Create Invoice

PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP
PIN 17333504
TIN 2020845640
VAT number SK2020845640
Date create 09 October 1991
Company category Družstvo
Registered seat PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP
Mliekarenská 8
82109
Bratislava
Financial information
Sales and income 26 401 €
Profit 1 664 €
Capital 24 795 €
Own capital -16 737 €
Contact Information
Phone(s) +421253416361, +421244459190
Mobile phone(s) +421903763017, +421903776678
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,733
A.III. Non-current financial assets total (r. 10-r. 13) 3,681
A.III.1. Equity securities (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,303
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,537
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 26,733
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -4,652
A.I. Capital r. 27 + r. 28 1,660
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 1,660
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 1,040
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) -9,016
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,664
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,385
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 30,714
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -2,648
2. Liabilities to employees and social insurance (331, 333, 336, 33X, 479A) 21,517
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,352
4. Other short-term liabilities (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,493
B.V. Short-term provisions (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 671
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 26,401
II. Revenues from sales of own products and services (601, 602, 606) 26,401
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 23,586
B. Consumption of material, energy and other inventory out of supply (501, 502, 503, (+/-) 505A) 968
C. Services (účtová group of 51) 4,076
D. Personal expenses (účtová group of 52) 16,315
E. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,029
I. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 198
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,815
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,357
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 671
M. Interest expense (562) 1
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 670
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -671
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,144
P. Income tax expense (591, 595) 480
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,664
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
  • PIN :17333504 TIN: 2020845640 VAT number: SK2020845640
  • Registered seat: PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP, Mliekarenská 8, 82109, Bratislava
  • Date create: 09 October 1991
  • Directors:
    Person Function Registered seat Date
    Mgr. Peter Gabriška predseda 332 Reca 925 26 01.05.2003
    Lenka Gabrišková podpredseda 332 Reca 925 26 11.11.2009
    • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
      22.06.2010Nové sidlo:
      Mliekarenská 8 Bratislava 821 09
      Nový štatutárny orgán:
      Mgr. Peter Gabriška - predseda družstva 332 Reca 925 26 Vznik funkcie: 01.05.2003
      Lenka Gabrišková - podpredseda predstavenstva 332 Reca 925 26 Vznik funkcie: 11.11.2009
      21.06.2010Zrušené sidlo:
      Račianska 69 Bratislava 831 02
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Dr. Ignác Stančík - predseda Nejedlého 7 Bratislava
      Mgr. Peter Gabriška - podpredseda 332 Reca
      12.06.2000Nový štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      Dr. Ignác Stančík - predseda Nejedlého 7 Bratislava
      Mgr. Peter Gabriška - podpredseda 332 Reca
      11.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      Ing. Ján Borba H.Meličkovej 1 Bratislava
      Ing. Rozália Ivančová Clementisova 26 Bernolákovo
      Dr. Otto Mocman - predseda F.Kráľa 16 Bratislava
      Pavol Palko Prostejovská 1 Prešov
      Mgr. Stanislav Vanek - podpredseda Šoltésovej 5 Bratislava
      19.08.1994Nové sidlo:
      Račianska 69 Bratislava 831 02
      18.08.1994Zrušené sidlo:
      Račianska 71 Bratislava 832 59
      17.03.1993Nové sidlo:
      Račianska 71 Bratislava 832 59
      Nové predmety činnosti:
      výchovná, vzdelávacia a propagačná činnosť v oblasti BOZP
      poradenská činnosť k riešeniu technických a organizačných otázok BOZP
      vydavateľská činnosť neperiodickej tlače
      posudzovanie stavu objektov, strojov a zariadení z hľadiska BOZP a vydávanie odborných stanovísk, s výnimkou vydávania posudkov v zmysle zákona o znalcoch a tlmočníkoch
      meranie škodlivých faktorov pracovného prostredia
      sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
      Nový štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      16.03.1993Zrušené sidlo:
      Mliekarenská 10 Bratislava
      Zrušeny predmety činnosti:
      poskytovanie a zabezpečovanie služieb zameraných na prevenciu BOZP, najmä:
      výchovy, vzdelávania a propagácie BOZP
      poradenstva k riešeniu technických, organizačných, právnych a iných otázok BOZP
      vydavateľskej činnosti neperiodickej tlače BOZP
      revíznej činnosti technických zariadení
      merania škodlivých faktorov pracovného prostredia
      obchodnej činnosti
      Zrušeny štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      09.10.1991Nové obchodné meno:
      PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP
      Nové sidlo:
      Mliekarenská 10 Bratislava
      Nová právna forma:
      Družstvo
      Nové predmety činnosti:
      poskytovanie a zabezpečovanie služieb zameraných na prevenciu BOZP, najmä:
      výchovy, vzdelávania a propagácie BOZP
      poradenstva k riešeniu technických, organizačných, právnych a iných otázok BOZP
      vydavateľskej činnosti neperiodickej tlače BOZP
      revíznej činnosti technických zariadení
      merania škodlivých faktorov pracovného prostredia
      obchodnej činnosti
      Nový štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      Ing. Ján Borba H.Meličkovej 1 Bratislava
      Ing. Rozália Ivančová Clementisova 26 Bernolákovo
      Dr. Otto Mocman - predseda F.Kráľa 16 Bratislava
      Pavol Palko Prostejovská 1 Prešov
      Mgr. Stanislav Vanek - podpredseda Šoltésovej 5 Bratislava