Create Invoice

WEITZ - realitná a obchodná - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name WEITZ - realitná a obchodná
Status Destroyed
PIN 17333032
TIN 2020805952
Date create 01 November 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat WEITZ - realitná a obchodná
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17333032 TIN: 2020805952
 • Registered seat: WEITZ - realitná a obchodná, Bratislava
 • Date create: 01 November 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.07.2008Zrušené obchodné meno:
   WEITZ - realitná a obchodná spoločnosť s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   nadobúdanie, vlastnenie, predaj, prenájom, nájom a ďalšie zužitkovanie ako aj spravovanie zastavaných a nezastavaných nehnu- teľností, bytov a obchodných stredísk
   stavebná činnosť v súvislosti s budovaním stavieb všetkého druhu, obchodných, nákupných a kancelárskych centier
   podielanie sa na podnikoch alebo spoločnostiach s rovnakým alebo podobným predme- tom činnosti, ich hospodárske vedenie a zastupovanie
   všetky činnosti, ktoré súvisia s horeuve- deným predmetom činnosti
   sprostredkovateľská činnosť všetkého druhu
   sprostredkovanie a leasing nehnuteľností
   stavebná činnosť
   obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie FMZO, včítane exportu a importu
   vedenie pohostinského a reštauračného za- riadenia
   vydavateľstvo a tlačenie časopisov, kníh a periodík
   Zrušeny spoločníci:
   Werner Weitz Neuer Markt 14 Wien 1010 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.11.1991Nové obchodné meno:
   WEITZ - realitná a obchodná spoločnosť s r. o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nadobúdanie, vlastnenie, predaj, prenájom, nájom a ďalšie zužitkovanie ako aj spravovanie zastavaných a nezastavaných nehnu- teľností, bytov a obchodných stredísk
   stavebná činnosť v súvislosti s budovaním stavieb všetkého druhu, obchodných, nákupných a kancelárskych centier
   podielanie sa na podnikoch alebo spoločnostiach s rovnakým alebo podobným predme- tom činnosti, ich hospodárske vedenie a zastupovanie
   všetky činnosti, ktoré súvisia s horeuve- deným predmetom činnosti
   sprostredkovateľská činnosť všetkého druhu
   sprostredkovanie a leasing nehnuteľností
   stavebná činnosť
   obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie FMZO, včítane exportu a importu
   vedenie pohostinského a reštauračného za- riadenia
   vydavateľstvo a tlačenie časopisov, kníh a periodík
   Noví spoločníci:
   Werner Weitz Neuer Markt 14 Wien 1010 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia