Create Invoice

it.invest eu - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name it.invest eu
PIN 17332231
TIN 2020798219
VAT number SK2020798219
Date create 24 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat it.invest eu
Palárikova 31
81105
Bratislava
Financial information
Sales and income 61 300 €
Profit -2 582 €
Capital 81 570 €
Own capital 18 176 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 54,282
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 3,014
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 3,014
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 3,014
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 51,102
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 40,913
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 36,000
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,000
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 4,913
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 10,189
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 9,838
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 351
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 166
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 166
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 54,282
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,594
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 332
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 332
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 11,205
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 12,376
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -1,171
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,582
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,688
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 38,688
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 37,900
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,900
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 120
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 668
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 61,300
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 61,300
III. Revenues from sale of services (602, 606) 61,300
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 63,414
D. Services (účtová group of 51) 60,700
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 2,714
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 2,714
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,114
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 600
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 468
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 341
2. Other expense (562A) 341
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 127
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -468
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,582
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,582
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17332231 TIN: 2020798219 VAT number: SK2020798219
 • Registered seat: it.invest eu, Palárikova 31, 81105, Bratislava
 • Date create: 24 October 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Gabriel Matter Štefánikova 21 Bratislava 22.02.1999
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Gabriel Matter 6 640 € (100%) Štefánikova 21 Bratislava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.06.2014Nové obchodné meno:
   it.invest eu, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vývoj softvéru podľa autorského zákona
   fotografické služby
   služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   organizovanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   vedenie účtovníctva
   06.06.2014Zrušené obchodné meno:
   EXTEC INTERNACIONAL, s.r.o. /slovensky/ EXTEC INTERNACIONAL, G.m.b.H. /nemecky/ EXTEC INTERNACIONAL, L.t.d. /anglicky/ EXTEC INTERNACIONAL, K.f.t. /maďarsky/
   07.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   22.02.1999Nové sidlo:
   Palárikova 31 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software
   automatizované spracovanie údajov
   činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ
   Noví spoločníci:
   Gabriel Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriel Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   21.02.1999Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Beňovič Palkovičova 11 Bratislava
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Hegedüš Ostrovského 39 Nitra
   11.05.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   investorská činnosť
   pozemné a inžinierske stavby
   16.11.1992Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie skladovacích kapacít a s tým súvisiacich služieb pre zabezpečovanie veľkoobchodnej činnosti
   sprostredkovanie prepravných služieb v tuzemskej aj medzinárodnej nákladnej doprave
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných aj nehnuteľných, vrátane výkonu zahranično-obchodnej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva
   leasing priemyselného a spotrebného tovaru a činnosť realitnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Beňovič Palkovičova 11 Bratislava
   Ing. František Matter Štefánikova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Hegedüš Ostrovského 39 Nitra
   15.11.1992Zrušené sidlo:
   Palkovičova 11 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Poskytovanie skladovacích kapacít a s tým súvisiacich služieb pre zabezpečenie veľkoobchodnej a zahraničnoobchodnej činnosti.
   Sprostredkovanie prepravných služieb v tuzemskej aj medzinárodnej nákladnej doprave.
   Obchodná činnosť-sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných aj nehnuteľných, vrátane výkonu zahraničnoobchodnej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Beňovič Palkovičova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   24.10.1991Nové obchodné meno:
   EXTEC INTERNACIONAL, s.r.o. /slovensky/ EXTEC INTERNACIONAL, G.m.b.H. /nemecky/ EXTEC INTERNACIONAL, L.t.d. /anglicky/ EXTEC INTERNACIONAL, K.f.t. /maďarsky/
   Nové sidlo:
   Palkovičova 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie skladovacích kapacít a s tým súvisiacich služieb pre zabezpečenie veľkoobchodnej a zahraničnoobchodnej činnosti.
   Sprostredkovanie prepravných služieb v tuzemskej aj medzinárodnej nákladnej doprave.
   Obchodná činnosť-sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných aj nehnuteľných, vrátane výkonu zahraničnoobchodnej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Beňovič Palkovičova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ