Create Invoice

ČS Assist + Consult 24 - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ČS Assist + Consult 24
Status Destroyed
PIN 17330777
Date create 10 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ČS Assist + Consult 24
Furdekova 7
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17330777
 • Registered seat: ČS Assist + Consult 24, Furdekova 7, Bratislava
 • Date create: 10 October 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.10.2005Zrušené obchodné meno:
   ČS Assist + Consult 24, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Furdekova 7 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovavánie služieb súvisiacich s poskytovaním lekárskej asistencie, hlavne prepravných, lekárskych kontaktov v prípade vzniknutého úrazu, nehody, ochrenie v tuzemsku a zahraniční /pri tuzemských i zahraničných osobách/
   poradenská činnosť pri realizácií výskumých štúdií pre rôzne spoločenské oblasti
   poskytovanie odborného poradenstva, realizovanie /uskutočňovanie/ odborných seminárov / v oblasti managentu/ pre poradcov, vedúcich pre oblasť obchodných vzťahov
   poskytovanie konzultačných služieb a knowhow / zo strany zahraničných subjektov ČSFR ako aj zo strany ČSFR / pre zahraničné subjekty v tuzemsku i zahraniční, najmä v členských krajinách EHS a Rakúsku
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti turistiky a cestovného ruchu v tuzemsku i zahraničí, ak aj prepravné služby s tým súvisiace
   v rámci vyššie uvedenného bude ďalej
   poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti public relations
   sústreďovanie a distribúcia technických a ekonomických informácií pre rôzne oblasti spoločenského života
   sprostredkovanie a organizovanie obchodných ciest pre tuzemsko i zahraničie, kongresov, seminárov a sympozií
   sprostredkovanie a zabepečovanie služieb v oblasti prekladateľskej a tlmočníckej činnosti
   poskytovanie sekretárskych služieb
   poradenská činnosť pri vypracúvaní hospodárskych zmlúv a pomolc sprostredkúvaní a vyhľadávaní obchodných partnerov
   vykonávanie prieskumu trhu pre tuzemské i zahraničné právnické osoby
   nadväzovanie a pomoc pri vzajomných kontaktoch medzi československými a zahraničnými odborníkmi za účelom ekonomického, komerčneho a finančného partnerstva
   koncipovanie, posudzovanie a realizácia /všetkých/ projektov implantácie firiem v Česko-slovensku a v zahraničí
   zostavovanie technických dokumentácií
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť pre oblasť finančnú, poradenská pre oblasť poisťovníctva
   nákup a predaj, vývoz a dovoz všetkého druhu /rôzneho spotrebného a priemyselného/
   dovoz a vývoz pre veľkoobchod a maloobchod
   vytváranie /podmienik/, získavanie, predaj alebo prenájom,riadenie alebo prevádzkovanie všetkých zariadení,skladov, materiálov, obchodných priestorov v tuzemsku i zahraničí
   sprostredkovanie hnuteľnosti a nehnuteľností v tuzemsku i v zahraničí
   získavanie, držanie alebo predávanie účastín v tuzemsku i zahraničí
   Zrušeny spoločníci:
   Marc Schleimer 44,A - 6422 Thannrein Luxemburg
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.07.1992Noví spoločníci:
   Marc Schleimer 44,A - 6422 Thannrein Luxemburg
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   07.07.1992Zrušeny spoločníci:
   Delta Consulting Sarl 8 rue des Taillandiers, 750 11 Paríž Francúzska republika
   Patrice André Jallet 160 rue de Ménilmontant, 750 20 Paríž Francúzska republika
   Marc Schleimer 44,A - 6422 Thannrein Luxemburg
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.10.1991Nové obchodné meno:
   ČS Assist + Consult 24, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Furdekova 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovavánie služieb súvisiacich s poskytovaním lekárskej asistencie, hlavne prepravných, lekárskych kontaktov v prípade vzniknutého úrazu, nehody, ochrenie v tuzemsku a zahraniční /pri tuzemských i zahraničných osobách/
   poradenská činnosť pri realizácií výskumých štúdií pre rôzne spoločenské oblasti
   poskytovanie odborného poradenstva, realizovanie /uskutočňovanie/ odborných seminárov / v oblasti managentu/ pre poradcov, vedúcich pre oblasť obchodných vzťahov
   poskytovanie konzultačných služieb a knowhow / zo strany zahraničných subjektov ČSFR ako aj zo strany ČSFR / pre zahraničné subjekty v tuzemsku i zahraniční, najmä v členských krajinách EHS a Rakúsku
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti turistiky a cestovného ruchu v tuzemsku i zahraničí, ak aj prepravné služby s tým súvisiace
   v rámci vyššie uvedenného bude ďalej
   poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti public relations
   sústreďovanie a distribúcia technických a ekonomických informácií pre rôzne oblasti spoločenského života
   sprostredkovanie a organizovanie obchodných ciest pre tuzemsko i zahraničie, kongresov, seminárov a sympozií
   sprostredkovanie a zabepečovanie služieb v oblasti prekladateľskej a tlmočníckej činnosti
   poskytovanie sekretárskych služieb
   poradenská činnosť pri vypracúvaní hospodárskych zmlúv a pomolc sprostredkúvaní a vyhľadávaní obchodných partnerov
   vykonávanie prieskumu trhu pre tuzemské i zahraničné právnické osoby
   nadväzovanie a pomoc pri vzajomných kontaktoch medzi československými a zahraničnými odborníkmi za účelom ekonomického, komerčneho a finančného partnerstva
   koncipovanie, posudzovanie a realizácia /všetkých/ projektov implantácie firiem v Česko-slovensku a v zahraničí
   zostavovanie technických dokumentácií
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť pre oblasť finančnú, poradenská pre oblasť poisťovníctva
   nákup a predaj, vývoz a dovoz všetkého druhu /rôzneho spotrebného a priemyselného/
   dovoz a vývoz pre veľkoobchod a maloobchod
   vytváranie /podmienik/, získavanie, predaj alebo prenájom,riadenie alebo prevádzkovanie všetkých zariadení,skladov, materiálov, obchodných priestorov v tuzemsku i zahraničí
   sprostredkovanie hnuteľnosti a nehnuteľností v tuzemsku i v zahraničí
   získavanie, držanie alebo predávanie účastín v tuzemsku i zahraničí
   Noví spoločníci:
   Delta Consulting Sarl 8 rue des Taillandiers, 750 11 Paríž Francúzska republika
   Patrice André Jallet 160 rue de Ménilmontant, 750 20 Paríž Francúzska republika
   Marc Schleimer 44,A - 6422 Thannrein Luxemburg
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia