Create Invoice

ELHYCO ELHYCO GmbH - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ELHYCO ELHYCO GmbH
PIN 17332419
TIN 2020299127
VAT number SK2020299127
Date create 25 October 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ELHYCO ELHYCO GmbH
Tabakova 1
81107
Bratislava
Financial information
Sales and income 283 899 €
Profit 4 939 €
Capital 145 980 €
Own capital 99 642 €
Contact Information
Email elhyco@elhyco.sk
Phone(s) 0252922250, 0252961040, 0252922251
Fax(es) 0252961044
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 157,402
A.III. Non-current financial assets total (r. 10-r. 13) 145,825
A.III.1. Equity securities (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,760
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,624
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 157,402
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 104,581
A.I. Capital r. 27 + r. 28 9,294
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 9,294
A.II. Capital funds (412, 413, 417, 418) 13,251
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 17,133
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) 59,964
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,939
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 52,821
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 36,787
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,278
2. Liabilities to employees and social insurance (331, 333, 336, 33X, 479A) 11,285
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 13,733
4. Other short-term liabilities (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,491
B.V. Short-term provisions (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 11,059
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,975
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 283,899
II. Revenues from sales of own products and services (601, 602, 606) 282,616
VI. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,283
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 277,454
B. Consumption of material, energy and other inventory out of supply (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,235
C. Services (účtová group of 51) 90,714
D. Personal expenses (účtová group of 52) 175,090
E. Taxes and fees (účtová group of 53) 964
F. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (551, (+/-) 553) 775
I. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,676
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,445
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 184,667
* Revenues from financial activities total sum (r. 21 to r. 26) 19
X. Interest income (662) 2
XI. Foreign exchange gains (663) 17
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 505
M. Interest expense (562) 59
N. Exchange rate losses (563) 1
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 445
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -486
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,959
P. Income tax expense (591, 595) 1,020
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,939
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17332419 TIN: 2020299127 VAT number: SK2020299127
 • Registered seat: ELHYCO ELHYCO GmbH, Tabakova 1, 81107, Bratislava
 • Date create: 25 October 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava 08.04.1998
  Ing. Peter Sadiv Tabaková 1 Bratislava 08.04.1998
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Vojtech Tóth 1 859 € (20%) Furdekova 14 Bratislava
  Ing. Peter Sadiv 1 859 € (20%) Tabaková 1 Bratislava
  Nay+Partner AG 5 577 € (60%) Chur 7000 Švajčiarsko
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.01.2000Noví spoločníci:
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Ing. Vojtech Tóth Ružová dolina 6 Bratislava
   Nay+Partner AG Untere Plessurstrasse 52 Chur 7000 Švajčiarsko
   17.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Ing. Vojtech Tóth Ružová dolina 6 Bratislava
   15.12.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Ing. Vojtech Tóth Ružová dolina 6 Bratislava
   14.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Dana Gottweisová Sibírska 4 Bratislava
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Matej Palugyay Zelená 1 Bratislava
   Ladislav Pazdera Rajčianska 40 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Ing. Vojtech Tóth Ružova dolina 16 Bratislava
   16.11.1998Nové sidlo:
   Tabakova 1 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Dana Gottweisová Sibírska 4 Bratislava
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Matej Palugyay Zelená 1 Bratislava
   Ladislav Pazdera Rajčianska 40 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Ing. Vojtech Tóth Ružova dolina 16 Bratislava
   15.11.1998Zrušené sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Dana Gottweisová Sibírska 4 Bratislava
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Matej Palugyay Zelená 1 Bratislava
   Ladislav Pazdera Račianska 40 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabaková 1 Bratislava
   Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava
   08.04.1998Noví spoločníci:
   Dana Gottweisová Sibírska 4 Bratislava
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Matej Palugyay Zelená 1 Bratislava
   Ladislav Pazdera Račianska 40 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabaková 1 Bratislava
   Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabaková 1 Bratislava
   07.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Dana Gottwiesová Sibírska 4 Bratislava
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Matej Palugyay Zelená 1 Bratislava
   Ladislav Pazdera Račianska 40 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Viliam Somorovský Furdekova 14 Bratislava
   Eva Tóthova Furdekova 14 Bratislava
   Ing. Oleg Troščák Perníkova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Ing. Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava
   11.04.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava
   10.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Pazdera Račianska 40 Bratislava
   02.08.1993Nové predmety činnosti:
   projektovo - inžinierska a konzultačná činnosť v elektrotechnike
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť s tovarom, na ktorý nie je potrebná zvláštna licencia, respektíve koncesia
   Noví spoločníci:
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Matula Továrenská 5 Bratislava
   Ladislav Pazdera Račianska 40 Bratislava
   01.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie komplexných inžiniersko- projektových, konzultačných a s nimi spojených študijných a prieskumných prác vrátane zabezpečovania stavebných a technologických dodávok, predstavujúcich ucelený výrobný a obchodný program pre investičné celky v tuzemsku a v zahraničí, hlavne v oblasti
   hydrotechniky
   energetiky
   vodného hospodárstva
   ekológie
   poľnohospodárstva
   priemyselných odvetví
   rekreačných, kúpeľných a iných zariadení cestovného ruchu, vrátane zabezpečovania autorského dozoru
   poskytovanie technickej pomoci, informačných a sprostredkovateľských služieb v oblasti výpočtovej techniky a programovania, systémov riadenia technologických procesov, uvádzania stavieb a zariadení do prevádzky vrátane zaškolenia obsluhy a zabehnutia výroby
   vykonávanie inej hospodárskej a obchodnej činnosti v tuzemsku a zahraničí, v oblasti
   potravinárskej
   služieb pre obyvateľstvo vrátane remeselnej a opravárenskej činnosti
   cestovného ruchu
   verejného stravovania
   ďalšej činnosti, zameranej na kooperáciu a racionalizáciu práce v základných odboroch vlastnej výrobnej činnosti
   zabezpečovanie komponentov a súčiastkovej základne pre rekonštrukcie a modernizácie prevádzok a monitorovacie systémy
   plnenie úloh generálneho projektanta SVD Gabčíkovo - Nagymaros v rozsahu vyplývajúcom z vyššie uvedených bodov predmetu činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jana Dobrá Bilíkova 30 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.10.1991Nové obchodné meno:
   ELHYCO spol. s r.o. ELHYCO GmbH (v jazyku nemeckom)
   Nové sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie komplexných inžiniersko- projektových, konzultačných a s nimi spojených študijných a prieskumných prác vrátane zabezpečovania stavebných a technologických dodávok, predstavujúcich ucelený výrobný a obchodný program pre investičné celky v tuzemsku a v zahraničí, hlavne v oblasti
   hydrotechniky
   energetiky
   vodného hospodárstva
   ekológie
   poľnohospodárstva
   priemyselných odvetví
   rekreačných, kúpeľných a iných zariadení cestovného ruchu, vrátane zabezpečovania autorského dozoru
   poskytovanie technickej pomoci, informačných a sprostredkovateľských služieb v oblasti výpočtovej techniky a programovania, systémov riadenia technologických procesov, uvádzania stavieb a zariadení do prevádzky vrátane zaškolenia obsluhy a zabehnutia výroby
   vykonávanie inej hospodárskej a obchodnej činnosti v tuzemsku a zahraničí, v oblasti
   potravinárskej
   služieb pre obyvateľstvo vrátane remeselnej a opravárenskej činnosti
   cestovného ruchu
   verejného stravovania
   ďalšej činnosti, zameranej na kooperáciu a racionalizáciu práce v základných odboroch vlastnej výrobnej činnosti
   zabezpečovanie komponentov a súčiastkovej základne pre rekonštrukcie a modernizácie prevádzok a monitorovacie systémy
   plnenie úloh generálneho projektanta SVD Gabčíkovo - Nagymaros v rozsahu vyplývajúcom z vyššie uvedených bodov predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jana Dobrá Bilíkova 30 Bratislava
   Dana Gottwiesová Sibírska 4 Bratislava
   Matej Palugyay Zelená 1 Bratislava
   Ladislav Pazdera Račianska 40 Bratislava
   Ing. Peter Sadiv Tabakova 1 Bratislava
   Viliam Somorovský Furdekova 14 Bratislava
   Eva Tóthova Furdekova 14 Bratislava
   Ing. Oleg Troščák Perníkova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia