Create Invoice

Dr. Oetker - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Dr. Oetker
PIN 17331358
TIN 2020298819
VAT number SK2020298819
Date create 18 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Dr. Oetker
Ľadová 14
81105
Bratislava
Financial information
Sales and income 21 768 498 €
Profit 2 822 628 €
Capital 8 148 165 €
Own capital 5 036 967 €
Contact Information
Email oetker@oetker.sk
Website http://www.oetker.sk
Phone(s) +421252442641
Fax(es) 0252442925
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 8,782,418
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,231,959
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 17,825
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,437
6. Acquired long-term intangible assets (041) - /093/ 13,388
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,214,134
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 552,620
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 446,266
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 133,767
9. The impairment loss to the acquired assets (+/- 097) +/- 098 81,481
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,530,385
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,602,989
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 702,917
3. Products (123) - /194/ 251,899
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 648,173
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 1,687
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 1,687
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,687
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 4,577,806
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 3,077,489
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 212,379
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,865,110
3. Other loans to affiliated entities (351A) - /391A/ 1,500,000
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 317
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,347,903
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 11,108
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,336,795
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 20,074
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 19,854
4. Accrued income short-term (385A) 220
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 8,782,418
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,763,940
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 2,632,312
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 2,632,312
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 309,000
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 309,000
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,822,628
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,018,478
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 75,932
9. Liabilities from social fund (472) 4,433
12. Deferred tax liability (481A) 71,499
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 150,077
2. Other provisions (459A, 45X) 150,077
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 2,514,697
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,960,779
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 655,218
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,305,561
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 158,399
7. Liabilities from social insurance (336) 86,399
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 306,578
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,542
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 277,772
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 36,979
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 240,793
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 21,786,925
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 21,768,498
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 11,893,996
II. Revenues from sales of own products (601) 9,503,112
III. Revenues from sale of services (602, 606) 243,753
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -23,522
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 108,777
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42,382
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,066,365
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 6,061,326
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 4,222,154
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) 13,910
D. Services (účtová group of 51) 4,875,313
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 2,529,649
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,879,128
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 560,663
4. Social expenses (527, 528) 89,858
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,887
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 160,693
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 160,693
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 89,653
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110,780
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,702,133
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,444,636
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18,427
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2,089
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 59
2. Other interest income (662A) 2,030
XII. Foreign exchange gains (663) 16,338
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 51,466
O. Exchange rate losses (563) 43,865
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 7,601
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -33,039
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,669,094
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 846,466
R.1. Income tax expense current (591, 595) 846,827
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -361
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,822,628
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17331358 TIN: 2020298819 VAT number: SK2020298819
 • Registered seat: Dr. Oetker, Ľadová 14, 81105, Bratislava
 • Date create: 18 October 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Jozef Debrecký ul. Petra Pázmáňa 23 Trnava 21.01.1998
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Dr. Oetker Nahrungsmittel Beteiligungs GmbH 2 629 324 € (99.9%) Bielefeld 336 17 SRN
  Dr. Oetker International Beteiligungs GmbH 2 988 € (0.1%) Bielefeld 336 17 SRN
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.10.2008Nový štatutárny orgán:
   Csaba István Kálmán Annalaki 19 Telki 2089 Maďarská republika Vznik funkcie: 26.08.2008
   07.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Thomas Kehl Wasserfuhr 45b Bielefeld 336 19 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 24.10.2005
   01.01.2008Nové predmety činnosti:
   činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
   administratívne práce
   automatizované spracovanie údajov
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne, technicko-organizované práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením a spracúvaním informácií
   podnikateľské poradenstvo v rámci voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   11.12.2007Noví spoločníci:
   Dr. Oetker Nahrungsmittel Beteiligungs GmbH Lutterstraße 14 Bielefeld 336 17 SRN
   Dr. Oetker International Beteiligungs GmbH Lutterstraße 14 Bielefeld 336 17 SRN
   10.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   29.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Thomas Kehl Wasserfuhr 45b Bielefeld 336 19 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 24.10.2005
   28.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Doležel ul. Petra Pázmáňa 23 Trnava Vznik funkcie: 30.09.1999
   07.04.2004Noví spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   06.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   12.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Debrecký ul. Petra Pázmáňa 23 Trnava Vznik funkcie: 21.01.1998
   Ing. Igor Doležel ul. Petra Pázmáňa 23 Trnava Vznik funkcie: 30.09.1999
   11.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Debrecký ul. Petra Pázmáňa 23 Trnava
   Ing. Igor Doležel ul. Petra Pázmáňa 23 Trnava
   26.01.2001Noví spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   25.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   30.09.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Doležel ul. Petra Pázmáňa 23 Trnava
   29.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   21.01.1998Nové sidlo:
   Ľadová 14 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   výroba potravinárskych výrobkov
   nákup a predaj potravinárskych výrobkov, surovín, polotovarov a hotových tovarov
   poradenská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Debrecký ul. Petra Pázmáňa 23 Trnava
   20.01.1998Zrušené sidlo:
   Grösslingova 35 Bratislava 815 24
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a distribúcia konzumného tovaru každého druhu, predovšetkým dovoz a distribúcia hotových výrobkov, surovín a obalových materiálov, ako aj vykonávanie služieb všetkého druhu podľa platných právnych predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Debrecký Tehelná 8 Trnava
   JUDr. Pavel Hagyari Beňadická 20 Bratislava
   06.07.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Debrecký Tehelná 8 Trnava
   29.11.1994Noví spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   28.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   19.11.1993Noví spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   18.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   27.05.1993Nové sidlo:
   Grösslingova 35 Bratislava 815 24
   Noví spoločníci:
   Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld SRN
   26.05.1993Zrušené sidlo:
   Račianska 54 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Oetker GmbH Tirolerstr. 80 Villach Rakúska republika
   07.10.1992Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Pavel Hagyari Beňadická 20 Bratislava
   06.10.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. František Jurík, prezident spoločnosti
   13.07.1992Noví spoločníci:
   Oetker GmbH Tirolerstr. 80 Villach Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. František Jurík, prezident spoločnosti
   12.07.1992Zrušeny spoločníci:
   Oetker GmbH Tirolerstr. 80 Villach Rakúska republika
   Ing. Mária BORUŠOVIČOVÁ Kuklovská 51 Bratislava
   Adam HAJDU M.Medveďovej 32 Bratislava
   RNDr. František Jurík Kapicova 13 Bratislava
   Ing. Juraj LACO Lenardova 2 Bratislava
   Ing. Vladimír LACO Wipplingerstr. 24-26 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.07.1992Noví spoločníci:
   RNDr. František Jurík Kapicova 13 Bratislava
   02.07.1992Zrušeny spoločníci:
   Valér ZAVARSKÝ Malinovského 2 Bratislava
   18.10.1991Nové obchodné meno:
   Dr. Oetker, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 54 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a distribúcia konzumného tovaru každého druhu, predovšetkým dovoz a distribúcia hotových výrobkov, surovín a obalových materiálov, ako aj vykonávanie služieb všetkého druhu podľa platných právnych predpisov.
   Noví spoločníci:
   Oetker GmbH Tirolerstr. 80 Villach Rakúska republika
   Ing. Mária BORUŠOVIČOVÁ Kuklovská 51 Bratislava
   Adam HAJDU M.Medveďovej 32 Bratislava
   Ing. Juraj LACO Lenardova 2 Bratislava
   Valér ZAVARSKÝ Malinovského 2 Bratislava
   Ing. Vladimír LACO Wipplingerstr. 24-26 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia