Create Invoice

H E X I Engineering - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name H E X I Engineering
Status Destroyed
PIN 17331897
TIN 2020344799
Date create 31 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat H E X I Engineering
Púpavova 50
84104
Bratislava
Contact Information
Phone(s) 0265426290
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17331897 TIN: 2020344799
 • Registered seat: H E X I Engineering, Púpavova 50, 84104, Bratislava
 • Date create: 31 October 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.05.2011Zrušené obchodné meno:
   H E X I Engineering, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Púpavova 50 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   stavba strojov a montáž strojov s mechanickým pohonom
   zámočníctvo
   poradensko-konzultačná a sprostred. činnosť v oblasti strojárstva, metelurgie, prístroj. a výpoč. techniky a obchodu
   inžinierska a investorská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Husár , CSc. Púpavova 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Husár , CSc. Púpavova 50 Bratislava
   18.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Husár , CSc. Púpavova 50 Bratislava
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Husár , CSc. Púpavova 50 Bratislava
   30.05.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Husár , CSc. Púpavova 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Husár , CSc. Púpavova 50 Bratislava
   29.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan HUSÁR , CSc. Púpavova 50 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.12.1992Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   stavba strojov a montáž strojov s mechanickým pohonom
   zámočníctvo
   poradensko-konzultačná a sprostred. činnosť v oblasti strojárstva, metelurgie, prístroj. a výpoč. techniky a obchodu
   inžinierska a investorská činnosť
   30.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   a/ Inžinierske činnosti, výskum a vývoj, vykonávanie poradenskej činnosti, okrem tých, na ktoré je potrebné zvláštne povolenie podľa osobitných predpisov.
   b/ Zabezpečovanie predvýrobnej a výrobnej dokumentácie, okrem projektovej dokumentácie.
   c/ Strojárenská, elektrotechnická, chemická, stavebná, potravinárska a drevárska výroba /okrem výroby na ktoré treba osobitné povolenie/ a montážne práce.
   j/ Zahraničnoobchodná činnosť a zahranično- obchodné služby podľa platných predpisov, vývoz a dovoz vecí, ako aj prijímanie služieb, kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR, sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre československé osoby v styku so zahraničnými osobami.
   i/ Vydavateľská činnosť, rozširovanie a predaj neperiodickej tlače.
   h/ Obchod s nehnuteľnosťami.
   g/ Investičná činnosť.
   f/ Vykupovanie rôznych druhov výrobkov domácej výroby za účelom obchodnej činnosti.
   e/ Obchodné, sprostredkovateľské a obstarávateľské služby.
   d/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť /okrem tovarov na ktoré treba osobitné povolenie/.
   31.10.1991Nové obchodné meno:
   H E X I Engineering, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Púpavova 50 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ Inžinierske činnosti, výskum a vývoj, vykonávanie poradenskej činnosti, okrem tých, na ktoré je potrebné zvláštne povolenie podľa osobitných predpisov.
   b/ Zabezpečovanie predvýrobnej a výrobnej dokumentácie, okrem projektovej dokumentácie.
   c/ Strojárenská, elektrotechnická, chemická, stavebná, potravinárska a drevárska výroba /okrem výroby na ktoré treba osobitné povolenie/ a montážne práce.
   j/ Zahraničnoobchodná činnosť a zahranično- obchodné služby podľa platných predpisov, vývoz a dovoz vecí, ako aj prijímanie služieb, kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR, sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre československé osoby v styku so zahraničnými osobami.
   i/ Vydavateľská činnosť, rozširovanie a predaj neperiodickej tlače.
   h/ Obchod s nehnuteľnosťami.
   g/ Investičná činnosť.
   f/ Vykupovanie rôznych druhov výrobkov domácej výroby za účelom obchodnej činnosti.
   e/ Obchodné, sprostredkovateľské a obstarávateľské služby.
   d/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť /okrem tovarov na ktoré treba osobitné povolenie/.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan HUSÁR , CSc. Púpavova 50 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia