Create Invoice

BARON - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BARON
Status Destroyed
PIN 17333148
Date create 01 November 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat BARON
Pestovateľská 10
82104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17333148
 • Registered seat: BARON, Pestovateľská 10, 82104, Bratislava
 • Date create: 01 November 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.09.2009Zrušené obchodné meno:
   BARON spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   dovoz, vývoz vecí a predaj
   poradenstvo a výroba vecí v oblasti ekologických a nadväzujúcich strojov, zariadení a predmetov
   informačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti ekológie a trhu, najmä zahraničného
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Malec Nám. Slobody 6/7 Nové Mesto nad Váhom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Malec Nám. Slobody 6/7 Nové Mesto nad Váhom
   04.12.1998Nové sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Milan Malec Nám. Slobody 6/7 Nové Mesto nad Váhom
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Malec Nám. Slobody 6/7 Nové Mesto nad Váhom
   03.12.1998Zrušené sidlo:
   Kvetná 13 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oliver Arpáš Nitrianska 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.11.1998Nové predmety činnosti:
   poradenstvo a výroba vecí v oblasti ekologických a nadväzujúcich strojov, zariadení a predmetov
   informačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti ekológie a trhu, najmä zahraničného
   Noví spoločníci:
   Ing. Oliver Arpáš Nitrianska 1 Bratislava
   03.11.1998Zrušeny predmety činnosti:
   poradenstvo a výroba vecí v oblasti ekologických a nadväzujúcich strojov, zariadení a predmetov
   rekonštrukcia a výroba rôznych objektov, priemyslových a úžitkových budov a zariadení
   informačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti ekológie a trhu, najmä zahraničného
   nákup a predaj hnuteľností, nehnuteľností, priemyselného a spotrebného tovaru, elektronického a potravinárského tovaru, drogeristických, chemických a kozmetických výrobkov, surovín a polotovarov, okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie
   stavebná činnosť
   poradenská, informačná, administratívna a sprostredkovateľská služba, najmä v oblasti domáceho a zahraničného obchodu a nájmu a podnájmu nebytových priestorov, management a marketing
   výroba a predaj polotovarov a výrobkov z mäsa, nákup a predaj potravín a potravinárských výrobkov a produktov, ovocia a zeleniny, južného ovocia, vrátane zahraničného obchodu
   reštaruračná a bufetová činnosť, prevádzkovanie
   vývoz vecí z dreva, drevených výrobkov, najmä paliet s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje povolenie FMZO
   dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb., ktorým sa ustanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť
   nákup tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu ČSFR
   nákup a predaj, dovoz a vývoz umeleckých diel a prác, starožitností a výstavná činnosť
   nákup a predaj, dovoz a vývoz zlata, striebra, šperkov a iných drahých kovov a kameňov
   prevádzkovanie výherných hracích automatov, vrátane činnosti, s tým spojených
   výroba a predaj vín
   výroba a predaj nealkoholických nápojov
   spracovanie hrozna a ovocia
   výroba a predaj vermutov
   výroba a predaj perlivých a šumivých vín
   výroba a predaj vinných a liehových destilátov
   nákup a spracovanie surovín na výrobu vín, destilátov a nealkoholických nápojov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oliver Arpáš Nitrianska 1 Bratislava
   22.02.1995Nové predmety činnosti:
   poradenská, informačná, administratívna a sprostredkovateľská služba, najmä v oblasti domáceho a zahraničného obchodu a nájmu a podnájmu nebytových priestorov, management a marketing
   výroba a predaj polotovarov a výrobkov z mäsa, nákup a predaj potravín a potravinárských výrobkov a produktov, ovocia a zeleniny, južného ovocia, vrátane zahraničného obchodu
   reštaruračná a bufetová činnosť, prevádzkovanie
   vývoz vecí z dreva, drevených výrobkov, najmä paliet s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje povolenie FMZO
   dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb., ktorým sa ustanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť
   nákup tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu ČSFR
   nákup a predaj, dovoz a vývoz umeleckých diel a prác, starožitností a výstavná činnosť
   nákup a predaj, dovoz a vývoz zlata, striebra, šperkov a iných drahých kovov a kameňov
   prevádzkovanie výherných hracích automatov, vrátane činnosti, s tým spojených
   výroba a predaj vín
   výroba a predaj nealkoholických nápojov
   spracovanie hrozna a ovocia
   výroba a predaj vermutov
   výroba a predaj perlivých a šumivých vín
   výroba a predaj vinných a liehových destilátov
   nákup a spracovanie surovín na výrobu vín, destilátov a nealkoholických nápojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Oliver Arpáš Nitrianska 1 Bratislava
   21.02.1995Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská, informačná, administratívna a sprostredkovateľská služba, najmä v oblasti domáceho a zahraničného obchodu a nájmu a podnájmu nebytových priestorov, management a marketing
   výroba a predaj polotovarov a výrobkov z mäsa, nákup a predaj potravín a potravinárských výrobkov a produktov, ovocia a zeleniny, južného ovocia, vrátane zahraničného obchodu
   reštaruračná a bufetová činnosť, prevádzkovanie
   vývoz vecí z dreva, drevených výrobkov, najmä paliet s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje povolenie FMZO
   dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb., ktorým sa ustanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť
   nákup tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu ČSFR
   nákup a predaj, dovoz a vývoz umeleckých diel a prác, starožitností a výstavná činnosť
   nákup a predaj, dovoz a vývoz zlata, striebra, šperkov a iných drahých kovov a kameňov
   prevádzkovanie výherných hracích automatov, vrátane činnosti, s tým spojených
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oliver Arpáš Belinského 21 Bratislava
   15.02.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.02.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.03.1992Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných hracích automatov, vrátane činnosti, s tým spojených
   01.11.1991Nové obchodné meno:
   BARON spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Kvetná 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo a výroba vecí v oblasti ekologických a nadväzujúcich strojov, zariadení a predmetov
   rekonštrukcia a výroba rôznych objektov, priemyslových a úžitkových budov a zariadení
   informačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti ekológie a trhu, najmä zahraničného
   nákup a predaj hnuteľností, nehnuteľností, priemyselného a spotrebného tovaru, elektronického a potravinárského tovaru, drogeristických, chemických a kozmetických výrobkov, surovín a polotovarov, okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie
   stavebná činnosť
   poradenská, informačná, administratívna a sprostredkovateľská služba, najmä v oblasti domáceho a zahraničného obchodu a nájmu a podnájmu nebytových priestorov, management a marketing
   výroba a predaj polotovarov a výrobkov z mäsa, nákup a predaj potravín a potravinárských výrobkov a produktov, ovocia a zeleniny, južného ovocia, vrátane zahraničného obchodu
   reštaruračná a bufetová činnosť, prevádzkovanie
   vývoz vecí z dreva, drevených výrobkov, najmä paliet s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje povolenie FMZO
   dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb., ktorým sa ustanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť
   nákup tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu ČSFR
   nákup a predaj, dovoz a vývoz umeleckých diel a prác, starožitností a výstavná činnosť
   nákup a predaj, dovoz a vývoz zlata, striebra, šperkov a iných drahých kovov a kameňov
   dovoz, vývoz vecí a predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Oliver Arpáš Belinského 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia