Create Invoice

K R E D O - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name K R E D O
Status Destroyed
PIN 17333776
Date create 12 November 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat K R E D O
Vysoká 22
81106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17333776
 • Registered seat: K R E D O, Vysoká 22, 81106, Bratislava
 • Date create: 12 November 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.02.1995Zrušené obchodné meno:
   K R E D O spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vysoká 22 Bratislava 811 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   ubytovacie služby, vrátane prevádzkovania pohostinských činností
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie bytových a občianských stavieb, vrátane rekonštrukcií
   zmenárenská činnosť
   činnosť reklamnej agentúry
   Zrušeny spoločníci:
   INTERCONEX SLOVAKIA a.s. Tulipánova 7 Bratislava
   Ing. Michal Krejcar Segnáre 80 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Michal Krejcar Segnáre 80 Bratislava
   19.08.1994Nové predmety činnosti:
   činnosť reklamnej agentúry
   Noví spoločníci:
   INTERCONEX SLOVAKIA a.s. Tulipánova 7 Bratislava
   Ing. Michal Krejcar Segnáre 80 Bratislava
   18.08.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Karaba Stromova 25 Bratislava
   Ing. Michal Krejcar Segnáre 80 Bratislava
   01.11.1993Nové sidlo:
   Vysoká 22 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby, vrátane prevádzkovania pohostinských činností
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie bytových a občianských stavieb, vrátane rekonštrukcií
   zmenárenská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Karaba Stromova 25 Bratislava
   Ing. Michal Krejcar Segnáre 80 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Michal Krejcar Segnáre 80 Bratislava
   31.10.1993Zrušené sidlo:
   Vysoká 22 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky vrátane tvorby, predaja, modifikácie a údržby programového vybavenia a spracovania dát
   projektovanie, výroba, kompletizácia, inštalácia, dodávky a servis informačných, analytických, diagnostických, terapeutických, technologických a výpočtových systémov a jejich komponentov
   zprostredkovanie, dovoz a vývoz tovaru a služieb svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb, v súlade s obecne záväznými právnymi predpismi
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v súlade s obecne záväznými právnymi predpismi
   prevádzkovanie požičovne automobilov, poskytovanie autoopravárenských služieb a ďalších služieb motoristom
   poskytovanie služieb v oblasti styku so zákazníkmi, reklamy a propagácie, vrátane organizovania výstav, prezentácie tovaru a služieb, školení, sympózií a účasti na výstavách
   zaisťovanie služieb marketingu a akvizície pre právnické a fyzické osoby
   zaisťovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb pre právnické a fyzické osoby
   obstarávateľstvo, sprostredkovanie, poradenstvo a zastúpenie v oblasti obchodu, služieb a podnikania
   nákup, odbyt, nájom a prenájom vecí hnuteľných a nehnuteľných svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb
   leasing
   kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   výroba a predaj potravinárskych produktov
   prevádzkovanie maloobchodnej činnosti
   zriaďovanie, vybavovanie a prevádzkovanie predajní a podnikov verejného stravovania a cestovného ruchu
   podnikanie v oblasti ekológie
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava
   Ing. Roman Karaba Stromová 25 Bratislava
   Ing. Ján Podolský Dostojevského rad 21 Bratislava
   Alexander Škrinár Obchodná 24 Bratislava
   Václav Jáchym Kateřinská 1541/5 Praha 2 Česká republika
   Ján Jezbera Kožíškova 247 Praha 4 - Chodov Česká republika
   Ing. Michal Krejcar Ďurišova 123 Praha 9 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Jezbera - štatutárny zástupca
   Ing. Beata Jurášová - štatutárny zástupca
   Ing. Michal Krejcar - riaditeľ
   02.06.1992Noví spoločníci:
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava
   Ing. Roman Karaba Stromová 25 Bratislava
   Ing. Ján Podolský Dostojevského rad 21 Bratislava
   Alexander Škrinár Obchodná 24 Bratislava
   Václav Jáchym Kateřinská 1541/5 Praha 2 Česká republika
   Ján Jezbera Kožíškova 247 Praha 4 - Chodov Česká republika
   Ing. Michal Krejcar Ďurišova 123 Praha 9 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Jezbera - štatutárny zástupca
   Ing. Beata Jurášová - štatutárny zástupca
   Ing. Michal Krejcar - riaditeľ
   01.06.1992Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Ivan JURÁŠ Bartoškova 6 Bratislava
   Ing. Roman KARABA Stromová 25 Bratislava
   Ing. Ján PODOLSKÝ Dostojevského rad 21 Bratislava
   Alexander ŠKRINÁR Obchodná 24 Bratislava
   Ing. Michal KREJCAR Ďurišova 123 Praha 9 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.11.1991Nové obchodné meno:
   K R E D O spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vysoká 22 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky vrátane tvorby, predaja, modifikácie a údržby programového vybavenia a spracovania dát
   projektovanie, výroba, kompletizácia, inštalácia, dodávky a servis informačných, analytických, diagnostických, terapeutických, technologických a výpočtových systémov a jejich komponentov
   zprostredkovanie, dovoz a vývoz tovaru a služieb svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb, v súlade s obecne záväznými právnymi predpismi
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí v súlade s obecne záväznými právnymi predpismi
   prevádzkovanie požičovne automobilov, poskytovanie autoopravárenských služieb a ďalších služieb motoristom
   poskytovanie služieb v oblasti styku so zákazníkmi, reklamy a propagácie, vrátane organizovania výstav, prezentácie tovaru a služieb, školení, sympózií a účasti na výstavách
   zaisťovanie služieb marketingu a akvizície pre právnické a fyzické osoby
   zaisťovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb pre právnické a fyzické osoby
   obstarávateľstvo, sprostredkovanie, poradenstvo a zastúpenie v oblasti obchodu, služieb a podnikania
   nákup, odbyt, nájom a prenájom vecí hnuteľných a nehnuteľných svojim menom na svoj účet alebo na účet tretích osôb
   leasing
   kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   výroba a predaj potravinárskych produktov
   prevádzkovanie maloobchodnej činnosti
   zriaďovanie, vybavovanie a prevádzkovanie predajní a podnikov verejného stravovania a cestovného ruchu
   podnikanie v oblasti ekológie
   Noví spoločníci:
   MUDr. Ivan JURÁŠ Bartoškova 6 Bratislava
   Ing. Roman KARABA Stromová 25 Bratislava
   Ing. Ján PODOLSKÝ Dostojevského rad 21 Bratislava
   Alexander ŠKRINÁR Obchodná 24 Bratislava
   Ing. Michal KREJCAR Ďurišova 123 Praha 9 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia