Create Invoice

Motor Media CS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 05.09.2016
Basic information
Business name Motor Media CS
PIN 17331404
Date create 21 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Motor Media CS
Prievozská 18
82451
Bratislava
Financial information
Sales and income 678 462 €
Profit -43 398 €
Capital 333 336 €
Own capital 173 523 €
Contact Information
Phone(s) 0249103901, 0249103902, 0249103910, 0249103904
Date of updating data: 05.09.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 344,492
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 34,615
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 4,452
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,452
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 30,163
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 3,810
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 26,353
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 306,985
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 9,110
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,110
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 254,135
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 137,932
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 137,932
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 116,003
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 200
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 43,740
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,111
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 42,629
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,892
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,892
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 344,492
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 130,124
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 199,164
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 199,164
A.III. Other capital funds (413) 339
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 19,916
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -45,897
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -45,897
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -43,398
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 212,553
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 219
9. Liabilities from social fund (472) 219
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 162,489
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 74,491
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 74,491
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,768
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 5,438
7. Liabilities from social insurance (336) 3,566
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,730
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,496
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 49,845
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 4,500
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 45,345
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 1,815
4. Deferred income short-term (384A) 1,815
Date of updating data: 05.09.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 678,466
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 678,462
II. Revenues from sales of own products (601) 120,317
III. Revenues from sale of services (602, 606) 508,811
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 6,407
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42,927
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 702,249
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 249,269
D. Services (účtová group of 51) 257,550
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 166,533
E.1. Wages and salaries (521, 522) 123,807
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 40,100
4. Social expenses (527, 528) 2,626
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,319
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 6,513
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 6,513
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 6,405
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 161
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,499
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -23,787
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 122,309
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 4
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 4
XII. Foreign exchange gains (663) 4
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 480
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 44
2. Other expense (562A) 44
O. Exchange rate losses (563) 1
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 435
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -472
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -24,259
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 19,139
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,881
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 16,258
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -43,398
Date of updating data: 05.09.2016
Date of updating data: 05.09.2016
 • PIN :17331404
 • Registered seat: Motor Media CS, Prievozská 18, 82451, Bratislava
 • Date create: 21 October 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Milan Bohatec Lékařská 291/6 Praha 150 00 Česká republika 01.01.2014
  Ladislav Ležanský Roľnícka 358 Bratislava - mestská časť Vajnory 831 52 23.07.2016
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Milan Bohatec 99 582 € (50%) Praha 5 150 00 Česká republika
  Ladislav Ležanský 99 582 € (50%) Roľnícka 9200/358 Bratislava - mestská časť Vajnory 831 52
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.09.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Ležanský Roľnícka 358 Bratislava - mestská časť Vajnory 831 52 Vznik funkcie: 23.07.2016
   27.02.2016Nové obchodné meno:
   Motor Media CS s.r.o.
   22.10.2015Noví spoločníci:
   Ladislav Ležanský Roľnícka 9200/358 Bratislava - mestská časť Vajnory 831 52
   26.09.2015Noví spoločníci:
   Ing. Milan Bohatec Lékařská 6 Praha 5 150 00 Česká republika
   24.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Milan Bohatec Lékařská 291/6 Praha 150 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2014
   01.07.1997Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 824 51
   31.10.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklama
   vydavateľská činnosť
   21.10.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným