej 10 Bratislava
   21.10.1998Noví spoločníci:
   Jozefína Sabolová Záhradná 597/20 Viničné 900 23
   20.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozefína Sabolová Valachovej 10 Bratislava
   12.09.1995Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   22.04.1993Nové sidlo:
   Valachovej 10 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, nákup a predaj tovarov, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonávať len s týmto povolením
   výroba cementového tovaru a umelého kameňa
   poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve a vo výrobe cementového tovaru a umelého kameňa
   staviteľ
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozefína Sabolová Valachovej 10 Bratislava
   21.04.1993Zrušené sidlo:
   Valachovej 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včetne odbytovej a zahranično-obchodnej činnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   vývoj, výskum a výroba stavebných hmôt a ich komponentov
   stavebná činnosť, včetne všetkých druhov rekonštrukcií pozemných a podzemných stavieb
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.10.1991Nové obchodné meno:
   SANOSA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Valachovej 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včetne odbytovej a zahranično-obchodnej činnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   vývoj, výskum a výroba stavebných hmôt a ich komponentov
   stavebná činnosť, včetne všetkých druhov rekonštrukcií pozemných a podzemných stavieb
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Jozefína Sabolová Valachovej 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia