Create Invoice

EAST-WEST, LEASING - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EAST-WEST, LEASING
Status Destroyed
PIN 17332656
Date create 29 October 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat EAST-WEST, LEASING
Pod Zlatým brehom 23
94901
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17332656
 • Registered seat: EAST-WEST, LEASING, Pod Zlatým brehom 23, 94901, Bratislava
 • Date create: 29 October 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.10.1995Nové sidlo:
   Pod Zlatým brehom 23 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   Siegfried Bruckner - predseda Šafárikova 27 Senec
   JUDr. Otília Groissová - člen Pod Zlatým brehom 23 Nitra
   Ivan Kovačič - člen Legionárska 1/5 Bratislava
   16.10.1995Zrušené sidlo:
   K Železnej studničke 10 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Siegfried Bruckner Lobenhauerngasse 1/7 Wien 1170 Rakúsko
   Martin Kurt Rennbahnweg 27/5/6/37 Wiedeň Rakúsko
   Friedrich Sweska - predseda Hauptstrasse 20 Gablitz Rakúska republika
   20.01.1993Nové sidlo:
   K Železnej studničke 10 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   predaj, údržba a oprava motorových vozidiel a prenájom motorových vozidiel leasingovou formou
   predaj dvojstopových motorových vozidiel
   predaj súčiastok a príslušenstiev k motorovým vozidlám
   zahraničnoobchodná činnosť s motorovými vozidlami, s potravinárskym, priemyselným a spotrebným tovarom všetkého druhu okrem komodít, pre ktoré je potrebné osobitné povolenie federálneho ministerstva zahraničného obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Fitko - výkonný riaditeľ Uhrová 24 Bratislava
   Siegfried Bruckner Lobenhauerngasse 1/7 Wien 1170 Rakúsko
   19.01.1993Zrušené sidlo:
   Na Riviére 20 Bratislava 841 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   Zahraničnoobchodná činnosť s motorovými vozidlami, s potravinárskym, priemyselným a spotrebným tovarom všetkého druhu okrem komodít, pre ktoré je potrebné osobitné povolenie federálneho ministerstva zahraničného obchodu.
   Servisná činnosť pre motorové vozidlá
   Obchodná činnosť s ojazdenými motorovými vozidlami
   Obchodná činnosť s motorovými vozidlami a náhradnými dielmi v rozsahu predaj, nákup, maloobchod, veľkoobchod
   Prenájom motorových vozidiel a prenájom motorových vozidiel leasingovou formou
   25.06.1992Nové sidlo:
   Na Riviére 20 Bratislava 841 01
   24.06.1992Zrušené sidlo:
   Paláriková 17 Bratislava
   29.10.1991Nové obchodné meno:
   EAST-WEST, LEASING a.s.
   Nové sidlo:
   Paláriková 17 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Zahraničnoobchodná činnosť s motorovými vozidlami, s potravinárskym, priemyselným a spotrebným tovarom všetkého druhu okrem komodít, pre ktoré je potrebné osobitné povolenie federálneho ministerstva zahraničného obchodu.
   Servisná činnosť pre motorové vozidlá
   Obchodná činnosť s ojazdenými motorovými vozidlami
   Obchodná činnosť s motorovými vozidlami a náhradnými dielmi v rozsahu predaj, nákup, maloobchod, veľkoobchod
   Prenájom motorových vozidiel a prenájom motorových vozidiel leasingovou formou
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Martin Kurt Rennbahnweg 27/5/6/37 Wiedeň Rakúsko
   Friedrich Sweska - predseda Hauptstrasse 20 Gablitz Rakúska republika