Create Invoice

M - PROFEX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name M - PROFEX
PIN 17332036
TIN 2020318377
VAT number SK2020318377
Date create 24 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat M - PROFEX
Donnerova 17
84105
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 706 343 €
Profit 264 396 €
Capital 991 783 €
Own capital 635 515 €
Contact Information
Phone(s) 0268207701, 0268207706, 0268207711, 0268207717
Fax(es) 0268207716
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,423,556
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 331,292
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 331,292
A.II.1. Land (031) - /092A/ 53,910
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 134,584
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 142,798
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,085,650
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 289,403
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 213,540
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 75,863
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 783,610
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 772,394
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 772,394
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,216
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 12,637
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,823
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 10,814
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 6,614
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 6,614
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,423,556
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 894,910
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 9,029
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 9,029
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,953
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,953
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 619,532
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 619,532
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 264,396
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 528,646
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 3,678
9. Liabilities from social fund (472) 3,678
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 510,236
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 215,652
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 215,652
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 164,600
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 24,952
7. Liabilities from social insurance (336) 16,232
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 88,800
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 14,732
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 14,732
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,706,343
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 334
II. Revenues from sales of own products (601) 937,836
III. Revenues from sale of services (602, 606) 699,304
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 46,074
V. Activation (účtová a group of 62) 10,785
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 5,092
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,918
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,364,768
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 282
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 445,288
D. Services (účtová group of 51) 320,571
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 501,000
E.1. Wages and salaries (521, 522) 361,860
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 126,365
4. Social expenses (527, 528) 12,775
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 6,686
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 74,681
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 74,681
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 7,720
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,540
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 341,575
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 928,192
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 16
2. Other interest income (662A) 16
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,132
O. Exchange rate losses (563) 501
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 631
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,116
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 340,459
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 76,063
R.1. Income tax expense current (591, 595) 76,063
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 264,396
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17332036 TIN: 2020318377 VAT number: SK2020318377
 • Registered seat: M - PROFEX, Donnerova 17, 84105, Bratislava
 • Date create: 24 October 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava 17.06.1997
  Ing. Júlia Kováčiková Donnerova 17 Bratislava 841 05 06.11.2013
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Ľudovít KOVÁČIK 3 400 € (50%) Donnerova 17 Bratislava
  Ing. Júlia Kováčiková 3 400 € (50%) Donnerova 17 Bratislava 841 05
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.11.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Júlia Kováčiková Donnerova 17 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.11.2013
   14.11.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   16.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava
   Ing. Júlia Kováčiková Donnerova 17 Bratislava
   15.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava
   Ing. Júlia Kováčiková Donnerova 17 Bratislava
   22.07.1997Nové sidlo:
   Donnerova 17 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Júlia Kováčiková Donnerova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   21.07.1997Zrušené sidlo:
   Nezabudkova 20 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav ČERNÁK Nezábudkova 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav ČERNÁK Nezábudkova 20 Bratislava
   17.06.1997Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť so spotrebným tovarom, priemyselným tovarom a rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   výroba, servis a montáž svetelnej a nesvetelnej reklamy
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav ČERNÁK Nezábudkova 20 Bratislava
   Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava
   Ing. Miroslav ČERNÁK Nezábudkova 20 Bratislava
   16.06.1997Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciam.
   2/ Služby občanom a organizáciám spočívajúce v obchodných, sprostredkovateľských, obstarávateľských a iných službách podľa platných predpisov.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav ČERNÁK Nezábudkova 20 Bratislava
   Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava
   24.10.1991Nové obchodné meno:
   M - PROFEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nezabudkova 20 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciam.
   2/ Služby občanom a organizáciám spočívajúce v obchodných, sprostredkovateľských, obstarávateľských a iných službách podľa platných predpisov.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav ČERNÁK Nezábudkova 20 Bratislava
   Ing. Ľudovít KOVÁČIK Donnerova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia