Create Invoice

Investičný fond slovenských družstevníkov - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Investičný fond slovenských družstevníkov
Status Destroyed
PIN 17333733
Date create 29 November 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Investičný fond slovenských družstevníkov
Plynárenská 3
82006
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17333733
 • Registered seat: Investičný fond slovenských družstevníkov, Plynárenská 3, 82006, Bratislava
 • Date create: 29 November 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.07.2004Zrušené obchodné meno:
   Investičný fond slovenských družstevníkov, a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Plynárenská 3 P.O.BOX 23 Bratislava 26 820 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov na základe verejného návrhu na uzavretie zmlu- vy alebo aj bez verejného návrhu na uzavretie zmluvy právnických a fyzických osôb s cieľom ich investovania do majetku na základe obmedzenia a rozloženia rizika (ďalej len - kolektívneho investovania)
   majetok spoločnosti určený na kolektívne investovanie môže byť uložený:
   a) vo verejne obchodovateľných cenných papieroch
   b) v právach termínových a opčných obchodov
   c) v hnuteľných a nehnuteľných veciach
   d) vo vkladoch podľa zmlúv o tichom spoločenstve
   e) na vkladových účtoch (termínový)
   f) na bežnom účte u depozitára
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.10.2000Nové obchodné meno:
   Investičný fond slovenských družstevníkov, a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   09.10.2000Zrušené obchodné meno:
   Investičný fond slovenských družstevníkov, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Martin Kolík Drotárska 43 Bratislava
   Ing. Marie Majtenyiová Závadská 22 Bratislava
   Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava
   15.12.1997Nové sidlo:
   Plynárenská 3 P.O.BOX 23 Bratislava 26 820 06
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov na základe verejného návrhu na uzavretie zmlu- vy alebo aj bez verejného návrhu na uzavretie zmluvy právnických a fyzických osôb s cieľom ich investovania do majetku na základe obmedzenia a rozloženia rizika (ďalej len - kolektívneho investovania)
   majetok spoločnosti určený na kolektívne investovanie môže byť uložený:
   a) vo verejne obchodovateľných cenných papieroch
   b) v právach termínových a opčných obchodov
   c) v hnuteľných a nehnuteľných veciach
   d) vo vkladoch podľa zmlúv o tichom spoločenstve
   e) na vkladových účtoch (termínový)
   f) na bežnom účte u depozitára
   14.12.1997Zrušené sidlo:
   Plynárenská 3 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   Zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom kolektívneho investovania:
   a/ peňažných prostriedkov do kúpy cenných papierov, zabezpečovanie ich efektívnej obmeny v majetku fondu
   b/ prostriedkov do kúpy nehnuteľností a hnuteľných vecí
   c/ do vkladov na základe zmluvy o tichom spoločenstve
   d/ zabezpečenie výnosov, uložením peňažných prostriedkov na zvláštny účet v banke
   iné činnosti, bezprostredne súvisiace s kolektívnym investovaním a so samosprávou spoločnosti
   02.06.1997Nové sidlo:
   Plynárenská 3 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Kolík Drotárska 43 Bratislava
   Ing. Marie Majtenyiová Závadská 22 Bratislava
   Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava
   01.06.1997Zrušené sidlo:
   Mliekarenská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Adam - - člen predstavenstva Nám. SNP 17 Bratislava
   Ing. Štefan Gašparík - člen predstavenstva Tbiliská 25 Bratislava
   Ing. Martin Kolík - člen predstavenstva Drotár-ska 43 Bratislava
   Július Kováč - člen predstavenstva Školská 8 Bratislava
   Ing. Štefan Kovalčík Jesenského 7 Rimavská Sobota
   Ing. Miroslav Prada - člen predstavenstva Štefánikova 46 Michalovce
   Ing. Marian Rybár - predseda predstavenstva Haburská 16 Bratislava
   Ing. Pavel Široký Spojová 4 Banská Bystrica
   02.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Prada - člen predstavenstva Štefánikova 46 Michalovce
   01.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mrzula Malino-vského 1150/13 Partizánske
   30.09.1993Nové obchodné meno:
   Investičný fond slovenských družstevníkov, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   Zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom kolektívneho investovania:
   a/ peňažných prostriedkov do kúpy cenných papierov, zabezpečovanie ich efektívnej obmeny v majetku fondu
   b/ prostriedkov do kúpy nehnuteľností a hnuteľných vecí
   c/ do vkladov na základe zmluvy o tichom spoločenstve
   d/ zabezpečenie výnosov, uložením peňažných prostriedkov na zvláštny účet v banke
   iné činnosti, bezprostredne súvisiace s kolektívnym investovaním a so samosprávou spoločnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Kovalčík Jesenského 7 Rimavská Sobota
   Ing. Ivan Mrzula Malino-vského 1150/13 Partizánske
   Ing. Pavel Široký Spojová 4 Banská Bystrica
   29.09.1993Zrušené obchodné meno:
   Investičný privatizačný fond slovenských družstevníkov a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom podnikania spoločnosti ako investičného privatizačného fondu je sústreďovanie investičných kupónov občanov a ich následné investovanie do akciových spoločností v zmysle nariadenia vlády ČSFR zo dňa 5. 9. 1991 o Vydávaní a použití investičných kupónov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. František Ivanič - člen predstavenstva Kukučínova 16 Bratislava
   Ing. Dušan Ivanov - člen predstavenstva Ďumbierska 18 Bratislava
   29.11.1991Nové obchodné meno:
   Investičný privatizačný fond slovenských družstevníkov a.s.
   Nové sidlo:
   Mliekarenská 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom podnikania spoločnosti ako investičného privatizačného fondu je sústreďovanie investičných kupónov občanov a ich následné investovanie do akciových spoločností v zmysle nariadenia vlády ČSFR zo dňa 5. 9. 1991 o Vydávaní a použití investičných kupónov.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Michal Adam - - člen predstavenstva Nám. SNP 17 Bratislava
   Ing. Štefan Gašparík - člen predstavenstva Tbiliská 25 Bratislava
   Ing. František Ivanič - člen predstavenstva Kukučínova 16 Bratislava
   Ing. Dušan Ivanov - člen predstavenstva Ďumbierska 18 Bratislava
   Ing. Martin Kolík - člen predstavenstva Drotár-ska 43 Bratislava
   Július Kováč - člen predstavenstva Školská 8 Bratislava
   Ing. Marian Rybár - predseda predstavenstva Haburská 16 Bratislava