Create Invoice

RCK - TRADING - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name RCK - TRADING
PIN 17332681
TIN 2020294727
VAT number SK2020294727
Date create 28 February 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat RCK - TRADING
Jozefa Kronera 4
81105
Bratislava
Financial information
Sales and income 28 125 €
Profit 3 497 €
Capital 249 084 €
Own capital 235 482 €
Contact Information
Email stefan.duriga@centrum.sk
Phone(s) 0910104330
Mobile phone(s) 0910104330
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 225,278
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 140,697
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 140,697
A.II.1. Land (031) - /092A/ 22,729
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 93,863
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 7,331
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 236
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 16,538
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 83,953
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 81,887
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 81,887
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,887
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 1,000
2. Short-term financial assets without short-term financial assets in affiliated entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 1,000
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,066
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,066
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 628
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 628
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 225,278
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,208
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 6,165
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 907
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 907
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 0
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 0
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) 0
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,497
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 207,717
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,127
9. Liabilities from social fund (472) 1,127
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 206,590
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 476
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 476
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 204,187
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 610
7. Liabilities from social insurance (336) 342
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 975
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 353
C.1. Accrued expenses long-term (383A) 353
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 28,125
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 28,125
III. Revenues from sale of services (602, 606) 28,125
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,300
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 4,099
D. Services (účtová group of 51) 6,931
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 11,421
E.1. Wages and salaries (521, 522) 8,448
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 2,973
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 849
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,825
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,095
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,328
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,328
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,328
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,497
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,497
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17332681 TIN: 2020294727 VAT number: SK2020294727
 • Registered seat: RCK - TRADING, Jozefa Kronera 4, 81105, Bratislava
 • Date create: 28 February 1992
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Miloš Kúdela Kýčerského 2 Bratislava 811 05 07.05.2009
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Miloš Kúdela 6 639 € (100%) Kýčerského 2 Bratislava 811 05
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.12.2012Nové sidlo:
   Jozefa Kronera 4 Bratislava 811 05
   18.12.2012Zrušené sidlo:
   Hurbanovo nám. 10 Bratislava 811 03
   07.05.2009Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Kúdela Kýčerského 2 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Kúdela Kýčerského 2 Bratislava 811 05
   06.05.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Kúdela Nám. hraničiarov 23 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Kúdela Nám. hraničiarov 23 Bratislava 851 03
   17.05.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   21.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Kúdela Nám. hraničiarov 23 Bratislava 851 03
   20.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Kúdela Nám. hraničiarov 23 Bratislava 851 03
   10.02.1995Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamačná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie tlmočníckych a predkladateľských služieb
   zabezpečovanie výstav
   servisná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   zastupiteľská a obstarávateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Kúdela Nám. hraničiarov 23 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miloš Kúdela Nám. hraničiarov 23 Bratislava 851 03
   09.02.1995Zrušeny predmety činnosti:
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   poskytovanie reštauračno-stravovacích služieb
   zahraničnoobchodná činnosť /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   zastupovanie zahraničných osôb
   servisná a poradenská činnosť
   poskytovanie komplexných reklamných, propagačných, výstavných, tlmočníckych a prekladateľských služieb
   obstarávanie záležitostí pre tretie osoby, komisionárstvo a záložňa
   účasť na zahraničnom obchodnom, výrobnom a inom podnikaní
   činnosti súvisiace s aktivitami pod bodmi 1 až 7 v tuzemsku a zahraničí
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Cigánik Jégého 15 Bratislava 821 08
   Ing. Miloš Kúdela Nám. hraničiarov 23 Bratislava 851 03
   Ing. Štefan Rauko Jégého 3 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.02.1992Nové obchodné meno:
   RCK - TRADING s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hurbanovo nám. 10 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   poskytovanie reštauračno-stravovacích služieb
   zahraničnoobchodná činnosť /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   zastupovanie zahraničných osôb
   servisná a poradenská činnosť
   poskytovanie komplexných reklamných, propagačných, výstavných, tlmočníckych a prekladateľských služieb
   obstarávanie záležitostí pre tretie osoby, komisionárstvo a záložňa
   účasť na zahraničnom obchodnom, výrobnom a inom podnikaní
   činnosti súvisiace s aktivitami pod bodmi 1 až 7 v tuzemsku a zahraničí
   Noví spoločníci:
   Ján Cigánik Jégého 15 Bratislava 821 08
   Ing. Miloš Kúdela Nám. hraničiarov 23 Bratislava 851 03
   Ing. Štefan Rauko Jégého 3 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia