Create Invoice

ELEKTRO ELEKTRO /skrátený názov/ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 26.08.2015
Basic information
Business name ELEKTRO ELEKTRO /skrátený názov/
PIN 17333920
TIN 2020335504
VAT number SK2020335504
Date create 22 November 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ELEKTRO ELEKTRO /skrátený názov/
Račianska 109/a
83102
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 077 589 €
Profit 239 398 €
Capital 414 417 €
Own capital 178 357 €
Contact Information
Phone(s) 0244250609, 0244255984, 0244461369, 0903458598
Mobile phone(s) 0903458598
Fax(es) 0244255984
Date of updating data: 26.08.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 661,809
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 61,002
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 61,002
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 61,002
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 478,827
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 222,612
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 115
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 222,497
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 7,053
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 5,754
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,754
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,299
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 249,162
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,182
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 247,980
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 121,980
4. Accrued income short-term (385A) 121,980
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 661,809
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 266,274
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 2,191
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 2,191
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 18,045
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 64,147
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -46,102
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 239,398
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 395,535
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 17,671
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 17,644
9. Liabilities from social fund (472) 27
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 377,470
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 150,300
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 150,300
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 44,420
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 5,267
7. Liabilities from social insurance (336) 3,829
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 81,420
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 92,234
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 394
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 394
Date of updating data: 26.08.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,077,589
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,077,589
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 388,333
III. Revenues from sale of services (602, 606) 689,256
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 767,141
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 323,308
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 18,009
D. Services (účtová group of 51) 247,275
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 129,018
E.1. Wages and salaries (521, 522) 92,741
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 33,255
4. Social expenses (527, 528) 3,022
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 673
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 44,652
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 44,652
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,206
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 310,448
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 488,997
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 17
2. Other interest income (662A) 17
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,726
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 2,253
2. Other expense (562A) 2,253
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 473
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,709
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 307,739
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 68,341
R.1. Income tax expense current (591, 595) 68,341
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 239,398
Date of updating data: 26.08.2015
Date of updating data: 26.08.2015
 • PIN :17333920 TIN: 2020335504 VAT number: SK2020335504
 • Registered seat: ELEKTRO ELEKTRO /skrátený názov/, Račianska 109/a, 83102, Bratislava
 • Date create: 22 November 1991
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Bohumil Janušek Vajnorská 10595/98G Bratislava 831 03 01.10.2010
  Miroslav Demitrovič Školská 36 Slovenský Grob 900 26 24.07.2015
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Bohumil Janušek 3 320 € (50%) Vajnorská 10595/98G Bratislava 831 03
  Miroslav Demitrovič 3 320 € (50%) Slovenský Grob
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.10.2010Nový štatutárny orgán:
   Bohumil Janušek Vajnorská 10595/98G Bratislava 831 03
   20.10.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Demitrovič Školská 36 Slovenský Grob
   Bohumil Janušek Vajnorská 10595/98G Bratislava 831 03
   19.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Demitrovič Školská 36 Slovenský Grob
   Bohumil Janušek Vajnorská 61 Bratislava
   19.01.1993Nové predmety činnosti:
   Informačná-poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektorinštalácie.
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov. /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/.
   Montáž, opravy a údržba elektroinštalácií v zmysle oprávnenia.
   Nákup a predaj elektroinštalačného materiálu.
   18.01.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Stavebná činnosť zahŕňajúca murárske, stolárske, klampiarske, kúrenárske, vzduchotechnické, izolačné, inštalatérske, elektroinštalačné, zámočnícke, zváračské práce /tzv. stavba na kľúč/ dodávané priamo alebo sprostredkovane v zmysle platných predpisov.
   Obchodná, sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektroinštalačného a elektrotechnického materiálu.
   Obchodná, sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyselného, spotrebného, stavebného, potravinárskeho tovaru.
   Dopravná činnosť pre vlastné potreby.
   Prevádzkovanie reštauračných, obchodných a stravovacích zariadení.
   Bezpečnostná strážna a ochranná činnosť.
   Výroba a obchodná činnosť v oblastiach: - drevovýroba - kovovýroba
   13.05.1992Nové sidlo:
   Račianska 109/a Bratislava 831 02
   12.05.1992Zrušené sidlo:
   Muchovo nám. 1 Bratislava
   22.11.1991Nové obchodné meno:
   ELEKTROSPOL spoločnosť s ručením obmedzeným ELEKTROSPOL spol. s r. o. /skrátený názov/
   Nové sidlo:
   Muchovo nám. 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Stavebná činnosť zahŕňajúca murárske, stolárske, klampiarske, kúrenárske, vzduchotechnické, izolačné, inštalatérske, elektroinštalačné, zámočnícke, zváračské práce /tzv. stavba na kľúč/ dodávané priamo alebo sprostredkovane v zmysle platných predpisov.
   Obchodná, sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektroinštalačného a elektrotechnického materiálu.
   Obchodná, sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyselného, spotrebného, stavebného, potravinárskeho tovaru.
   Dopravná činnosť pre vlastné potreby.
   Prevádzkovanie reštauračných, obchodných a stravovacích zariadení.
   Bezpečnostná strážna a ochranná činnosť.
   Výroba a obchodná činnosť v oblastiach: - drevovýroba - kovovýroba
   Noví spoločníci:
   Miroslav Demitrovič Školská 36 Slovenský Grob
   Bohumil Janušek Vajnorská 61 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia