Create Invoice

STRATÉGIA Invest, investičný fond - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name STRATÉGIA Invest, investičný fond
Status Destroyed
PIN 17333377
TIN 2021084076
Date create 29 November 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat STRATÉGIA Invest, investičný fond
Ružová dolina 6
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17333377 TIN: 2021084076
 • Registered seat: STRATÉGIA Invest, investičný fond, Ružová dolina 6, 82108, Bratislava
 • Date create: 29 November 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.08.1997Zrušené obchodné meno:
   STRATÉGIA Invest, investičný fond, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov vydávaním akcií
   nakladanie s takto získanými peňažnými prostriedkami formou nákupu cenných papierov do portfólia investičného fondu, nehnuteľností, hnuteľných vecí, ich vkladov podľa zmluvy o tichom spoločenstve alebo formou ich uloženia na zvláštny účet v banke
   vykonávanie činností bezprostredne súvisiacich s činnosťou pod bodom a/ a b/ predmetu činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Jaroslav Haščák - člen Zimná 12 Stará Lubovňa
   JUDr. Zoroslav Kollár - člen Nad lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Marek Dospiva - predseda Londýnska 29 Praha Česká republika prechodný pobyt na území SR : Nová 118 Rovinka
   23.07.1997Nové obchodné meno:
   STRATÉGIA Invest, investičný fond, a.s.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jaroslav Haščák - člen Zimná 12 Stará Lubovňa
   JUDr. Zoroslav Kollár - člen Nad lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Marek Dospiva - predseda Londýnska 29 Praha Česká republika prechodný pobyt na území SR : Nová 118 Rovinka
   22.07.1997Zrušené obchodné meno:
   VÚB KUPÓN, investičný fond, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Tolstého 9 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Adamec 6. apríla 367/3 Vrbové 922 03
   Ing. Ľuboš Lipka Žehrianska 10 Bratislava 851 07
   Ing. Marián Lobotka Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Mgr. Ing. Ľuboš Ševčík , CSc. M. Marečka 9 Bratislava 841 07
   Ing. Marián Zajko , CSc. Jurigovo nám. 3 Bratislava 841 05
   07.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Lobotka Jamnického 2 Bratislava 841 05
   06.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Osuský Saratovská 6 Bratislava 841 02
   28.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Adamec 6. apríla 367/3 Vrbové 922 03
   Ing. Ľuboš Lipka Žehrianska 10 Bratislava 851 07
   Ing. Ernest Osuský Saratovská 6 Bratislava 841 02
   Mgr. Ing. Ľuboš Ševčík , CSc. M. Marečka 9 Bratislava 841 07
   Ing. Marián Zajko , CSc. Jurigovo nám. 3 Bratislava 841 05
   27.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Fülöpp - člen Mederčská 71/30 Komárno
   Ing. Jan Martínek - člen predstavenstva Souběžná II/12 Praha 5 - Jinonice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hodžovo nám. 568/2 Bratislava
   Ing. František Sidó - predseda predstavenstva Láskova 12 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hodžovo nám. 568/2 Bratislava
   03.05.1996Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   02.05.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   04.10.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Fülöpp - člen Mederčská 71/30 Komárno
   03.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bokroš - podpredseda predstavenstva Mesačná 14 Bratislava
   06.06.1995Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jan Martínek - člen predstavenstva Souběžná II/12 Praha 5 - Jinonice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hodžovo nám. 568/2 Bratislava
   Ing. František Sidó - predseda predstavenstva Láskova 12 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Hodžovo nám. 568/2 Bratislava
   05.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Adamec - predseda predstavenstva Jiráskova 6 Trenčín
   Ing. Vladimír Hromý - člen predstavenstva ul. Dunajská 24 Bratislava
   20.02.1995Nové sidlo:
   Tolstého 9 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Bokroš - podpredseda predstavenstva Mesačná 14 Bratislava
   19.02.1995Zrušené sidlo:
   nám. SNP č. 19 Bratislava 818 56
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Bokroš - člen predstavenstva ul. J. Osohu 14 Bratislava
   15.09.1993Nové obchodné meno:
   VÚB KUPÓN, investičný fond, a.s.
   Nové sidlo:
   nám. SNP č. 19 Bratislava 818 56
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov vydávaním akcií
   nakladanie s takto získanými peňažnými prostriedkami formou nákupu cenných papierov do portfólia investičného fondu, nehnuteľností, hnuteľných vecí, ich vkladov podľa zmluvy o tichom spoločenstve alebo formou ich uloženia na zvláštny účet v banke
   vykonávanie činností bezprostredne súvisiacich s činnosťou pod bodom a/ a b/ predmetu činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Adamec - predseda predstavenstva Jiráskova 6 Trenčín
   Ing. Ján Bokroš - člen predstavenstva ul. J. Osohu 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Hromý - člen predstavenstva ul. Dunajská 24 Bratislava
   14.09.1993Zrušené obchodné meno:
   VÚB KUPÓN a.s.
   Zrušené sidlo:
   Gorkého 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie investičných kuponov občanov ČSFR podľa Zákona č. 92/1991 Zb. a nariadenia vlády ČSFR o vydávaní a použití investičných kuponov z 5.9.1991 a ich fransfer na akcie podnikov a organizácii zaradených do veľkej privatizácie, obchodovanie s nakúpenými akciami s cieľom zvýšenia výnosu akcionárov a obchodné zabezpečenie služieb a činností spojených s uvedeným predmetom podnikania
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Adamec - predseda Jiráskova 6 Trenčín
   Ing. Martin Cabadaj Na Kopci 19 Bratislava
   Ing. Mária Tosecká Sibírska 35 Bratislava
   29.11.1991Nové obchodné meno:
   VÚB KUPÓN a.s.
   Nové sidlo:
   Gorkého 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie investičných kuponov občanov ČSFR podľa Zákona č. 92/1991 Zb. a nariadenia vlády ČSFR o vydávaní a použití investičných kuponov z 5.9.1991 a ich fransfer na akcie podnikov a organizácii zaradených do veľkej privatizácie, obchodovanie s nakúpenými akciami s cieľom zvýšenia výnosu akcionárov a obchodné zabezpečenie služieb a činností spojených s uvedeným predmetom podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Adamec - predseda Jiráskova 6 Trenčín
   Ing. Martin Cabadaj Na Kopci 19 Bratislava
   Ing. Mária Tosecká Sibírska 35 Bratislava