Create Invoice

Ges - pre geotechniku - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Ges - pre geotechniku
Status In liquidation
PIN 17330700
TIN 2020299963
Date create 17 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Ges - pre geotechniku
Lamačská 8
81716
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17330700 TIN: 2020299963
 • Registered seat: Ges - pre geotechniku, Lamačská 8, 81716, Bratislava
 • Date create: 17 October 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Emanuel Andráš zástupca riaditeľa 16.02.1993
  Ing. Alena Bacmaňáková riaditeľ spoločnosti 16.02.1993
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Emanuel Andráš 1 328 € (20%)
  Ing. Alena Bacmaňáková 1 328 € (20%)
  VUIS - CESTY, spol. s r. o. 1 328 € (20%) Bratislava
  VÚIS - Vodovody a kanalizácie, spol. s r. o. 1 328 € (20%) Bratislava
  Ing. Milan Bacmaňák 1 328 € (20%) Timravina 1 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.12.2006Nové obchodné meno:
   Ges - Spoločnosť pre geotechniku, spol. s r. o. v likvidácii
   20.12.2006Zrušené obchodné meno:
   Ges - Spoločnosť pre geotechniku, spol. s r. o.
   16.02.1993Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj technológií, prieskum, poľné laboratórne a technologiské skúšky
   poradenská, konzultačná aexpertízna činnosť v oblasti geotechniky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Emanuel Andráš - zástupca riaditeľa
   Ing. Alena Bacmaňáková - riaditeľ spoločnosti
   15.02.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie a dodávanie výskumných a vývojových prác a skúšobníctva v oblasti geotechniky pre účely budovania častí stavieb zo zemín, ekologických stavieb, sanácií budov, skládok a zosuvov a pre účely zakladania stavieb, tuzemským i zahraničným odberateľom, najmä:
   experimentálny a technologický výskum a overovanie nových postupov výstavby
   experimentálny prieskum zemín a základových pomerov prieskumnými dielami, poľnými a laboratórnymi skúškami. Inžinierske a geote- chnické zhodnotenie a posúdenie výsledkov
   skúmanie vplyvu chemického zaťaženia na prírodné a syntetické materiály
   navrhovanie sanácií skládok a prevádzkova- nia skládok tuhých odpadov
   vývoj špeciálnych skúšobných a meracích metód a zariadení
   vývoj špeciálnych technológií pre zaklada- nie stavieb
   technické a ekonomické posúdenie alternatív a posúdenie postupov výstavby z hľadiska vplyvu na životné prostredie
   normalizácia a typizácia
   poradenská, konzultačná a expertívna služ- ba.
   vykonávanie a dodávanie stavebno-montážnych prác pre zakladanie, sanácie a rekonštrukcie stavieb.
   spracovanie rozvojových a iných štúdií v o- blasti vyznačenej v predmete činnosti.
   vykonávanie iných hospodárskych činností súvisiacich s obchodovaním a majetkom spoločnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.10.1991Nové obchodné meno:
   Ges - Spoločnosť pre geotechniku, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie a dodávanie výskumných a vývojových prác a skúšobníctva v oblasti geotechniky pre účely budovania častí stavieb zo zemín, ekologických stavieb, sanácií budov, skládok a zosuvov a pre účely zakladania stavieb, tuzemským i zahraničným odberateľom, najmä:
   experimentálny a technologický výskum a overovanie nových postupov výstavby
   experimentálny prieskum zemín a základových pomerov prieskumnými dielami, poľnými a laboratórnymi skúškami. Inžinierske a geote- chnické zhodnotenie a posúdenie výsledkov
   skúmanie vplyvu chemického zaťaženia na prírodné a syntetické materiály
   navrhovanie sanácií skládok a prevádzkova- nia skládok tuhých odpadov
   vývoj špeciálnych skúšobných a meracích metód a zariadení
   vývoj špeciálnych technológií pre zaklada- nie stavieb
   technické a ekonomické posúdenie alternatív a posúdenie postupov výstavby z hľadiska vplyvu na životné prostredie
   normalizácia a typizácia
   poradenská, konzultačná a expertívna služ- ba.
   vykonávanie a dodávanie stavebno-montážnych prác pre zakladanie, sanácie a rekonštrukcie stavieb.
   spracovanie rozvojových a iných štúdií v o- blasti vyznačenej v predmete činnosti.
   vykonávanie iných hospodárskych činností súvisiacich s obchodovaním a majetkom spoločnosti.
   Noví spoločníci:
   VUIS - CESTY, spol. s r. o. Lamačská 8 Bratislava
   VÚIS - Vodovody a kanalizácie, spol. s r. o. Lamačská 8 Bratislava
   Ing. Emanuel Andráš Fedinova 14 Bratislava
   Ing. Milan Bacmaňák Timravina 1 Bratislava
   Ing. Alena Bacmaňáková Timravina 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia