Create Invoice

Corpora - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Corpora
Status Destroyed
PIN 17332061
Date create 30 October 1991
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Registered seat Corpora
Záhradnícka 93
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17332061
 • Registered seat: Corpora, Záhradnícka 93, 82108, Bratislava
 • Date create: 30 October 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.01.2001Zrušené obchodné meno:
   Corpora v.o.s.
   Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Prenájom strojov a prístrojov
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Činnosť ekonomického, organizačného a účtovného poradcu
   Faktoring a forfaiting
   Prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
   Vedenie účtovníctva
   Organizácia odborných školení
   Vydávanie odborných neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
   Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   Činnosť realitnej kancelárie - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Obstarávateľské služby v stavebníctve
   Projektovanie stavieb - pozemné stavby, prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
   Leasing spojený s financovaním
   Skladovanie s výnimkou tovarov uvedených v § 3 zák. č. 144/1998 Z.z.
   Reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Cyril Kramár Smiková 1/8 Bratislava
   Ing. Milan Kubica Beňadická 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   spoločníci
   13.02.2000Nové predmety činnosti:
   Faktoring a forfaiting
   Prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
   Vedenie účtovníctva
   Organizácia odborných školení
   Vydávanie odborných neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
   Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   Činnosť realitnej kancelárie - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Obstarávateľské služby v stavebníctve
   Projektovanie stavieb - pozemné stavby, prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
   Leasing spojený s financovaním
   Skladovanie s výnimkou tovarov uvedených v § 3 zák. č. 144/1998 Z.z.
   Reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   30.11.1999Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Cyril Kramár Smiková 1/8 Bratislava
   29.11.1999Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Cyril Kramár Grznárova 1/8 Bratislava
   19.01.1993Nové predmety činnosti:
   Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Prenájom strojov a prístrojov
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Činnosť ekonomického, organizačného a účtovného poradcu
   18.01.1993Zrušeny predmety činnosti:
   2/nákup, predaj, koordinácia a kompletácia spravidla energetických, strojárenských, stavebných a iných investičných a kompletných priemyselných celkov, strojov a zariadení, riadiacich systémov, zariadení na ochranu životného prostredia, dopravných systémov, zariadení na ochranu životného prostredia, dopravných systémov, zariadení a prostriedkov v tuzemsku a v zahraničí vrátane zabezpečovania ochrany priemyselných práv a poskytovanie príslušných obchodných a finačných služieb
   3/obchodná činnosť, obchodno technické služby, maloobchodný predaj, oprava, úprava alebo iné spracovanie predmetov a výrobkov vrátane poskytovania prác a výkonov s predajom súvisiacich
   4/prieskym trhu, marketing, akvizičná činnosť a všetký služby a činnosti podporujúce obchodnú činnosť
   5/nakladateľská, vydavateľská a distribučná činnosť v oblasti neperiodickej tlače, vydávanie prospektov, katalógov a iných tlačovín, nákup, predaj a distribúcia dokumentárnych, reklamných, propagačných fotografických prác, filmov formátu 16 mm, audiovizuálnych programov a videozáznamov
   Poradenská činnosť 1/poradenská, expertízna, konzultačná činnosť a organizovanie a zabezpečovanie školení, seminárov a kurzov
   2/poradenstvo v oblastiach - podnikovej stratégie - majetkovoprávne otázky firiem - účtovné a daňové poradenstvo - financovanie podnikov - podnikový engineering - podnikateľských aktivít - privatizácie
   Služby 1/poskytovanie a prijímanie služieb formou technickej a odbornej pomoci inžinierských montážných a servisných dodávok výkonov a prác
   2/agentúrna propagačná, reklamná, prekladateľská a tlmočnícka činnosť, vykonávanie činnosti na úseku výstavníctva, veľtrhov a iných obdobných akcií
   3/sprostredkovateľská, obstarávateľská, zastupiteľská, nákupná, odbytová a zásobovacia činnosť sprostredkovanie kapitálového a obchodného spojenia, vyhladávanie zdrojov cudzieho kapitálu a umiestňovanie voľných peňažných prostriedkov. Zastupovanie klientov pri rokovaniach so zahraničnými partnermi.
   4/- audit privatizačných projektov - audit zakladateľských zmlúv a spoločných podnikov
   Obchodná činnosť 1/nákup, predaj a distribúcia strojov a zariadení vrátane komponentov, náhradných a surovín na vnútornom a zahraničnom trhu najmä v odboroch strojárenstva, elektrotechniky, energetiky, hutníctva, stavebníctva, kovovýroby, drevovýroby, polnohospodárstva, automobilového, chemického, gumárenského, sklárskeho, keramického, textilného, papierenského a potravinárskeho priemyslu, výpočtovej techniky a elektrotechniky, vrátane riadiacich systémov, hardware zdravotníckej a lekárskej techniky, spotrebného a priemyselného tovaru
   30.10.1991Nové obchodné meno:
   Corpora v.o.s.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   2/nákup, predaj, koordinácia a kompletácia spravidla energetických, strojárenských, stavebných a iných investičných a kompletných priemyselných celkov, strojov a zariadení, riadiacich systémov, zariadení na ochranu životného prostredia, dopravných systémov, zariadení na ochranu životného prostredia, dopravných systémov, zariadení a prostriedkov v tuzemsku a v zahraničí vrátane zabezpečovania ochrany priemyselných práv a poskytovanie príslušných obchodných a finačných služieb
   3/obchodná činnosť, obchodno technické služby, maloobchodný predaj, oprava, úprava alebo iné spracovanie predmetov a výrobkov vrátane poskytovania prác a výkonov s predajom súvisiacich
   4/prieskym trhu, marketing, akvizičná činnosť a všetký služby a činnosti podporujúce obchodnú činnosť
   5/nakladateľská, vydavateľská a distribučná činnosť v oblasti neperiodickej tlače, vydávanie prospektov, katalógov a iných tlačovín, nákup, predaj a distribúcia dokumentárnych, reklamných, propagačných fotografických prác, filmov formátu 16 mm, audiovizuálnych programov a videozáznamov
   Poradenská činnosť 1/poradenská, expertízna, konzultačná činnosť a organizovanie a zabezpečovanie školení, seminárov a kurzov
   2/poradenstvo v oblastiach - podnikovej stratégie - majetkovoprávne otázky firiem - účtovné a daňové poradenstvo - financovanie podnikov - podnikový engineering - podnikateľských aktivít - privatizácie
   Služby 1/poskytovanie a prijímanie služieb formou technickej a odbornej pomoci inžinierských montážných a servisných dodávok výkonov a prác
   2/agentúrna propagačná, reklamná, prekladateľská a tlmočnícka činnosť, vykonávanie činnosti na úseku výstavníctva, veľtrhov a iných obdobných akcií
   3/sprostredkovateľská, obstarávateľská, zastupiteľská, nákupná, odbytová a zásobovacia činnosť sprostredkovanie kapitálového a obchodného spojenia, vyhladávanie zdrojov cudzieho kapitálu a umiestňovanie voľných peňažných prostriedkov. Zastupovanie klientov pri rokovaniach so zahraničnými partnermi.
   4/- audit privatizačných projektov - audit zakladateľských zmlúv a spoločných podnikov
   Obchodná činnosť 1/nákup, predaj a distribúcia strojov a zariadení vrátane komponentov, náhradných a surovín na vnútornom a zahraničnom trhu najmä v odboroch strojárenstva, elektrotechniky, energetiky, hutníctva, stavebníctva, kovovýroby, drevovýroby, polnohospodárstva, automobilového, chemického, gumárenského, sklárskeho, keramického, textilného, papierenského a potravinárskeho priemyslu, výpočtovej techniky a elektrotechniky, vrátane riadiacich systémov, hardware zdravotníckej a lekárskej techniky, spotrebného a priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   Ing. Cyril Kramár Grznárova 1/8 Bratislava
   Ing. Milan Kubica Beňadická 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci